Main Menu
User Menu

Stettiner Oderwerke AG [1903-1954]

     
Název:
Name:
Stettiner Oderwerke AG für Schiff- und Maschinenbau
Originální název:
Original Name:
Stettiner Oderwerke AG für Schiff- und Maschinenbau
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1854-DD.MM.1872 Möller & Halberg
DD.MM.1872-25.08.1894 Stettiner Maschinenbau-Anstalt und Schiffsbauwerft AG
25.08.1894-DD.MM.RRRR Stettiner Oderwerke Maschinenfabrik und Schiffsbauwerft AG
28.01.1903-DD.MM.1954 Stettiner Oderwerke AG für Schiff- und Maschinenbau
DD.MM.1954-DD.MM.1961 Hansa Stahl- und Schiffbau GmbH
Obory výroby:
Production Subjects:
loděnice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1854-DD.MM.1949 Štětín /
DD.MM.1949-DD.MM.1950 Lübeck /
DD.MM.1950-DD.MM.1961 Kolín nad Rýnem /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1854
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1961 bankrot
Produkty:
Products:
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-821 (1943)
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR U-822 (1943)
Poznámka:
Note:
Tato loděnice postavila pouze 2 ponorky. První byla U-821 26. června 1943. Poslední byla U-822 spuštěna 20 února 1944. Byly zde stavěny další dvě ponorky – U-823 a U-824 ale nebyly dokončeny. Žádné další kontrakty na ponorky nebyly s touto loděnicí uzavřeny.
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stettiner_Oderwerke
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stettiner_Oderwerke
URL : https://www.valka.cz/Stettiner-Oderwerke-AG-1903-1954-t29957#107634Verze : 0
dokončené - předané ponorky:


Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Stavěny v letech
VIIC "U-821;U-822" "821;822" 1941 – 1944
URL : https://www.valka.cz/Stettiner-Oderwerke-AG-1903-1954-t29957#194817Verze : 0
Stettiner Oderwerke AG, Stettin


Tato loděnice byla založena 28.1.1903. Do první světové války postavila okolo 150 lodí. Po První světové válce přečkala období útlumu a hospodářské krize. Během druhé světové války existovaly plány na stavbu velkého množství ponorek. Ty se nakonec nerealizovaly.__________________________Prameny:


internet: www.uboat.net, www.dieter-engel.com
URL : https://www.valka.cz/Stettiner-Oderwerke-AG-1903-1954-t29957#200171Verze : 0