Main Menu
User Menu

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier

     
Název:
Name:
8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier
Originální název:
Original Name:
8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier
Kategorie:
Category:
samohybný raketomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR ?, ? /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1942
Obsluha:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Podvozek:
Chassis:
Opel Maultier
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
? kg
Celková délka:
Overall Length:
6000 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2280 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Opel (vodou chladený zážihový 6-valec objemu 3.600 cm3)
Převodovka:
Gearbox:
?
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
82 l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
130 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
80 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
? ° / ? °
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
v °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Raketomet:
Rocket Launcher:
 
Ráže:
Calibre:
78 mm
Počet hlavní nebo lišt:
Number of Barrels or Rails:
10
Náměr:
Elevation:
? °
Odměr:
Traverse:
360 °
Munice:
Ammunition:
20 x
Maximální dostřel:
Maximum Range:
2.500 metrov (neskôr 6.000 m)
Plocha pokrytá salvou:
One Salvo Impact Area:
?
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pancierovanie:
čelo - 8 mm
boky - 8 mm
vežička - 10 mm
strop - 6 mm
Zdroje:
Sources:
Heiner F. Duske, Tony Greenland, Detlev Terlisten - Nuts & Bolts Vol.30, Nebel-, Panzer- und Vielfachwerfer, rok vydania 2013
URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#620199Verze : 1
MOD
Zložky Waffen SS viedli od začiatku vojny nezávislý vývoj zbrani od armády (Wehrmacht). Jednou z nich bola i pokusná verzia modifikovaného sovietskeho raketometu BM-8-48 známym pod názvom "Kaťuša". Ukoristené raketomety boli odovzdané protektorátnym firmám Zbrojovka Brno a Škodovým závodom. Vielfachwerfer bola vylepšená kópia sovietskej konštrukcie odpaľovacieho zariadenia i samotnej rakety M-8 kalibru 82 mm. Vývoj viedol Rolf Engler, spolupracovník Wernhera von Brauna. Raketa bola mierne modifikovaná, mala vyosené stabilizátory o 2°, čo dalo rakete pomocnú rotáciu a tým sa zlepšila presnosť. Raketomet tvorili dve rady po 12 vypúšťacích koľajníc dlhých 2 metre. Na každej koľajnici boli dve rakety, celkovo tvorilo jednu salvu 48 rakiet. Raketomet mal 360° odmer a jeho námer sa pohyboval v rozsahu 0-37°. Oproti sovietskému raketometu, ktorý dokázal odpáliť 48 rakiet za 30 sekúnd, nemecká verzia dokázala odpáliť tento počet rakiet za 2-4 sekundy. Takáto salva dokázala vytvoriť dopadovú zónu rakiet širokú cca 162 metrov a dlhú cca 265 metrov. Hlavný účinok aj vzhľadom na malý kaliber rakiet nebolo vytvorenie mohutného explozívneho účinku, ale vytvorenie šrapnelovej zóny smrti, ktorá mala obrovský účinok na morálku nepriateľských jednotiek.


Raketomet sa montoval na pancierovanú verziu polopásu Opel Maultier, resp. jej muničnú verziu Gleisketten-Lastkraftwagen 2t (Maultier) gp. (Sd.Kfz.4) as Munitionskraftwagen. Prvý prototyp bol dokončený na jar roku 1942. Raketomet bol namontovaný na jeden z prototypov samotného pancierového nosiča Opel Maultier, ktorého prvotný návrh kabíny vodiča bol predĺženého tvaru. Pri sériovej výrobe platformy bol však tento návrh opustený a kabína vodiča mala menšie rozmery.


Tieto raketomety poslúžili na pokusné účely za účelom porovnania s 15 cm Panzerwerfer 42 auf Maultier (Sd.Kfz.4/1). Samotný raketomet mohol niesť dve salvy, t.j. 96 rakiet kalibru 8 cm. Celkovú zásobu munície pre jedno vozidlo tvorilo 232 vysoko explozívnych a 56 zadýmovacích rakiet, ktorých časť bola nesená muničnými vozidlami.


