Main Menu
User Menu

Osoba Julia Fučíka

Diskuse
Problematikou II. ilegálního ÚV KSČ jsem se kdysi zabýval v souvislosti s jeho členem Janem Černým. Měl jsem možnost v 80tých letech poznat a vyzpovídat některé jeho spolupracovníky, mimo jiné i ženu, u které se schůzky II.ÚV konali a která přežila. Její manžel těsně po válce, jako jeden ze zúčastněných, si pořídil kopie materiálů, které dokládali podíl jednotlivých lidí na kauze II. ÚV včetně Fučíka. Ty kopie jsem měl v ruce, bohužel, neměl jsem možnost je přesně prostudovat, jen jsem je nahlédl. Přestože bylo více jak 40 let od války (psal se rok 1988) stále ta dotyčná paní měla strach. Tehdy totiž (po válce) lidé, kteří přežili se shodli v jedné věci. Jestliže by se Gusta (Fučíková) dozvěděla, že mají odlišné doklady toho, co z něj (Fučíka) Gusta v 50letech udělala za modlu, zničila by je. Jsem přesvědčen, že vždy je to záležitost a otázka konkrétních lidí, kteří zneužívají a využívají daný systém dané doby ke svému vlastnímu zvýhodnění. A Gusta toho dokázala náležitě využít.
Co se týče "bitaxe" a jeho hodnocení Fučíka coby schopného novináře, jehož knihy jsou jednoznačně lživé. Víš, to není tak jednoduché vyslovit soud s dnešními znalostmi. Budu to dokumentovat na příkladu svého otce. Prošel za II.SV nucené práce na Moravě i v Rakousku, před koncem války utekl a do konce války se skrýval před možným návratem do Rakouska. Protože jsem svou diplomovou práci dělal na téma "španěláků" na postavě Jana Černého (ve Španělsku příslušník interbrigád a po návratu do Protektorátu se zapojil do komunistického odboje jako představitel II.ÚV) dostal jsem od svého vedoucího práce knihu s výpovědmi o Protistátním spikleneckém centru Slánský a spol. Dal jsem tu knihu otci přečíst a pak jsem s ním měl velmi vzrušenou diskusi, kdy jsem se jej ptal, jak to bylo možné, že v 50tých letech jako občané a straníci něco takového připouštěli, že psali rezoluce požadující jejich exemplární potrestání. Vy jste to netušili, že mohou vypovídat pod nátlakem. Neřekl mě, že by měl tehdy strach, věřili tomu. Tehdejší situace a informace, které dostali je v tom utvrzovali. Že to nebyla pravda, s tím se velmi těžce smiřoval a velmi ho bolelo, že v to co celý život věřil byla přetvářka a lež, kterou jiní zneuživali. Nechci se Fučíka zastávat, to není smysl mého příspěvku. Myslím si, že úkolem každého historika by měl být reálný sběr faktů a přenesení těchto faktů ke konečnému uživateli. Bohužel, mnohdy se dočítám spíše, že s dnešními znalostmi a vědomostmi se stáváme soudci, kteří se nedívají všemi směry, ale pouze tím, který je opět poplatný době.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#104909Verze : 0
to František F. Trávníček problém je že Fučík (spolu s dalšími) v sovětském svazu pobýval ve třicátých letech, tedy v době čistek a poprav, určitě se hodně dá utajit, ale zcela jistě ne všechno. Navíc je dost velký rozdíl mezi člověkem zvenku (v tomto případě z demokratické země která prosperuje) a někým kdo je uzavřen bez informací uvnitř, JF měl možmost srovnávat "sovětský zázrak" s "hrůzami kapitalismu" který znal z domova a pokud přesto napsal knihu o zemi kde zítra znamená včera nelze ho nazvat jinak než lhářem, bohužel. To že někdo v totalitním státě bez srovnání podlehne státní propagandě je myslím normální, to ale nebyl případ JF, on to srovnání měl, pokud přesto propagoval to co propagoval lze mu to myslím klást za vinu.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#104938Verze : 0
