Main Menu
User Menu

CZK - obrněný vlak "Groznyj"

Sestavení obrněného vlaku a akce na vyproštění I. praporu 4. střeleckého pluku
Vystoupení 28/5/1918 proběhlo pro 4. střelecký pluk dosti dramaticky. Pluk se nacházel ještě před Penzou - v Serdobsku a Kolyšeji. Bylo potřeba opatřit si lokomotivy pro postup ke zbytku Povolžské skupiny. Ve 4 hod. byla vyslána 2./4. rota do Rtiščeva, kde se potřebné lokomotivy nacházely. Podařilo se odesat 5 strojů. Poté byla četa odříznuta přivolanými posilami a většina upadla okolo 13 hod. do zajetí. Uniklo 30 vojáků s velitelem prap. Bělohlávkem. Velitel čety ppor. Černý se zastřelil.
V 14 hod. vyslal por.Čeček zbytek I./4. praporu na pomoc 2./4. rotě. V 15:30hod vyrazil zbytek 4. pluku k Penze.
I./4. prapor navázal kontakt s nepřítelem u Rtiščeva.Bylo zjištěno, že zajatí vojáci již byli odesláni do Tambova. Další postup byl zastaven a v 21 hod. prapor odjel zpět k Serdobsku.
I./4. prapor dorazil k Serdobsku kolem 3 hod. 29/5/1918. Město bylo obsazeno bolševickou posádkou. Bolševici vyslali proti čsl. vlaku lokomotivuý. Srážka se obešla bez obětí na životech, 3 čelní vagony byly rozbity. Vojáci místo útoku na most před Serdobskem hlasovali o tom, že město obejdou. Prapor o 500 mužích vyrazil na namáhavý 32 verstový pochod.
Na telefonický dotaz z Penzy co je s I./4. praporem Serbobsk neodpovídal, proto byl 29/5/1918 z Penzy vyslán na pomoc I/4. praporu improvizovaný obrněný vlak. Jeho hlavní součástí byl obrněný automobil Garford-Putilov na plošině.
Velitelem byl prap. Sazima osádku tvořilo 80 telefonistů, 24 jízdních rozvědčíků a obsluha automobilu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-obrneny-vlak-Groznyj-t31334#113063Verze : 0
Fotografie obrněného vlaku Groznyj z knihy M. Pleský: 4. střelecký pluk.
CZK - obrněný vlak Groznyj -


URL : https://www.valka.cz/CZK-obrneny-vlak-Groznyj-t31334#113158Verze : 0
Obrněný vlak Groznyj vyrazil z Penzy v 6 hod. 9/5/1918. V 10 hodin byl 4 versty před Serdobskem, kde narazil na nepřítele čítajícího 80 mužů. Posádka okamžitě zaútočila a bolševický oddíl zorprášila. Mezi zajatými byl i jeden čech. Posádka vlaku se dozvěděla první přesnější zprávy o osudu I./4. praporu.
Byl podniknut útok na Serdobsk. Jeden oddíl postupoval pod velením důst. čekatele Pleského jižně od trati. Druhý pod velením prap. Sazimy severně od trati. Do 13 hod bylo dobyto nádraží, poté nepřítel kvapně opustil město. V 13:30 přijížděl od Rtiščeva bolševický vlak. Groznyj mu vyrazil vstříc. Jenom jednotlivcům se podařilo uniknou zpět přes řeku Serdobku. Bolševický vlak, který byl sestaven mj. z ukořistěných vagónů I./4. praporu byl odvezen do Serdobska.
Ve 14 hod bylo podáno hlášení do Penzy o boji u Serdobska a o osudu I./4. praporu.
V 15:30 hod vyráží obrněný vlak zpět k Penze. Zastavil se na zastávce Taščilovce. Byly vyslány hlídky, aby pátraly po prvním praporu. V 17:30 byla několika výstřely z děla rozprášena tlupa ozbrojených vesničanů, kteří vyrazili proti vlaku. Ve večerních hodinaách se vrátily hlídky a hlásily, že se I./4. prapor nachází v Boltince (cca 15 verst vzdálená vesnice)
Časně zrána 30/5/1918 odjel obrněnec do stanice Boltinky aby vyčkal příchodu praporu, pro který byl připraven vlak odeslaný z Penzy. V poledních hodinách prapor dorazil k trati.
URL : https://www.valka.cz/CZK-obrneny-vlak-Groznyj-t31334#113199Verze : 0
30/5 v 15 hod vyrazil I./4. prapor k Penze a dále ny východ. Krátce po něm odjel i obrněný vlak Groznyj a po cestě sbíral stráže ponechané na stanicích.
Od Penzy na východ byl vlak přidělen k zadnímu voji skupiny a byl posledním vlakem čechoslováků při postupu na východ.
URL : https://www.valka.cz/CZK-obrneny-vlak-Groznyj-t31334#113200Verze : 0
1/8/1918 působí obrněnec "Groznyj" na inzenské frontě pod velením svob. Dostála. Sestaval se z obrněného automobilu "Groznyj", 3 kulometů a 2 obrněných těplušek. Posádku tvořili kulometčíci kul. odd. č. 2
URL : https://www.valka.cz/CZK-obrneny-vlak-Groznyj-t31334#140771Verze : 0