Armádne zložky tento raketomet nijako zvlášť nezaujal, mal rakety malého kalibru, takže i malý účinok v cieli. Nemalou prekážkou bola výroba týchto rakiet a raketometov. Ich zavedenie do výroby i samotná výroba by bola v situácii nemeckého priemyslu nákladná. Napriek týmto výtkam sa predstavitelia SS-Waffenamt i samotný Engel snažili presvedčiť predstaviteľov armádneho Waffenamtu (WaPrüf 1 I) o svojom návrhu. Nakoniec dosiahli vytvorenie pokusnej Vielfawerfer-batterie so štvoricou samohybných raketometov, ktoré sa mali podrobiť bojovým testom. Testovanie prebehlo v centrálnej časti východného frontu v rámci SS-Pol.Rgt. 2, ktorá bojovala proti partizánskym jednotkám. Neustále dochádzalo k odmietavému stanovisku vedenia armády a zbrojných orgánov proti neefektívnej výrobe munície pre tento zbraňový systém. Do sporu sa zamiešal i samotný Hitler, ktorý uznával problematickosť zavedenia nových zbraní a munície do výroby. Napriek istým taktickým prednostiam 8 cm raketometu, neboli výsledky testov tak presvedčivé. Rakety mali napr. i malý dostrel (2500 m, neskôr sa po modifikácii dostrel zvýšil na 6000 m). Požadoval testovanie v širšom rozsahu. Blížil sa koniec roka 1944 a snaha presadiť tento projekt bola bez väčšej šance na úspech. Hoci sa koncom roka 1944 uzavrela dohoda o núdzovej výrobe rakiet kalibrov 8 cm a 15 cm, táto nebola do konca vojny uskutočnená v plnom rozsahu. Celkovo bolo v Zbrojovke Brno vyrobených okolo 50 kusov raketometov, ktoré sa namontovali na Sd.Kfz.4/1 a francúzske Somua MCL. Vo firme Explosia vo svojej továrni v Semtíne (Pardubice) vyrobila okolo 15.000 rakiet. Vielfachwerfer sa tiež volali SS-Salvenwerfer, či "Himlerove organy" (parafráza na sovietske kaťuše, ktoré frontové jednotky volali "Stalinove organy").