Mezinárodní leninská škola v Moskvě, jejímž byl Fučík účastníkem, byla špičkovou stranickou školou pro mezinárodní komunistické kádry. Fučík a tehdejší komunisté neviděli pozitiva demokratického státu, který prošel světovou hospodářskou krizí, a negativa "ráje", který mu jako špičkovému stranickému kádru byl nabízen. Měl svou představu o uspořádání světa a tu chtěl (bohužel i prostřednictvím "lží") naimplantovat i do naší demokracie. Vždyť si vezmi, že plná šíře zločinnosti sovětského režimu v 30tých letech se ukázala plně a na veřejnosti až v druhé polovině 50tých let, po smrti Stalina. Nezastávám se ani tohoto systému ani Fučíka. Chtěl jsem jen poukázat než na lživost spíše na rozporuplnost a hlavně spíš naivitu nejen jeho samotného, ale i mnohých z nás, kteří jsme v tehdejší době určitým věcem věřili a důvěřovali více, než bychom si byli dnes ochotni připustit.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#104947Verze : 0
určitě bych oddělil naivitu běžných lidí a stranických špiček, i Fučík musel vidět že zatím co on a jemu podobní nakupují ve speciálních obchodech (píše o nich třeba Slánská) ostatní stojí frontu i na chleba, navíc u člověka jeho rozhledu je naivita asi něco jiného než u běžného občana v totalitě, proto chca nechca bohužel musím brát jeho vychvalování SSSR za vědomé zkreslování skutečnosti (tedy lež), to že nejhorší zločiny vyšly na povrch později je pravda, ale procesy v SSSR probíhaly veřejně a odsuzování běžných lidí také, nemusel znát rozsah, v tom s tebou souhlasím ale to že se vědomě dal do služeb něčeho o čem musel při nejmenším tušit, že není správné je fakt, a omlouvat ho tím že uvěřil ideji je nesmysl to se dá říci i spoustě lidí kteří dělali dozorce v lágrech, víra v jakoukoli ideu z nikoho nesnímá odpovědnost za to co dělá. To že jeho knihy zřejmě nadělali dost škod je také fakt.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#104997Verze : 0
Spíše bych se přiklonil k tomu, že Fučík byl nanejvýš rozporuplná osoba. Ale to, co se z něj stalo byla zásluha naprosto jiných lidí. Z Fučíka se stala stranická špička teprve jeho vstupem do ÚV a to díky tomu, že byl v minulosti redaktorem Rudého práva. Po rozbití I. ÚV Zika hledal kontakty všude kolem sebe a podařilo se mu dát se dohromady právě s Fučíkem a Černým. Oba dva se na začátku války naprosto v žádné práci neprojevovali, spíše bych to nazval spící dobou. Fučík se schovával na Domažlicku, z té doby je vysoce hodnocené dílo o Boženě Němcové, Černý pak se vracel ze Španělska a asi rok pobýval v německém Kasselu, kde pracoval ve zbrojní továrně jako Slovák. Oba dva měli za sebou v třicátých letech mezinárodní leninskou školu v Moskvě, oba dva se tam pohybovali mezi lidmi, kteří měli stejné představy jako oni. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že Černý byl na rozdíl od Fučíka praktik, Fučík spíše intelektuál a teoretik. To se projevovalo i v rozdělení povinností Černý měl na starosti zabezpečení sabotáží a vojenskou část (při zkušenostech ze Španělska), Fučík měl na starosti především tiskové záležitosti, ilegální Rudé právo, letáky, ... Zika je spojoval. Nemohu tvrdit, že mu bylo umožněno při jeho pobytu v Sovětském svazu pochopit pravou podstatu stalinismu a tehdejšího komunismu. Opravdu se spíše přikláním k tomu, že převažovala naivita nad úmyslnou lží. Když jsem