Main Menu
User Menu

Lehká brigáda [2002-2006]

Light Brigade

     
Název:
Name:
Lehká brigáda
Originální název:
Original Name:
Ľahká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2002
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2006
Nástupce:
Successor:
1. mechanizovaná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2002-01.10.2006 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2002-01.10.2006 Topoľčany, Jaselské kasárna

Velitel:
Commander:
01.10.2002-14.06.2004 Vyrostek, Juraj (Plukovník)
01.09.2004-08.05.2005 Petrenec, Stanislav (Plukovník)
08.05.2005-01.10.2006 Petrenec, Stanislav (Brigádny generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2002-01.09.2005 Pach, Ivan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2003-01.10.2006 Prapor okamžité reakce
01.07.2003-01.10.2006 Protiletadlová baterie
01.10.2003-01.10.2006 Mechanizovaný prapor Nitra
01.10.2003-01.10.2006 Prapor logistické podpory
01.10.2003-01.10.2006 Průzkumná rota
01.10.2003-01.10.2006 Ženijní technická rota
01.01.2004-01.10.2006 Mechanizovaný prapor Levice
01.04.2005-01.10.2006 Raketometný oddíl

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2002-30.09.2006
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.mil.sk/, archív autora
1. mechanizovaná brigáda - bulletinPoznámka :
Rota podpory velenia, Protilietadlová batéria, Ženijná technická rota , Prieskumná rota zostave Ľahkej brigády používali spoločné pridelené krycie číslo VÚ 1090
URL : https://www.valka.cz/Lehka-brigada-2002-2006-t30327#303357Verze : 1
MOD
Ľahká brigáda


Krycie číslo: VÚ 1090


Podřízené setniny
01.10.2003-30.09.2006 Prápor okamžitej reakcie
01.10.2003-30.09.2006 Mechanizovaný prápor Nitra
01.01.2004-30.09.2006 Mechanizovaný prápor Levice
01.10.2003-30.09.2006 Prápor logistickej podpory
01.10.2003-30.09.2006 Rota podpory velenia
01.07.2003-30.09.2006 Protilietadlová batéria
01.07.2003-30.09.2006 Ženijná technická rota
01.10.2003-30.09.2006 Prieskumná rota
Výzbroj a vybavení
01.10.2003-31.03.2004 BVP-1
01.04.2004-30.09.2006 BVP-2
01.10.2003-30.09.2006 OT-90
01.10.2003-30.09.2006 BPsV Svatava
01.10.2003-30.09.2006 9K111
01.10.2003-30.09.2006 98 mm mínomet vz.97
01.04.2005-30.09.2006 RM 70 Modular (122 mm / 227 mm raketomet)
Zdroj
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-612.10.2006 sa na námestí v Topoľčanoch uskutočnili oslavy štvrtého výročia vzniku Ľahkej brigády. Oslavy boli spojené s premenovaním brigády na 1. mechanizovanú brigádu Topoľčany (od 01.10.2006). Týmto aktom po štyroch rokoch ľahká brigáda ako taká prestala existovať.


Zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Lehka-brigada-2002-2006-t30327#109761Verze : 0
"Ľahká brigáda" (ľb) a "Prápor okamžitej reakcie" (prOR):


V roku 2000 pokračovali zmeny v štruktúrach pozemných a vzdušných síl.
Pozemné sily boli členené do dvoch brigád (ľahkej brigády - Topoľčany a mechanizovanej brigády - Prešov), delostreleckej brigády - ? a práporu okamžitej reakcie - Martin, do prvkov bojovej podpory - Trenčín, bojového zabezpečenia a výcvikových základní.


Dňa 1.januára 2003 bol „Prápor okamžitej reakcie“ (prOR) prepodriadený z podria-denosti pozemných síl Ozbrojených síl SR (PS OS SR) do podriadenosti „Veliteľstva ľahkej brigády Topoľčany“ (ľb).

Ľahká brigáda vznikla 1.októbra 2002 ako prvá zložka Pozemných síl OS SR, ktorá odzrkadľuje princípy modernej doby a je plne kompatibilná a interoperabiliná s jednotkami ozbrojených síl krajín NATO. Brigáda je budovaná a pripravovaná v súlade so štandardami NATO ako moderná, dobre vyzbrojená a vysoko mobilná taktická jednotka s vysokou palebnou silou, veľkým bojovým potenciálom a dostatočnou kapacitou na splnenie celého spektra bojových úloh na súčasnom modernom bojisku.


Základný zbraňový systém, ktorým je brigáda vyzbrojená, tvorí bojové vozidlo pechoty (BVP), spĺňa požiadavky ľahkej brigády na vedenie útočných a obranných operácií v akomkoľvek teréne a kdekoľvek na svete. Bojové vozidlá sú podporované ďalšou výzbrojou prieskumných, delostreleckých, protitankových, mínometných a protivzdušných jednotiek tvoriacich bojovú podporu brigády.

Ľahká brigáda je predurčená pre pôsobenie v zostave medzinárodných koaličných síl zložených predovšetkým na báze síl NATO. Zároveň je pripravená na obranu územnej celistvosti Slovenskej republiky.


K 1.októbra 2006 došlo k premenovaniu „Ľahkej brigády“ (ľb) v Topoľčanoch na „1.mechanizovanú brigádu“ (1.mb) a aj ostatných útvarov pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Dňa 1.júla 2003 prebehla reorganizácia „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR), odobratie jednotiek z podriadenosti práporu „Roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany“ (rota RCHBO), „Protilietadlovej raketovej batérie“ (plrbat) a „Roty ženijno-technického zabezpečenia“ (žtr) z podriadenosti „Práporu okamžitej reakcie“ (prOR).

Rota radiačnej, chemickej a biologickej ochrany sa presťahovala do miesta svoje novej pôsobnosti v posádke Rimavská Sobota a stala sa súčasťou výcvikovej základne radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Základňa bola 1.1.2004 reorganizovaná na prápor RCHBO. Dňom 1.10.2004 bol prápor presunutý do posádky Rožňava.

Rota ženijno-technického zabezpečenia (premenovaná na ženijnú rotu) a Protilietadlová raketová batéria (premenovaná na protilietadlovú batériu). Obe jednotky prešli do podriadenosti veliteľstva ľahkej brigády v Topoľčanoch. Miesto dislokácie jednotiek ostalo nezmenené - posádke Martin.

Zreorganizovala sa rota velenia a bojového zabezpečenia a rota materiálneho a technického zabezpečenia na jednu rotu, ato na rotu podpory velenia.

Vznikla nová rota, rota palebnej podpory.

Reorganizácia mala za cieľ priblížiť počty osôb a organizáciu „Práporu okamžitej reakcie“ k ostatným mechanizovaným práporom v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (mechanizovaný prápor Nitra, mechanizovaný prápor Levice, mechanizovaný prápor Trebišov a mechanizovaný prápor Michalovce.
Touto reorganizáciou „Prápor okamžitej reakcie“ stratil jednu zo svojich výnimočností.Zdroj:
- STP - HISTÓRIA (Vojenská treningová publikácia 11.mpr Martin),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Lehka-brigada-2002-2006-t30327#291272Verze : 0