SS-Vielfachwerfer-Batterie 521
Prvou jednotkou, v ktorej boli zaradené tieto raketomety bola SS-Vielfachwerfer-Batterie 521 pod velením SS-Obersturmführer Schänzlina. Jednotka mala v 3/1943 štvoricu raketometov a jeden 7,5 cm protitankový kanón PaK 40. Jednotka v tomto období prechádzala formovaním a výcvikom ako SS-Wfr.Bttr.103 v rámci SS-Wfr.Ers.u.Ausb.Abt. dislokovanom v Langlingene, blízko Celle. V 6/1943 boli odvelený do Charkova, kam dorazili 3.7.1943. Tu bola jednotka včlenená do novovzniknutého SS-Wfr.Abt.105 ako jej 5.batéria. V rámci vyššieho útvaru II.SS-Panzerkorps sa mala podieľať na letnej ofenzíve pri Kursku. Tu absolvovala početné boje, kde sa ukázala výhoda mobility a vysokej kadencie raketometu. Po ukončení ofenzívy sa jednotka podieľala na defenzívnych bojoch v Charkove. 9.8.1943 vyčerpala jednotka všetky zásoby rakiet a nasledujúci deň bola stiahnutá z frontovej línie. Jednotka bola rozpustená a časť personálu spolu s raketometmi boli presunuté do SS-Pol.Rgt. 2, kde mali pomôcť pri oboznamovaní sa s technikou a s výcvikom nových posádok danej jednotky. Personál jednotky bol v 10/1943 stiahnutý k reorganizácii do Langlingen. Zhodnotením výsledkov bojovej činnosti sa prejavili klady i zápory tejto zbrane. Vysoký demoralizujúci účinok na nepriateľské jednotky, no oproti zavedeným 15 cm a 21 cm raketometom malý dostrel a malý účinok v cieli. 3.11.1943 zahynul pri dopravnej nehode veliteľ jednotky SS-Hauptsturmführer Schänzlin, ktorého nahradil SS-Hauptsturmführer Flecke. Batéria sa mala podrobiť reorganizácii a ďalšiemu výcviku. Mala obdržať modifikovanú muníciu s väčším doletom. Jednotka mala podľa nového organizačného poriadku šesť raketometov (dve čaty po tri raketomety). Jednotka bola 1.2.1944 opätovne premenovaná na SS-Vielfachwerfer-Bttr.521. K boju bola pripravená na jar 1944. V 4/1944 bola batéria zaradená do vyššej jednotky III.(ger.) SS-Panzerkorps odoslaná do oblasti okolo estónskeho mesta Narva. 30.4.1944 boli SS-Vielfachwerfer-Bttr.521 vykonané porovnávacie streľby s 23.(Sf) Batterie/s.Wfr.Rgt.3., ktorá mala v stave štandardné 15 cm Panzerwerfer 42. V tom čase bol pri tejto demonštrácii prítomný General der Nebeltruppe Ochsner, na ktorého šrapnelový účinok urobil dojem. Začiatkom 5/1944 bola SS-Vielfachwerfer-Bttr.521 premenovaná na SS-Wrf.Bttr.103. Jednotka sa zúčastnila obrany predmestia okolo Narvy, no po mohutnom sovietskom útoku bola nútená s celým zborom SS k ústupu. Počas obranných bojov veľmi účinne podporovala brániace sa jednotky. Jednotka bola 17.9.1944 včlenená do SS-Panzeraufklärungs-Abteilung 11 "Nordland". Po ťažkých bojoch jednotke došla munícia a prísun ďalšej nebol možný. Jednotka bola zo stavu "Nordland" vyradená a personál včlenený do stavov jednotky ako pešiaci. Po bojoch v Kurónsku bol preživší personál evakuovaný do Nemecka k obnove jednotky. Muži boli odoslaní do Lubbinchen neďaleko Gubenu, kde bola jednotka SS-Werfer-Batterie 521 obnovená a zväčšená (dostala 10 vozidiel Vielfachwerfer). Koncom 2/1945 bola batéria odoslaná na oderskú frontu, kde bola od 2.3.1945 podriadená SS-Wfr.Abt.506. Toto podriadenie trvalo krátko, následne bola sa batéria stala súčasťou V.SS-Gebirgskorps určeného pre špeciálne operácie v priestore Frankfurt an der Oder. Po sovietskej hlavnej ofenzíve v smere na Berlín jednotka ustúpila a následne bola zrušená.


Jednotka niesla i viaceré názvy napr. Batterie "Schänzlin", SS-Vielfachwerfer-Batterie 521, I./SS-Werfer-Abteilung 103, Batterie "Flecke", či SS-Werfer Gruppe "Flecke".


Vielfachwerfer-Batterie zaradená v SS-Pol.Rgt.2
Batéria v SS-Pol.Rgt.2 vznikla koncom 8/1944 v ukrajinskom Rovne, kedy bola do jej stavu prevedená výzbroj a časť personálu SS-Vielfachwerfer-Batterie 521. Personál SS-Vielfachwerfer-Batterie 521 pomáhal s oboznamovaním sa s výzbrojou a výcvikom nových posádok raketometov až do 10/1943, kedy sa následne časť personálu presunula k reorganizácii do Nemecka a časť bola začlenená do SS-Pol.Rgt.2. Koncom 10/1943 sa jednotka zapojila do protipartizánskych operácií. V časovom rámci obdobia od konca roka 1943 do polovice roka 1944 boli raketomety v rámci SS-Mehrfachwerfer-Batterie nasadzované v rámci bojovej skupiny Kampfgruppe von Gottberg a Kampfgruppe Anhalt, ktoré však boli v podriadenosti SS-Pol.Rgt.2. Posledná zmienka o nasadení SS-Mehrfachwerfer-Batterie v rámci Kampfruppe Anhalt je datovaná k 26.6.1944 a 27.6.1944. V správe o stave vozidiel sa uvádza, že sa v jednotke nachádza 12 obrnených samohybných raketometov.


