Main Menu
User Menu

Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo)

PzKpfw.I (M.G.) mit AbwurfvorrichtungTáto špeciálna ženijná verzia na podvozkoch PzKpfw.I Ausf.B vznikla na prelome rokov 1939/40. Tento stroj niesol na nosnej oceľovej konštrukcii 50 kg výbušninu, pomocou ktorej mali ženijné jednotky ničiť rôzne prekážky, ktoré bránili v postupe nemeckým jednotkám. Celkovo bolo vo firme Talbot z Aachenu (Cáchy) objednaných 100 ks strojov. Existovali dve verzie, ktoré sa líšili konštrukciou na nesenie a pokladanie nálože.
Stroj mal dôjsť k prekážke, či opevnenému bodu (bunker), položiť nálož a z bezpečnej vzdialenosti malo dôjsť k odpáleniu nálože. Podľa nariadenia mala mať ženijná rota každej tankovej divízie dve čaty, v ktorej malo byť po 5 ks tohoto ženijného prostriedku. Pôvodne táto verzia pravdepodobne vznikla pre nasadenie proti opevneniam Maginotovej línie. Stroje boli nasadené pri útoku na Francúzsko (Pionier Battalion 38 z 2.Panzer Division , 7.Panzer Division), pravdepodobne i na Balkáne a v Rusku.


Pomenovanie "Ladungsleger I", ktoré je pripisované tomuto typu ženijného prostriedku však patrilo dvom iným prototypom experimentálneho prostriedku s ramenom na pokládku nákladu. Táto chyba pochádza z originálneho hlásenia popisujúceho Ladungsleger I, v ktorom chýbala akákoľvek fotografia, či ďalšie údaje o tomto stroji. Stroje boli principiálne podobné, no omylom bolo potom toto pomenovanie prisúdené fotograficky zdokumentovaným sériovým strojom, ktorých správne pomenovanie znie PzKpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung.


*zdroj :


Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Gepanzerte Pionier-Fahrzeuge (Armored Combat Enginner Vehicles) Goliath to Raeumer S, Panzer Tracts no.14, 1998, ISBN 1-892848-00-7
http://www.panzertracts.com/PZanswers.htm
Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) - Prvá verzia.

Prvá verzia.
Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) - Druhá verzia.

Druhá verzia.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-M-G-mit-Abwurfvorrichtung-zenijne-vozidlo-t31348#113148Verze : 0
MOD
www.photosammler.de
Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-M-G-mit-Abwurfvorrichtung-zenijne-vozidlo-t31348#166897Verze : 0
Pokladač náloží, ktorý bol vyzbrojený plameňometom.www.ebay.de
Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-M-G-mit-Abwurfvorrichtung-zenijne-vozidlo-t31348#348957Verze : 0
MOD
Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (na snímku vľavo) v kolóne s ľahkým tankom Pz.Kpfw. II Ausf. C. Vzadu vytŕča veža stredného tanku Pz. Kpfw. III Ausf. F. Na fotke vpravo stojí medik, vedľa neho regulovčík so zastavovacím terčíkom.


www.worldwarphotos.info

Pz.Kpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung (ženijné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-I-M-G-mit-Abwurfvorrichtung-zenijne-vozidlo-t31348#548760Verze : 0
MOD