sbíral materiály k diplomové práci, měl jsem možnost mluvit s jedním bývalým "španělákem", který po roce 1948 měl na starosti ochranku vládních činitelů, v rámci Protistátního spikleneckého centra Slánský a spol byl odsouzen, po roce 1968 vyloučen ze strany. Když jsem s ním v lednu 1989 mluvil, popisoval mi své zrání od skalního kovaného komunisty až po člověka, který se s tehdejším systémem naprosto rozešel. A právě on mě vysvětloval svou naivitu tehdejší doby. Možná veřejně svou naivitou neuškodil tolik co Fučík, který to asi vědomě taktéž nečinil. Fučík se stal symbolem komunismu díky "Gustě" (a některým dalším), která na tom materiálně a karierně velmi vydělávala.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#105003Verze : 0
Je fakt že to co z Fučíka většina lidí zná je legenda vytvořená Gustou po jeho smrti (potřeba komunistického hrdiny byla další věcí která tomu napomohla), o tom jak na to vydělala je zbytečné mluvit. V hodnocení JF se asi úplně neshodneme (ani naivita není moc omluvou i kdybych ji připustil, což se u člověka jednoznačně inteligentního připouští dost těžko) Určitě by bylo zajímavé vědět jak to s ním bylo doopravdy, bohužel to je mimo naše možnosti a oba se pohybujeme jen v oblasti podložených odhadů (jak jinak taky) S tou rozporuplnou osobou musím jednoznačně souhlasit.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#105109Verze : 0
Souhlasím s tebou. Každý člověk dělá vědomě či nevědomě chyby a pozitivum je v jeho sebereflexi si tuto chybu uvědomit. On tu možnost stejně jako mnoho dalších našich vlastenců popravených nacisty neměl a pohybovali bychom se opravdu v oblasti nepodložených historických hypotéz při sledování jeho možného osudu. V čem jsme se shodli bylo to, že byl "využit" konkrétními lidmi především pro jejich osobní cíle v době, kdy se tomu nemohl jakkoliv bránit nebo vyjádřit.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#105126Verze : 0
S Fučíkovou naivitou se nedá souhlasit. Je třeba pravda, že porovnával (nejdříve zvenčí) komunistický ráj v SSSR a (zevnitř poznanou) bídu krize kapitalismu v ČSR, ale poté měl možnost obojí prozkoumat natolik důkladně, že nemohl nevidět všechno zlo, které komunismus páchal. A navíc za války, mezi léty 1939 a 1941, na odboj ani nepomýšlel - proč? Protože SSSR byl oficiálně přítelem Německa a přišlo nařízení, že západní kapitalismus je větší nepřítel pro Čechy než německý nacismus. Pak se situace ze dne na den obrátila, a Fučík uděla čelem vzad... já nevěřím, že byl takto naivní. Naopak si myslím, že patřil k těm, kteří byli dostatečně schopní, aby se mohli zaprodat (komunismu) a manipulovat těmi ostatními, naivními.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#112938Verze : 0
U osoby Julia Fučíka je strašně složité dopátrat se pravdy o jeho osobním životě. Dlouhou dobu jsem byli zaplavováni propagandou označující ho div ne za supermana a vypovídající fakta se mezitím tak nějak zapomněli nebo poztráceli. O Fučíkovi si můžeme myslet, že byl naivní blázen nebo fanatický komunista, když ale budeme jeho život a tvorbu, stejně nakonec skončíme u jeho posmrtném kultu. Málo lidí se stalo slavnými díky někomu úplně jinému a ještě po svojí smrti a Julius Fučík mezi ně díky své starostlivé ženě patří také.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#112943Verze : 0