SS-Pol.Rgt.2 bola koncom 6/1944 ako súčasť Heeresgruppe Mitte presunutá do oblasti okolo bieloruských miest Minsk a Grodno. Viac informácií chýba.


SS-Werfer-Batterie 512 (Vielfachwerfer)
Táto testovacia jednotka bola vytvorená na jar 1944 na priamu požiadavku SS-Füfrungshauptamt. Jednotka bola vybavená jediným samohybným raketometom. V zostave SS-Kampfgruppe Schill sa zúčastnil potlačenia Slovenského národného povstania, ktoré vypuklo 29.8.1944. Pred niekoľkými rokmi sa na www.ebay.de objavila fotografia s týmto vozidlom. Na zadnej strane fotografie je uvedený dátum 17.9.1944 a lokalita Banská Štiavnica.


SS-Vielfachwerfer Batterie 522
Jednotka bola vytvorená v 9/1944. Išlo o premenovanie SS-Werfer-Batterie 512. Jednotka bola zaradená do 6.SS-Panzerarmee a od 16.12.1944 sa zúčastnila ofenzívy v Ardenách. Začiatkom 2/1945 bola jednotka odoslaná do Maďarska. Časť jednotky vrátane jedného raketometu sa zúčastnila bojov na elimináciu sovietského predmostia v dňoch 17.2.1945 - 24.2.1945. Samohybný raketomet však bol čoskoro vyradený pre poruchu motora. Jednotka bola od 1.3.1945 zaradená do stavu I.SS-Panzerkorps a zúčastnila sa jarnej ofenzívy "Frühlingserwachen", ktorá sa začala 6.3.1945. V tom čase mala jednotka šesť samohybných raketometov. Po spotrebovaní munície už nebolo možné považovať jednotku za bojaschopnú. O osude jej personálu neexistujú údaje, pravdepodobne skončili ako pechota.


SS-Vielfachwerfer Batterie 524
Jednotka bola vytvorená 1.3.1945 a tvorili ju dve čaty 8 cm Vielfachwerfer. Bola včlenená do 32.SS-Grenadier-Division "30.Januar" a odoslaná na oderskú frontu. 16.4.1945 sa nachádzala v oblasti Vogelsang-Fürstenberg/Brandenburg, následne po ťažkých bojoch sa úspešne odpútala a 23.4.1945 ustúpila Beskow/Storkow. Ďalšie informácie o jednotke nie sú dostupné.


Vielfachwerfer-Zug aus SS-Kampfgruppe "Böhmen und Mähren"
Vzhľadom na polemiku okolo použitia pomenovania akejkoľvek jednotky "Böhmen und Mähren" berte toto označenie ako možný omyl. Pre presnejšiu identifikáciu jednotiek by bolo možno vhodné naštudovať si české zdroje. Napriek tomu sa v tomto zdroji (Nuts & Bolts) nachádza kapitola o čate týchto vozidiel, ktoré mali patriť pod SS-Kampfgruppe "Böhmen und Mähren". Zdroj uvádza, že súčasťou SS-Kampfgruppe "Böhmen und Mähren" bola SS-Kampfgruppe "Hauptsturmführer Röhwer", ktorá vznikla nikedy okolo dátumu 8.4.1945. Vytvorená bola z jednotiek SS-Panzergrenadierschule Kienschlag a SS-Artillerie-Abteilung. V SS-Artillerie-Abteilung sa nachádzala čata s dvojicou týchto samohybných raketometov. Personál a výzbroj mala pochádzať z SS-Artillerieschule II Beneschau, veliteľom SS-Artillerie-Abteilung mal byť SS-Obersturmbannführer Curtius. Veliteľom čaty raketometov mal byť SS-Obersturmführer Krüger. Čata sa mala zúčastniť obranných bojov v druhej polovici apríla 1945 v oblasti okolo juhomoravskej Břeclavi (Lundenburg).


