Main Menu
User Menu

SVK - TATRAPAN VESPRA (veliteľsko-štabne pracovisko)

TATRAPAN VESPRA M

     
Název:
Name:
TATRAPAN VESPRA
Originální název:
Original Name:
TATRAPAN VESPRA
Kategorie:
Category:
velitelsko-štábní vozidlo
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Závody ťažkého strojárstva Detva š.p., Detva
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1993 ?
Osádka:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
206001) kg
Celková délka:
Overall Length:
8460 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
29402) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
390 mm
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T3-930-51
- vznětový, vidlicový, vzduchem chlazený, přeplňovaný
- počet válců: 12
- vrtání: 120 mm
- zdvih: 140 mm
- objem válců: 19 000 cm3
- maximální točivý moment: 1295 Nm při 1400 ot/min
Výkon:
Power:
265 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Tatra
- synchronizovaná, mechanická převodovka
- počet rychlostí (vpřed+vzad): 10+2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1000 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
20 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,1 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m
Výzbroj:
Armament:
7,62mm kulomet PKT (nad prostorem velitele)
12,7mm kulomet NSV
Vybavení:
Equipment:
spojovací vybavení:
- VKV radiostanice R-173
- VKV radiový přijímač R-173P
- KV radiostanice R-134A2
- přenosná VKV radiostanice RF-10
- telefonní ústředna TU-11
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) podle vybavení až 21300 kg
2) 3360 mm s výzbrojí

podvozek:
- VESPRA: Tatra 815 VP 21 265 6x6.1R
- VESPRA M: Tatra 815 VP 21 275 6x6.1R
Zdroje:
Sources:
Zupko Štefan, Zupko Juraj: Obrnená technika 1944-2001 a jej výroba v Slovenskej Republike; Magnet Press Slovakia 2002; ISBN 80-968073-8-2
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabne-pracovisko-t30203#614392Verze : 0
MOD
Vozidlo TATRAPAN VESPRA je pancierovaný terénny automobil so zvýšenou streleckou odolnosťou postavený na strojovom spodku TATRA 815 6x6 1R. Automobil slúži ako špeciálne mobilné veliteľsko-štábne pracovisko na takticko-operačnom stupni so sedemčlennou posádkou (dve osoby v kabíne vodiča, päť osôb v skriňovej karosérii) a umožňuje:
- rádiové spojenie s nadriadeným, podriadeným a v koordinujúcich rádiových sieťach pri súčasnej práci všetkých rádiových prostriedkov na mieste a počas pohybu,
- retransláciu správ z KV rádiovej stanice na VKV rádiové stanice a naopak, prenos dát a utajenie spojenia, vnútorné spojenie posádky vozidla,
- diaľkové ovládanie jednotlivých rádiových staníc z jednotlivých pracovísk vozidla.
Všetky činnosti je vozidlo schopné zabezpečiť počas jazdy, státia, aj po demontáži skriňovej karosérie a jej položení na ženijnée upravený terén.

Ďalšie špecifické činnosti možné len počas státia:
- práca výnosnej VKV rádiostanice,
- diaľkové ovládanie jednotlivých rádiových staníc z výnosného pracoviska do vzdialenosti 200m,
- telefonické spojenie pre 10 účastníkov.

Vlastnosti vozidla ďalej umožňujú:
- jazdu v náročnom teréne (vzhľadom na zvýšenú priechodivosť),
- prechod cez zamorené územie (filtračno-ventilačné zariadenie),
- jazdu v noci s použitím nočných pozorovacích prístrojov,
- krytú streľbu z troch strieľní vo dverách skriňovej karosérie vlastnými zbraňami a lafetovaným guľometom PKT z kabíny vodiča.

P.S.: Čo sa týka výzbroje, tak podľa nižšie uvedenej pomôcky je štandartná výzbroj v OS SR 1 x PKT, podľa špecifikácie môže byť vozidlo vybavené aj inou výzbrojou - konkrétne je spomenuté NSV.

