Main Menu
User Menu

7. armáda [1943-1946]

7th Army

     
Název:
Name:
7. armáda
Originální název:
Original Name:
7th Army
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.02.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
10.07.1943-01.01.1944 Patton, George ( )
01.01.1944-02.03.1944 Clark, Mark ( )
02.03.1944-DD.06.1945 Patch, Alexander ( )
DD.06.1945-DD.08.1945 Haislip, Wade ( )
DD.09.1945-31.03.1946 Keyes, Geoffrey ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.09.1944-DD.MM.RRRR XV. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/George_S._Patton
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Wayne_Clark
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Patch
http://en.wikipedia.org/wiki/Wade_H._Haislip
http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Keyes
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Griswold
URL : https://www.valka.cz/7-armada-1943-1946-t30471#464683Verze : 1
MOD
1)Vytvořena v r. 1943 před invazí na Sicílii


boje
Sicílie
Řím-Arno
Jiřní Francie
Porýní
Ardeny-Alsasko
Střední Evtopavelitelé
Lieutenant General George S. Patton, Jr.
Lieutenant General Alexander M. Patch


deaktivována v březnu 1946


2)Aktivována 24/11/1950.
URL : https://www.valka.cz/7-armada-1943-1946-t30471#110377Verze : 0
Složení 31/1/1952
URL : https://www.valka.cz/7-armada-1943-1946-t30471#110378Verze : 0
Složení 7. armády při operaci HUSKY (vylodění na Sicílii) 10.07.1943 :


Velitel : Generálporučík George Smith Patton


Jednotky :


1st Ranger Battalion
3d Ranger Battalion
4th Ranger Battalion
70th Tank Battalion
753d Tank Battalion
756th Tank Battalion
39th Engineer Regiment
540th Engineer Shore Regiment
5th Armored Artillery Group
- 58th Armored Field Artillery Battalion
- 62d Armored Field Artillery Battalion
- 65th Armored Field Artillery Battalion
17th Artillery Regiment
36th Artillery Regiment
77th Artillery Regiment
178th Artillery Regiment
French 4 Tabor of Goums Battalion
URL : https://www.valka.cz/7-armada-1943-1946-t30471#175229Verze : 0