Main Menu
User Menu

Armáda "Prusy" [1939-1939]

Prusy Army

Armia "Prusy"

     
Název:
Name:
Armáda "Prusy"
Originální název:
Original Name:
Armia "Prusy"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní inspektorát ve Vilnu
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci [1926-1939]
01.09.1939-11.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Vilno, ? /
28.08.1939-01.09.1939 Rembertów, ? /
01.09.1939-02.09.1939 Skierniewice, ? /
02.09.1939-06.09.1939 Spała, ? /
06.09.1939-07.09.1939 Nowe Miasto, dvůr /
07.09.1939-08.09.1939 Puławy, ? /
09.09.1939-09.09.1939 Kozibor, ? /
09.09.1939-10.09.1939 dvůr Snopków, ? /
11.09.1939-11.09.1939 Chełm, ? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-11.09.1939 Dąb-Biernacki, Stefan (generał dywizji)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-11.09.1939 Obertyński, Stanisław (pułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-03.09.1939 19. pěší divize
24.08.1939-03.09.1939 29. pěší divize
24.08.1939-05.09.1939 3. těžký dělostřelecký pluk
24.08.1939-09.09.1939 Velitelství letectva Armády „Prusy“
24.08.1939-03.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
27.08.1939-01.09.1939 Prapor lehkých tanků 2
31.08.1939-07.09.1939 2. těžký dělostřelecký pluk
31.08.1939-03.09.1939 3. legionářská pěší divize
31.08.1939-06.09.1939 Prapor lehkých tanků 1
01.09.1939-03.09.1939 12. pěší divize
01.09.1939-03.09.1939 36. pěší divize (záložní)
02.09.1939-03.09.1939 13. pěší divize
03.09.1939-09.09.1939 Jižní uskupení Armády "Prusy"
03.09.1939-09.09.1939 Severní uskupení Armády "Prusy"
04.09.1939-07.09.1939 Obrněný vlak č. 53
04.09.1939-07.09.1939 Obrněný vlak č. 55
07.09.1939-11.09.1939 13. pěší divize
08.09.1939-DD.09.1939 Obrněná korouhev č. 33

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Na rozdíl od ostatních velitelství armád nástupního plánu "Západ" bylo Velitelství armády "Prusy" mobilizačně rozvinuto teprve v průběhu částečné poplachové mobilizace.
Zdroje:
Sources:
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Tom 1 Kampania wrześniowa 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1961
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 2, Czytelni
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
URL : https://www.valka.cz/Armada-Prusy-1939-1939-t30306#426451Verze : 2
MOD
Diskuse
Armáda Prusy


stav 1.9.1939
tvořila armádní zálohy Polského vrchního velení.se soustřeďovaly v prostoru Wyskówa (3 pěší divize) Kutna a Tarnowa (2 pěší divize), Piotrkówa, Kielců, Radomi (7 pěších divizí, 1 jezdecká a 1 motorizovaná brigáda). Velení měl generál Stafen Daba-Biernacký.
Do boje vstoupila 4. září, aniž stačilo dokončit formování, když na ni udeřily tankové jednotky pronikající průlomy do hloubky Polské obrany. Polské vrchní velení vydalo rozkaz k ústupu, ale její svazky již byly spoutány bojem. Štáb armády Prusy ztratil velení, takže armáda nedokázala splnit své úkoly.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Prusy-1939-1939-t30306#109646Verze : 0
MOD