Vielfachwerfer-Batterie aus schwere Fallschirm-Werfer-Abteilung I
Jednotka Luftwaffe schwere Fallschirm-Werfer-Abteilung I bola založená v 2/1944 na nariadenie XI. Fliegerkorps. Veliteľom jednotky bol Hauptmann Rapräger. Prvú batériu jednotky tvorila dvojica čiat. V každej čate bola trojica samohybných raketometov namontovaných pravdepodobne na Sd.Kfz.4/1. Táto šestica raketometov mala pochádzať od Waffen SS, ktorá vozidlá previedla do stavu Luftwaffe ako výmenu za výcvik parašutistov z SS-Fallschirmjäger-Bataillon 500. Jednotka získala bojaschopnosť v 5/1944 a na nasledujúci mesiac sa zúčastnila obranných bojov pri vylodení spojencov v Normandii. Jednotka rýchlo spotrebovala strelivo a posádky sa následne pravdepodobne zapojili do bojov ako obyčajná pechota. Osud raketometov je mi neznámy, pravdepodobne boli v týchto bojoch zničené. Hoci jednotka bojovala i neskôr a už po transformácii a premenovaní na schwere Fallschirm-Wfr.Abt. 21, o týchto raketometoch už neexistujú zmienky.


Zaujímavosťou je prestavba tejto modifikácie na protilietadlové vozidlo 2 cm MG151/20 Flakdrilling auf Opel Maultier, ktorá vznikla počas pražského povstania. Vozidlo zhotovili pražskí povstalci. Pravdepodobne išlo o jedno z vozidiel SS-Truppenübungsplatz „Beneschau“, ktorá bola v rámci Kampfgruppe Wallenstein nasadená na potlačenie pražského povstania v 5/1945.


Rovnaký 8 cm raketomet bol použitý i na ukoristenom francúzskom polopásovom podvozku SOMUA MCL - S 303(f).


Heiner F. Duske, Tony Greenland, Detlev Terlisten - Nuts & Bolts Vol.30, Nebel-, Panzer- und Vielfachwerfer, rok vydania 2013
Thomas L. Jentz, Hilary Louise Doyle - Gepanzerte Nachschub Fahrzeuge (Armored Supply/Ammunition Vehicles) VK 3.01 to schwere Wehrmacht-Schlepper, Panzer Tracts No.17, rok vydania 2004, ISBN: 0-9744862-4-8
www.ebay.de
www.neopyro.cz

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier - Prototyp

Prototyp
8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier - Všimnite si predĺženej kabíny pôvodného návrhu pancierovej platformy. Sériové vozidlá mali skrátenú nadstavbu vodičského priestoru.

Všimnite si predĺženej kabíny pôvodného návrhu pancierovej platformy. Sériové vozidlá mali skrátenú nadstavbu vodičského priestoru.
URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#110969Verze : 56
MOD
Prototyp s predĺženou kabínou počas testovacích strelieb.

www.ebay.de
www.ebay.de
cgi.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#559568Verze : 4
MOD
Datácia a lokalizácia uvedená na zadnej strane fotografie:
Banská Štiavnica, Slovensko, 17.9.1944


Ak je datácia a lokalizácia správna mohlo by ísť o vozidlo SS-Kampfgruppe Schill, o ktorom sa zmieňuje písomný zdroj uvedený nižšie. Zaujímavosťou je, že vozidlo má predĺženú kabínu. Je známe, že takúto kabínu malo prototypové vozidlo s 8 cm raketometom (viď. obrázok nižšie - kombináciu predĺženej kabíny a 15 cm raketometom som ešte nevidel). Hoci nie je identifikovateľná výzbroj, je takmer isté, že toto vozidlo má 8 cm raketomet. Pre túto hypotézu svedčí i jasne identifikovateľná sklopná lavička na boku nadstavby na úrovni odkladacích schránok. Túto lavičku je možné vidieť len u verzie s 8 cm raketometom. Absentuje, resp. nie je viditeľná podpera pre 8 cm raketomet, ktorý sa nachádzal na streche vodičovej kabíny. Vozidlo má neštandardne umiestnenú poznávaciu značku, ktorá sa montovala nad žalúzie, nie pod žalúzie.
Podľa informáciíí z publikácie Nuts & Bolts bol práve jeden raketomet v rámci testovacej jednotky SS-Werfer-Batterie 512 (Vielfachwerfer) nasadený v 9/1944 na Slovensku v rámci I./SS-Pz.Gren.Rgt. Schill.