Tak především JF nebyl žádný vlastenec, považovat tuhle bolševickou hlásnou troubu za vlastence je urážkou lidí kteří za naši zeni tedy Československo položili život. On totiž na rozdíl od nich bojoval za svou bolševickou ideu ne za svou zemi. Proto jak píše kapa, ho odboj začal zajímat až ve chvíli, kdy byl napaden jeho idol tedy SSSR. pokud ho někdo chce uznávat za vlastence pak to byl vlastenec sovětský, nebo spíše komunistický. Právě to že to nebyl žádný hlupák z něj dělá člověka mnohem škodlivějšího než nějaký přesvědčený řadový člen. To že nebyl superman ve chvíli kdy byl na gestapu bych mu nezazlíval, nikdo neví jak by se v podobné situaci zachoval a to že po válce z něj udělala Gusta modlu není jeho vinou, ale jednoznačně jsou jeho vinou jeho reportáže které líčí SSSR jako ráj na zemi, přesto že nemohl nevidět realitu. A i když zřejmě neviděl stalinské lágry nevěřím že o nich aspoň neslyšel, oni se totiž bolševici nijak moc netajili jak zúčtovali s "třídními nepřáteli" a třeba to že lidé v tom ráji nemohou cestovat bez "bumážky" ani do sousedního města se asi taky dalo těžko přehlédnout. Takže to že by byl naivní je taky poněkud mimo (musel by být slabomyslný a to rozhodně nebyl) prostě to byl někdo kdo své schopnosti dal do služeb jedné z nejhorších ideologií které kdy byly. Osobně nevidím proč někoho takového litovat, snad jen že nedostal šanci si ten komunistický ráj vychutnat naplno.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#112958Verze : 0
Já bych Fučíka nenazýval hlásnou troubou bolševismu, on nebyl ani žádný významný straník a za svého života pro komunisty prakticky nic neznamenal...Pro mě byl pouze průměrný novinář, zcela zaslepený a oddaný Stalinovi a SSSR a píšící neuvěřitelné bláboly na téma "Jak je ten náš Sojuz pod vedením soudruha Stalina úžasný". To, jak je na něj nazíráno dnes, jE zásluha let, kdy už byl dávno po smrti. Komunisté ho pouze zneužili a udělali z něj idol, rozhodně to však nebylo kvůli jeho spisovatelskému a novinářskému talentu, ale kvůli jeho smutnému konci, jedné knize a obratnosti paní Gusty
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#113147Verze : 0
to Hadrian on nevýznamný straník nebývá vybrán k "výletu do SSSR" a už vůbec se nestává členem ÚV. Prostě v žádném případě to nebyl naivka, ostatně ani nebyl průměrný novinář, právě v tom že byl docela nadaný spisovatel je jeho nebezpečnost a své reportáže psal před válkou a je otázkou kolik lidí jimi "zblbnul" to co se z něj stalo po válce je samozřejmě jiná věc.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#113159Verze : 0
2 Kapa 15/6: Dovolil bych si s částečnou znalostí prostředí pochybovat, že Fučík měl možnost zevrubně poznat...
Během studia té partajní školy zcela jistě nemohl poznat nic, než co do nich vtloukali. Jestli něco kupoval ve "vyhrazeném obchodě", silně pochybuji. Spíš měli "plnou penzi" a kdoví, jestli se dostali z kampusu univerzity, takže pokud něco kupovali, tak v místní kantýně. A jestli si někdo představuje, že o vakacích sbalil usárnu a vydal se čundrovat po sajúzu, je dost daleko od pravdy.
Daleko později si stěžovali H+Z, že pokud se někam vydali, bylo vše pečlivě připraveno a zaranžováno, aby viděli jen to, co měli a mluvili jen s tím, kdo na to měl bumážku. Takže jsem přesvědčen, že pokud ho někam pustili, aby o tom napsal, bylo to nastudované do posledního slova. Pak nebylo obtížné uvěřit, čemu měl a následně básnit o tom, co mu dovolili vidět a objasnili, jak to má jako správný komunista vnímat.