Zdroj: archív autora, pomôcka BULL-5-1, VSVaP 2007
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabne-pracovisko-t30203#259822Verze : 2
MOD
TATRAPAN VESPRA M

Vozidlo TATRAPAN VESPRA M je pancierovaný terénny automobil so zvýšenou streleckou odolnosťou, dvojitým dnom na zvýšenie odolnosti proti účinkom výbuchu mín, výbornými jazdnými vlastnosťami, klimatizáciou, filtroventiláciou a kúrením, rádiovými prostriedkami a protipožiarnym zariadením. Je určené ako veliteľsko-štábne pracovisko na taktickom operačnom stupni. Vozidlo TATRAPAN VESPRA M je vybavené piatimi pracovnými miestami so zariadeniami umožňujúcimi:
- pomocou rádiostanice a satelitného telefónu spojenie s nadriadeným a podriadeným na mieste a počas jazdy,
- pomocou INTERCOMu spojenie posádky vozidla medzi kabínou vodiča a nadstavbou,
- pripojenie prenosnej počítačovej techniky na palubnú sieť.

Vzidlo umožňuje rýchlu, pohodlnú a bezpečnú prepravu posádky vozidla v rôznych podmienkach:
- jazdy po náročnom, ťažko prejazdnom teréne,
- prejazdy cez zamorené územie a terénne prekážky,
- jazdy po pozemných komunikáciách,
- jazdy v noci s použitím nočných pozorovacích prístrojov.
- vytvorenie požadovanej mikroklímy vo vozidle filtrovaním vzduchu, ohrievaním alebo ochladzovaním vnútorných priestorov kabíny vodiča alebo skrine,
- ochranu posádky proti strelám z pechotných zbraní, účinkom výbuchu mín a požiaru vozidla.

Automobil je určený na prevádzku v oblastiach s miernou klímou v rozpätí limitných teplôt -40°C až +50°C s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 98 %, prašnosťou prostredia do 1,5 g/m3 a rýchlosťou vetra do 20 m/s.
Automobil je schopný krátkodobého brodenia vo vode do hĺbky 1,4 m.

Maximálna prípustná celková hmotnosť automobilu je 22000 kg (vrátane posádky a paliva), maximálna dovolená rýchlosť jazdy automobilu po cestách je 70 km/hod, jazdný dosah s plnými nádržami je min. 1 000 km.
Zariadenia podvozku so skriňovou karosériou umožňujú vyslobodenie alebo núdzové odtiahnutie automobilu iným objektom.
Podvozok automobilu má vojenské vyhotovenie typu Tatra 815 VP 21 275 6x6.1R, je trojnápravový, s pohonom všetkých náprav s riaditeľnou dvojicou predných náprav. Na zlepšenie priechodivosti má zabudované centrálne hustenie (a podhusťovanie) pneumatík kolies i počas jazdy. Motor s výkonom 275 kW je vznetový, preplňovaný, viacpalivový, vzduchom chladený, s elektronickou reguláciou chladenia, s prídavným chladičom oleja a so zariadením na štart pri nízkych teplotách.
Skriňová karoséria automobilu s dvomi vstupnými dverami je samostatný celok namontovaný na podvozok, s možnosťou jej rýchlej demontáže v dielenských (v krajnom prípade aj v poľných) podmienkach. Kabína aj skriňová karoséria sú vybavené vykurovacím zariadením a klimatizačným zariadením.

Zdroj: archív autora, pomôcka BULL-5-1, VSVaP 2007
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabne-pracovisko-t30203#259830Verze : 3
MOD
TATRAPAN VESPRA
SVK - TATRAPAN VESPRA (veliteľsko-štabne pracovisko) - www.webpark.cz/tatrasite

www.webpark.cz/tatrasite
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-VESPRA-velitelsko-stabne-pracovisko-t30203#109160Verze : 1