Tento prototyp mal zaujímavú históriu. Pravdepodobne ide o druhý prototyp platformy ako takej a ide o medzistupeň vývoja platformy Panzerwerfer.
Prvý prototyp platformy testovaný v roku 1942 v Munster sa od neskorších sériových vozidiel výrazne odlišoval. Tvar a rozmery nadstavby vozidla boli iné. Strop nadstavby bol potiahnutý až do zadnej časti vozidla, nebol za priestorom vodiča znížený ako u sériových vozidiel. Odlišná bola i predná časť obrnenej karosérie chrániacej motorový priestor. Evolučný posun vidieť u tohoto pravdepodobne druhého prototypu, kedy mal prednú kapotáž identickú so sériovými vozidlami. Kabína vodiča a spolujazdca bola predĺžená až cca do polovice dĺžky stroja a následne bola stropná časť znížená. Za ňou bol lafetovaný 8 cm raketomet. Pôvodne bol prototyp namaľovaný staršou sivou kamuflážnou farbou, neskôr bol prefarbený novozavedenou pieskovou kamuflážnou farbou. Tento prototyp sa 22.6.1944 zúčastnil predvádzacích strelieb na cvičisku v Miloviciach pri Prahe. Následne skončil v SS-Kampfgruppe Schill, ako je uvedené v texte vyššie.
Raketomet prežil nasadenie v povstaní a 30.10.1944 sa zúčastnil slávnostnej vojenskej prehliadky v Banskej Bystrici. Na dostupných záberoch je možné takmer úplne identifikovať registračnú značku vozidla (SS 2?6008, pravdepodobne 216008). Prvý prototyp Panzerwerfera mal registračnú značku SS 216004.


www.ioh.pl
www.ebay.de
Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
Heiner F. Duske, Tony Greenland, Detlev Terlisten - Nuts & Bolts Vol.30, Nebel-, Panzer- und Vielfachwerfer, rok vydania 2013

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier - Vozidlo nieslo registračnú značku SS-216008.

Vozidlo nieslo registračnú značku SS-216008.
URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#251242Verze : 16
MOD
www.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#563166Verze : 1
MOD
Popisky k fotkám uvádzajú, že ide o lokalitu okolo Halbe. Podľa informácií uvedených v úvodnom príspevku by mohlo ísť o SS-Vielfachwerfer Batterie 524, ktorá mala pôsobiť približne v tejto lokalite.

www.facebook.com
www.facebook.com

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier - Popiska určuje lokalitu okolo Halbe 4-5/1945

Popiska určuje lokalitu okolo Halbe 4-5/1945
8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#644982Verze : 1
MOD
www.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier - Nad kabínou je vztýčená oporná rampa, ktorou sa pri presune raketomet podopieral.

Nad kabínou je vztýčená oporná rampa, ktorou sa pri presune raketomet podopieral.
URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#144579Verze : 7
MOD
Pravdepodobne SS-Vielfachwerfer-Batterie 521, 11/1943


www.ebay.de
www.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#677184Verze : 0
MOD
www.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#678343Verze : 0
MOD
www.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#680066Verze : 1
MOD
www.ebay.de

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#681347Verze : 0
MOD
www.pinterest.com

8 cm Raketen Vielfachwerfer auf Fahrgestell Maultier -


URL : https://www.valka.cz/8-cm-Raketen-Vielfachwerfer-auf-Fahrgestell-Maultier-t30641#711255Verze : 1
MOD