Vztah k Němcům? Prokristapána, uvědomte si, že kdo se dal ke komunistům, byl povinen být internacionalista a tedy neposlouchal Kominternu přímo jen proto, že by Stalinovi třeba úplně přesně nerozuměl - národní komunistické partaje sloužily k přetlumočení jeho geniálních myšlenek, aby jim rozuměli i Nerusové. Wink
Vzpomeňte, jaká potíž byla s našimi "hvězdáři" v západním vojsku! A to přitom před Němci z protentokrátu utekli s cílem bojovat proti Ádovi! Jenže v létě 1939 si Áda s Pepou dali pusu a v tu ránu byl německý dělník v uniformě wehrmachtu třídní bratr, bojující proti zlejm kapitálistům! A dokud si nevjeli do vlasů, chovali se naši "hvězdáři" jako jehovisté!


Marně se neříkal vtip, že Gusta je největší upír, že už X let žije z mrtvého (nebo tak nějak)!


Lze jen souhlasit s tím, že velmi pravděpodobně se už pravdy o JF nedobereme, protože vše bylo Gustou tvůrčím způsobem pečlivě upraveno a dotvořeno.
Takže navrhuji nechat politický profil onoho hrdiny plavat, z jeho díla vynechat propagandistické bláboly a brát v úvahu jen to faktické - třeba tu Němcovou - není-li to taky příliš tendenční (ona za komančů taky dostala pěkně na zadel).
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#113176Verze : 0
V podstate suhlasim s Fantanom. Potom co som si precital Juldov spisok (bol u nas doma zastrceny vzadu v kniznici) zase musim povedat len jedno: Profesor Horak bol pekny vykuk (slusne povedane). Viete niekto o tom ze sa po 89 tom objavili informacie o tom ze kecal na Gestape viac nez mal a na zaklade toho potom vybrali cele komunisticke hnutie odporu? Ono to asi su len take reci, ale ktovie...
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#114363Verze : 0
Ono to že JF na Gestapu mluvil vyplívá i z jeho Reportáže, po 89 vyšla verze bez redakčních úprav a tam se tím moc netají (ne že by tam bylo koho práskl), ale to bych mu já osobně nezazlíval, ony asi ty výslechy byly dost drsné a tohle se nedá soudit.
Na rozdíl od Fantana nevěřím že se v zemi kterou opěvoval nedozvěděl (byť ne celou) pravdu. Ona Moskva těch let ještě byla hodně jiná než evropská města, a o hladomoru a podobných atrakcích komunistické humanity se na západě psalo takže to že by si (jako novinář) nezjistil co se v zemi děje mi přijde silně nepravděpodobné. Právě tady jde o zásadní rozdíl mezi běžným komunistou který krmen reklamou na "stát dělníků" a soudruhem z aparátu tuto reklamu vytvářejícím. Na prvního se mohu dívat jako na někoho kdo z hlouposti se nechal zblbnout, na druhého (tedy i JF) jen jako na šmejda kteý to vytvářel a jeho konec je v tom zcela nezajímavý a s věcí nesouvisející.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#114367Verze : 0
Fučík byl především bohém a milovník života, měl život rád a měl rád ženy, víno a zpěv. Jistě,že byl trochu naivní,ale to jen z dnešního pohledu,ale podívejme se na Fučíka očima tehdejšího současníka. Gusta Fučíkova s nim žila velmi krátce a určitě by se rozešli. Fučík byl vším čím chcete,ale nebyl zrádce, to ani náhodou. Ono se i málo ví to,že v roce 1940 vystoupil z KSČ na protest proti podpisu smlouvy mezi SSSR a Německem. Po válce se hledal ideální hrdina, musel být mladý a hezký, Gottwald navrhl Fučíka a řekl dodslova. On si již nikdo nebude pamatovat,že vlastně umřel jako bezpartijní. Všichni máme svůj díl pravdy,ale házet špínu na Fučíka to není ani moudré, anii chytré. V SSSR žil Maxim Gorkij, ten také věděl co se děje v Gulagu, ale nenapsal nic, jen naznačil. Čestných lidí si musíme važit bez ohledu na jejich stranickou minulost.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292144Verze : 0
