Main Menu
User Menu

Armáda "Poznaň" [1939-1939]

Poznań Army

Armia "Poznań"

     
Název:
Name:
Armáda "Poznaň"
Originální název:
Original Name:
Armia Poznań
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní inspektorát Poznaň [1926-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
21.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci [1926-1939]
01.09.1939-08.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
08.09.1939-18.09.1939 Skupina armád Kutrzeba
18.09.1939-20.09.1939 Bez nadřízeného velitelství
20.09.1939-21.09.1939 Armáda "Varšava"
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-29.08.1939 Varšava, ? /
29.08.1939-04.09.1939 Hnězno, ? /
05.09.1939-08.09.1939 Mchówek, ? /
09.09.1939-15.09.1939 Głogowiec, ? /
16.09.1939-16.09.1939 Załusków, ? /
17.09.1939-17.09.1939 Myszory, ? /
18.09.1939-18.09.1939 Cybulice, ? /
19.09.1939-19.09.1939 Palmiry, ? /
20.09.1939-21.09.1939 Varšava, ? /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-21.09.1939 Kutrzeba, Tadeusz (generał dywizji)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-21.09.1939 Lityński, Stanisław Michał (pułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.03.1939-05.09.1939 26. pěší divize
24.03.1939-31.08.1939 Obrněný vlak č. 12
23.08.1939-27.08.1939 Obrněný vlak č. 11
24.08.1939-09.09.1939 14. pěší divize
24.08.1939-03.09.1939 17. pěší divize
24.08.1939-03.09.1939 25. pěší divize
24.08.1939-04.09.1939 7. těžký dělostřelecký pluk
24.08.1939-03.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 31
24.08.1939-17.09.1939 Velitelství letectva Armády „Poznaň“
24.08.1939-05.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
24.08.1939-20.09.1939 Velitelství skupiny železničního vojska č. 12
24.08.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 72
24.08.1939-29.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 82
24.08.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 71
27.08.1939-08.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
03.09.1939-06.09.1939 Operační skupina "Koło"
07.09.1939-21.09.1939 Operační skupina "Knoll-Kownacki"
08.09.1939-14.09.1939 Jezdecká operační skupina Skotnicki
08.09.1939-13.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
09.09.1939-12.09.1939 26. pěší divize
09.09.1939-13.09.1939 Operační skupina "Bołtuć"
12.09.1939-15.09.1939 Operační skupina Tokarzewski-Karaszewicz
15.09.1939-20.09.1939 15. pěší divize
18.09.1939-21.09.1939 Jezdecká operační skupina Abraham
18.09.1939-20.09.1939 Skupina „Palmiry“

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Tom 1 Kampania wrześniowa 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1961
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
URL : https://www.valka.cz/Armada-Poznan-1939-1939-t30302#426387Verze : 2
MOD
sestava armády k 1.9.1939


- 14. pěší divize - brig.gen. F.Wlad
- 17. pěší divize - plk. S.Mozdyniewicz
- 25. pěší divize - brig.gen. F.Alter
- 26. pěší divize - plk. A.Brzechwa-Adjukiewicz
- jezdecká brigáda Podolska - plk. L.Strzelecki
- jezdecká brigáda Wielkopolska - brig.gen. R.Abraham


Zaloga J. Steven, Polsko 1939, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1897-2
URL : https://www.valka.cz/Armada-Poznan-1939-1939-t30302#231295Verze : 0
velitel armády – divizní generál Tadeusz Kutrzeba
ordonanční důstojník rytmistr Jan Pniewski
náčelník štábu - diplomovaný plukovník Stanisław Michał Lityński
přednosta I. oddělení - diplomovaný podplukovník Romuald Sidorski
přednosta II. oddělení - diplomovaný podplukovník Józef Gryglaszewski
přednosta III. oddělení - diplomovaný podplukovník Feliks Robakiewicz
přednosta IV. oddělení - diplomovaný podplukovník Włodzimierz Krzyżanowski
armádní ubytovatel - diplomovaný plukovník Bolesław Stanisław Borkowski
velitel armádního dělostřelectva – plukovník Michał Jancewicz
velitel armádního letectva - diplomovaný plukovník pil. inż. Stanisław Kuźmiński (18. září zraněn – v zajetí)
náčelník štábu armádního letectva - diplomovaný podplukovník Adam Kurowski (19. září těžce zraněn)
operační důstojník armádního letectva - diplomovaný major Jan Koźmiński
důstojník PVO – kapitán Jan Maciej Pawłowski
ubytovatel armádního letectva – kapitán Stanisław Mikina
velitel PVO hlavního stanu – plukovník ve výslužbě Wacław Kluczyński
velitel armádní útočné vozby - diplomovaný plukovník Jan Naspiński
velitel ženijního vojska - diplomovaný podplukovník Leon Bianchi
velitel spojovacího vojska – podplukovník Roman Łączyński
přednosta výzbrojní služby – plukovník Leon Metelski
přednosta intendanční služby - diplomovaný podplukovník Wiktor Stefan Misky
přednosta vozatajské služby – major Jan Mach
vozatajská kolona – podporučík v záloze Wiktor Przegaliński
přednosta automobilní služby – major Józef Augustowski
automobilní kolona – podporučík v záloze Dionizy Choraszewski
velitel polního četnictva – podplukovník Tadeusz Józef Miś
přednosta zdravotnické služby – plukovník doc. Dr Teofil Kucharski
přednosta veterinární služby – plukovník lek. vet. Mieczysław Lessiński
přednosta justiční služby – plukovník aud. Karol Ludwik Miller
přednosta duchovní služby – kněz děkan Józef Tombak
přednosta duchovní služby nekatolických vyznání – major Tadeusz Bałaban
přednosta železniční služby - diplomovaný podplukovník Henryk Edward Lergetporer
velitel hlavního stanu – major Augustyn Stasiak
styčný důstojník se štábem Vrchního velitele - diplomovaný podplukovník Jan Jerzy Narzymski
přednosta etapní služby - diplomovaný plukovník Romuald Wolikowski
72. asistenční rota – podporučík Roman Dudziak
209. rota – podporučík Władysław Łazuta


Literatura: Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969. Wydanie III.
Piotr Bauer, Bogusław Polak, Armia „Poznań” 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987, ISBN 83-03-01788-8.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Poznan-1939-1939-t30302#244864Verze : 0
MOD
Diskuse
Armia "Poznań"


Stav 1.9.1939
pod velením generála Tadeusze Kutrzeby (4 pěší divize a 2 jezdecké brigády) se rozvinula ve Velkopolsku v prostoru jižně od Bydgoszce až po Kalisz.
Když hlavní síly Klugeho 4. armády při postupu na Toruň dosáhly 7. září na širokém úseku řeky Drwece dostala armáda Poznań rozkaz vrchního velení k ústupu na Východ, aby se vyhnula nebezpečí, že ji německá vojska obejdou ze severu a z východu. Spolu s armádou Pomorze se 8. září zapojila do bitvy na Bzuře v boji s levým křídlem 8. německé armády. Zbytky jednotek v obklíčení bojovaly až do 19. září než kapitulovaly.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Poznan-1939-1939-t30302#109642Verze : 0
MOD