Main Menu
User Menu

40 mm L/39 QF Mark VIII

2-pdr QF Mark VIII

     
Název:
Name:
40 mm L/39 QF Mark VIII
Originální název:
Original Name:
2-pdr QF Mark VIII
Výrobce:
Producer:
Vickers Ltd, Londýn, Anglie
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1923-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
6691
843
212 (Land Service)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
8-hlavňová lafeta Mark V / Mark V Octuple Mounting
8-hlavňová lafeta Mark VA / Mark VA Octuple Mounting
8-hlavňová lafeta Mark VI / Mark VI Octuple Mounting
8-hlavňová lafeta Mark VIA / Mark VIA Octuple Mounting
8-hlavňová lafeta RP10 Mark VIA* / RP10 Mark VIA* Octuple Mounting
4-hlavňová lafeta Mark VII / Mark VII Quadruple Mounting
4-hlavňová lafeta RP50 Mark VII* / RP50 Mark VII* Quadruple Mounting
4-hlavňová lafeta Mark VII*P / Mark VII*P Quadruple Mounting
1-hlavňová lafeta Mark VIII / Mark VIII Single Mounting
1-hlavňová lafeta Mark VIII* / Mark VIII* Single Mounting
1-hlavňová lafeta Mark XV / Mark XV Single Mounting
1-hlavňová lafeta Mark XVI / Mark XVI Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
259 1) kg
Ráže:
Calibre:
40 mm
Náboj:
Cartridge:
40 x 158R
Délka hlavně:
Barrel Length:
1575 mm
Celková délka:
Overall Length:
2606 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (výbušná LV)
? (průbojně-výbušná)
? (průbojná)
? (výbušná HV)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
3,5 2) km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
96-115 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
585.2 3) m/s
Poznámka:
Note:
1) Low-Velocity
High-Velocity: 386 kg


2) Low-Velocity
High-Velocity: 4,6 km


3) Low-Velocity
High-Velocity: 701 km/h


QF - Quick Fire (rychlopalný, označení pro kanony s jednotnou municí)
Zdroje:
Sources:
www.navweaps.com
.
URL : https://www.valka.cz/40-mm-L-39-QF-Mark-VIII-t30393#562989Verze : 0
MOD

2-pdr QF Mark VIII
Výrobce Vickers
Standardní protiletadlová zbraň Royal Navy, běžnými námořníky označovaná jako "pom-pom". Konstrukčně vychází z protiletadlového děla 2-pdr QF Mark II z období první světové války. Přepracován byl především závěr a nabíjecí mechanismus - Mark VIII byl již plně automatickou zbraní. Hlaveň zůstala nezměna, částečně díky tomu, že ve skladech RN zůstalo na 2.000.000 kusů munice z první světové války.


Konstrukční práce na nové zbrani byla hotové již v roce 1923, finanční problémy ale odsunuly zavedení do výzbroje na rok 1930. První modely užívaly nízkorychlostní munici (LV - low velocity), s příchodem rychlejších letadel, ale přestávala tato munice vyhovovat. Ke konci 30.l et proto byla vyvinuta vysokorychlostní munice (HV - high velocity) s vyššími úsťovými rychlostmi, která si ale vyžádala opětovné přepracování závěrového mechanismu. Určitý počet zbraní byl montován na jednoduché lafety s manuálním ovládáním, převážná většina ale byla montována do čtyř- a osmihlavňových protiletadlových kompletů. Komplety procházely během války průběžnými modernizacemi, vývoj tak nakonec vyústil v model 25-pdr Mark VIII AHVW na montáži RP10 Mark VIA* - účinný dálkově ovládaný plně automatický osmihlavňový zbraňový systém s elektrickým pohonem a vodním chlazením.


K rozlišení jednotlivých modifikací se za typové označení vkládala vysvětlující suffix: CLV (Controlled Low Velocity), CHV (Controlled High Velocity), CHV(U) (CHV with modification to latch locking crank), ALV (Automatic Low Velocity), AHV (Automatic High Velocity), CHVW a AHVW (guns with modified cooling jackets to improve water circulation).


TTD děla:
Ráže: 40 mm
Hmotnost: LV 259,5 kg; HV 385,6 kg
Délka celková: 2,606 m
Délka hlavně: 1,575 m
Délka vývrtu: 1,293 m
Úsťová rychlost: LV 585 m/s; HV 701 m/s
Dostřel: LV 3.475 m; HV 4.572 m
Dostup: LV ? m; HV 3.960 m / 80°
Rychlost střelby:
- řízená střelba 96-98 ran/min
- automatická střelba 115 ran/min


Munice:
HE LV: délka 30,47 cm, hmotnost 1,34 kg, projektil 0,91 kg
HE HV: délka 30,47cm, hmotnost 1,30 kg, projektil 0,82 kg
SAP: délka 30,47 cm, hmotnost 1,34 kg, projektil 0,91 kg
AP: patrně obdobné parametry jako SAP


Lafetace:
jednoduché montáže
Typ: Mark VIII
Hmotnost: 1,8 tun
Ovládání: manuální
Elevace: -10° až +70°
Odměr: 360°


Typ: Mark XVI
Hmotnost: 1,1 tun
Ovládání: RPC s elektrickým pohonem
Elevace: -10° až +70°
Odměr: 360°


čtyřnásobné montáže
Typ: Mark VII, RP50 Mark VII, Mark VII*P
Hmotnost: 8,7 - 11,19 tun
Ovládání: manuální, elektrické (RP 50)
Elevace: -10° až +80°
Odměr: 360°


osminásobné montáže
Typ: Mark V, Mark VA, Mark VI, Mark VIA, RP10 VIA
Hmotnost: 15 - 15,9 tun
Ovládání: manuální, hydraulické (RP 10)
Elevace: -10° až +80°
Odměr: 360°


Uživatelé:
Royal Navy - téměř všechny těžké i lehké hladinové lodě
Austrálie -
Kanada -
Polsko - torpédoborce třídy Hunt II
Japonsko - ve výzbroji pod označením 40 mm/62 "HI" Shiki
URL : https://www.valka.cz/40-mm-L-39-QF-Mark-VIII-t30393#110153Verze : 1
2-pdr QF Mark VIII


Zdroj: archiv autora ...

40 mm L/39 QF Mark VIII - 8-hlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montáží Mark VIA

8-hlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montáží Mark VIA
40 mm L/39 QF Mark VIII - 8-hlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montáží Mark VI

8-hlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montáží Mark VI
40 mm L/39 QF Mark VIII - 4-hlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montáží  Mark VII

4-hlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montáží Mark VII
URL : https://www.valka.cz/40-mm-L-39-QF-Mark-VIII-t30393#110162Verze : 1
2-pdr QF Mark VIII


Zdroj.
www.navweaps.com

40 mm L/39 QF Mark VIII - Štvothlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montážou Mark VII

Štvothlavňový 2-pdr QF Mk.VIII s montážou Mark VII
40 mm L/39 QF Mark VIII - Single 2-pdr QF Mk.VIII s montážou Mark XV

Single 2-pdr QF Mk.VIII s montážou Mark XV
URL : https://www.valka.cz/40-mm-L-39-QF-Mark-VIII-t30393#225855Verze : 1