Souhlasím že čestných lidí si je třeba vážit, to ale JF nebyl a není tedy proč to psát do tématu o něm. To že v SSSR narazil na věci jasně zrůdné, nicméně napsal svůj odporný slint "o zemi kde zítra znamená už včera", což tedy "čestné" je leda z pohledu komoušského politruka. To že na základě podobných žvástů jeho a dalších prodejných pisálků se řada lidí do téhle země vypravila (třeba v rámci Interhelpo a dalších akcí) a tvrdě na to doplatila je bohužel fakt (dokumenty třeba o Interhelpu jsou dost drsné). Takže jaký "čestný člověk" Jaké házení špíny? Kde vidíš rozdíl mezi tímhle komoušským pisálkem a třeba novinářem z goebelsova Volkischer Beobachter? V barvě košile? A to že někdo jiný taky psal lži (Maxim Gorkij) je nějaká omluva? To že někdo lže není omluva pro to že lže někdo jiný. Odpovědnost za své činy nese každý sám. A to jestli JF vystoupil či ne v roce 1940 je zo pohledu jeho viny irelevantní, jako přisluhovač se projevil před tím. Nikdo mu nemůže zazlívat to že při výslechu mluvil, to by asi udělal skoro každý, ale to co dělal vědomě a s nadšením, s plným vědomím jak manipuluje s realitou, to je vina kterou to že byl zabit němci nijak nemůže zmenšit. To že byl "bohém" (no on byl spíš děvkař) opět nemá s tím co psal nic společného, to možná může někoho pohoršovat, ale soukromý život mu nikdo nekádruje, to jestli dělal to či ono, byla jeho soukromá věc. To co ale dělal veřejně a čím pomáhal přivést k moci snad nejzrůdnější režim který jsme poznali to je to co bylo důležité. Jestli ve volném čase pěstoval kaktusy, nebo běhal za holkama je dost jedno.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292161Verze : 0
Vážený pane kolego, ve Vašem příspěvku je zbytečně mnoho nenávisti. ANO s tím co dnes víme o té době bych s Vámi asi i mohl souhlasit,ale takto ne, to není oponentura na výši, to je jen výlev zloby. Konec konců, my zde nemáme právo soudit co bylo v Rusku OK a co ne. Viz virtuální volba největšího Rusa, Stalin na místě druhém. Nemusíme souhlasit,ale musíme respektovat.Jinak mám rád lidi a tak mi ten děvkař nevadí, naopak jej to nějak polidštuje.Nějak jsdte nepostřehl,že Fučík po roce 1940 nebyl členem KSČ.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292169Verze : 0
Nějak jste nepostřehl že svůj blábol napsal před rokem 1940. A vaše obhajoba "čestných" lidí je zcela nepřípadná. Ano já nemám rád šmejdy a je mi dost fuk jestli jsou komouši nebo náckové, nějak mezi nimi krom barvy košile nepoznávám rozdíl. A JF je klasický komunistický neřád. To jestli v roce 1940 vystoupil na věci nic nemění. Pokud umíte číst, už jsem to napsal, své žvásty o skvělém SSSR (kde z hladu fungoval kanibalismus) psal před tím a na politickou objednávku nejhoršího systému který znám. Jestli takového "člověka" považujete za "čestného" máme dost odlišné názory na to co je to čest. Já někoho kdo úmyslně a lživě podrývá demokratické zřízení vlastní země, pro někoho kdo zotrořil miloiny vlastních krajanů za čestného nepovažuji. Naopak považuji ho za něco co se ve slušné společnosti pojmenovává jen opisem. To že z něj komunisté později udělali modlu je mi fuk, je mi fuk i to jestli ho němci zabili, zabili statisíce slušných lidí, kterýcjh je mi na rozdíl od JF líto. Klidně si "Julka" pověste na zeď, je to váš (z mého pohledu nesmyslný názor) někdo tam má Hesse, jiný Che Guevaru. Já modly nepotřebuji a toho kdo se chová jako šmejd mám za šmejda. Jak se asi na vašeho "hrdinu" dívali lidé kteří po čtení jeho žvástu vyrazili budovat socialismus a skončili bez možnosti návratu kdesi v Kazachstánu? Myslíte že ho obdivovali? A kde vidíte rozdíl mez podobnými pisálky opěvujícími Stalina jako JF a těmi co stejně opěvovali třeba Hitlera? Já tedy nikde. A jestli máte pocit že šmejdy a tedy ani JF nemám rád, máte pravdu. Nemám k tomu důvod. Co asi ten Fučík udělal dobrího? to že vystoupil z KSČ? No ono tady v ČSR bylo tak asi 15 milionů lidí co do téhle strany nikd nevlezlo. A to že byl zabit ? no statisíce lidí byly zabity a mnozí z nich proto že bojovali za tuhle zem, to ale JF nedělal, on dávno před svou smrtí bojoval proti ní, zač ho tedy obdivujete? Dost mi to připomíná pokud plakat nad Slánským, to že komouš zabije komouše z toho mrtvého nedělá menšího lumpa. A u JF je to přesně stejné, pro KSČ podváděl a lhal, do problémů přivedl spoustu lidí a pomáhal v naší zemi nastolit komunistickou vládu (to že se k moci dostali až po jeho smrti není jeho vina), tak proč čekáte že bych ho neměl nesnášet.
A vače ANO s tím co dnes víme, je nesmysl, o hladomoru v SSSR (nejvíc na Ukrajině) se vědělo v celé Evropě už tehdy, ne až dnes, to že by to právě soudruh nevěděl je dost humorná představa, to by musel být slabomyslný. Navíc právě v ČSR byla silná ruská menšina a silná tradice ruských legií, které o sovětské zkušenosti dávali jaksepatří znát. To nebylo o tom že by se nevědělo, to bylo prostě to že za nějakou prebendu (zde asi plat redaktora) prostě budu psát lži a nesmysly. To přesně JF dělal. Jestli se vám to nelíbí, je to asi tak vše co s tím můžete dělat. Tuhle realitu let třicátých nezměníte. Mimochodem pokud soudruh vystoupil až v roce 1940, bylo to rok po tom co soudruh Molotov a Ribentrop podepsali spolu pakt, kde náckové a komouši spolupracují, nebylo to vystoupení z nějakého jiného (méně vznešeného) důvodu? Kdyby ČR dnes vystoupila z NATO a důvodem by bylo "humanitární" bombardování srbů v kosovu, asi by to taky nebylo moc důvěryhodné, že? A to že někdo vystoupí docela dlouho po tom co jeho parťáci uzavřou spolek s těmi na které do té chvíle nadávali vám přijde důvěryhodné? To by JF z KSČ po "vstupu" vojsk vystoupil tak kolem roku 1975 Smile (ale na protest) kdyby se toho dožil.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292199Verze : 0
Mně je J.Fučík celkem " ukradený" jen jsem chtěl napsat pravdu o tomto pánovi.Nechte si svůj názor, já Vám jej neberu, určitě někoho přesvědčíte.Ale pokud ani sem člověk nemůže napsat svůj názor tak proboha co tady vlastně dělám???Je to zde diskuze, nebo se musí poslouchat názor jednoho člověka?Já Vás osobně přece nechci obrátit k milování JF.Ale ani Vy nemáte právo takhle hovořit o něčem co Vám je dosti vzdálené. Ale klídek, Vám odporovat nebudu.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292203Verze : 0
Milý kolego klidně si napište třeba že byl JF spasitel, to je jistě vaše právo, ale nepište o nájemném pisálkovi (jak jinak nazvat někoho kdo překrucuje pravdu tak hrubě jako JF) že je to čestný člověk. To (celkem logicky) bude někdo reagovat. Nikterak vám neberu že JF vystoupil z KSČ, nicméně to je dost nepodstatné z pohledu toho co dělal do té doby. A o to jak je mi co vzdálené, obávám se, vy těžko posoudíte. A to jak "mám právo" mluvit je opět mimo to co můžete rozhodnout. Pokud vím můj názor je stejně platný jako váš, pokud jej podkládám argumenty (ne jen vírou) je to moje věc, klidně to udělejte také. Já nemíním nikoho přesvědčovat, ani vás, ani nikoho jiného. Vy jste zareagoval na názor který jsem prezentoval před časem, logicky já reaguji na váš.
Chápu vaši touhu projevit svůj názor v každém tématu které najdete, musíte ale počítat že v části zeleně podbarvené, tedy diskuzní, můžete narazit na lidi co mají na danou věc jiný názor. Já ho mám.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292208Verze : 0
Ale pane kolego bitaxe, JF je přece Spasitel, pozoruji to na sobě již delší dobu.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292246Verze : 0
MOD
Já jsem již Reportáž naštěstí téměř zapomněl, ale pokud si vzpomínám, jak on popisuje své zatčení, tak se dopustil několika sviňáren:
1) byl ve vedlejším pokoji a měl pistoli;
2) nepoužil ji ani proti Němcům, ani proti sobě;
3) schoval ji do peřin a vylezl s rukama nad hlavou.
Minimálně tak nese odpovědnost za smrt uživatele bytu, možná i celé jeho rodiny. Protože copak se asi stalo s tou pistolkou v postýlce? Chlapci od německé StB (také státní policie) ji našli a měli důvod k trestu smrti pro vcelku nevinnou rodinu jako vyšitý.
Mrkněte někdo, zda-li to soudruh takto ráčil popsat.
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292247Verze : 0
MOD
Něčemu věřit se dá nanejvýš do doby, než se objeví zpochybňující informace. Snad by se dalo i pochopit, že vyprávění legionářů vracejících se z Ruska si vysvětlil jako "potíže růstu" při přebírání moci bolševiky. Ale byly i informace novější :


Jiří Weil - Moskva hranice, (Družstevní práce, Praha 1937).
z obsahu:
V závěru příběhu je popisována prověrka v rámci prováděné čistky ve straně. Obviněn k příslušnosti k levé opozici ve straně.
Postava obvinění nevyvrací, i když má alibi, má pocit, že je to zbytečné, že je stejně již předem odsouzen, sám cítí vinu, přestože vinen není.
Popisy z čistek jsou velmi působivé pasáže. Porota rozhoduje o vině na základě obvinění, která často nejsou prokázaná (obvinili ho z černého obchodování, ale na čistce vyzdvihli, že chodil na anglickou školu, tedy spojenec západních Imperialistů).
Autor nekritizuje, jen popisuje jak jsou lidé postupně zbavováni lidské důstojnosti a jejich bezmocnost vůči moci, která je může obvinit z čehokoliv.
Atmosféra strachu, podezírání, otupělost, lhostejnost a nenávist jednoho vůči druhému.


Z "libri.cz" :
Román byl i s tehdy uveřejněným překladem Návratu ze Sovětského svazu Andrého Gida (a pamfletu S. K. Neumanna) a s polemikou K. Teigeho Surrealismus proti proudu nejvýraznější literární kritickou reflexi stalinského režimu, která byla v Čechách vedena z levicových pozic. Proti románu se ze stalinistických kruhů strhla odmítavá kampaň, v níž dominovala kritika Weilova dlouholetého přítele J. Fučíka.


J Weil v roce 1933 odjel z pověření KSČ do Moskvy pracovat na překladech marxistické literatury a jako tlumočník. Jeho "stáž" skončí v roce 1935 vyloučením z VKS(b) (Všesvazová komunistická strana Ruska (bolševiků)) i z KSČ pro "klepaření" a maloměšťáctví a po roce převýchovy u jezera Balchaš v Kazachstánu se smí vrátit domů.


Ale J.W. asi o své převýchově v Kazachstánu nic neřekl, a tak si neměl Julda (spolu s ostatními) co ověřovat. A nebo mu to řekl ale on to považoval to za velmi vhodné opatření...
URL : https://www.valka.cz/Osoba-Julia-Fucika-t31300#292323Verze : 0