Main Menu
User Menu

Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven [1935-1946]

     
Název:
Name:
Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven
Originální název:
Original Name:
Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1853-DD.MM.1869 Königliche Werft
DD.MM.1869-DD.MM.1871 Marinewerft des Norddeutschen Bundes
DD.MM.1871-DD.MM.1918 Kaiserliche Werft Wilhelmshaven
DD.MM.1918-DD.MM.1919 ?
DD.MM.1919-DD.MM.1935 Reichsmarinewerft Wilhelmshaven
DD.MM.1935-DD.MM.1946 Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven
Obory výroby:
Production Subjects:
loděnice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1853-DD.MM.1946 Wilhelmshaven /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1853
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1946 loděnice rozebrána
Produkty:
Products:
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Friedrichshafen FF.29a
DD.MM.1925-DD.MM.1925 Emden
DD.MM.1928-DD.MM.1928 Köln
DD.MM.1933-DD.MM.1933 Admiral Scheer
DD.MM.1934-DD.MM.1934 Admiral Graf Spee
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Tirpitz
DD.MM.1940-DD.MM.1940 U-751 (1940)
DD.MM.1941-DD.MM.1941 U-752 (1941)
DD.MM.1941-DD.MM.1941 U-754 (1941)
DD.MM.1943-DD.MM.1943 U-767 (1943)
DD.MM.1943-DD.MM.1943 U-771 (1943)
DD.MM.1943-DD.MM.1943 U-772 (1943)
DD.MM.1944-DD.MM.1944 U-773 (1944)
Poznámka:
Note:
První dokončená ponorka: U-751 16. listopadu 1940.
Poslední dokončená ponorka: U-779 17. června 1944
V této loděnici bylo spuštěno 27 ponorek které byly převzaty Kriegsmarine.
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriegsmarinewerft-Wilhelmshaven-1935-1946-t29955#107632Verze : 0
dokončené - předané ponorky:


Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Stavěna v letech
VIIC U-751 – U-768 134 – 151 1939 – 1943
VIIC U-771 – U-779 154 – 162 1941 - 1944
URL : https://www.valka.cz/Kriegsmarinewerft-Wilhelmshaven-1935-1946-t29955#194807Verze : 0
ponorky které byly spuštěné na vodu ale zůstaly nedokončeny nebo nebyly dokončeny Kriegsmarine: U-780; U-781; U-782

rozestavěné – nedokončené ponorky:


Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Objednána roku
VIIC "U-769; U-770" "152; 153" 1940
VIIC/42 U-783 – U-790 168 – 175 1943
VIIC/42 U-1901 – U-1904 176 – 179 1943
URL : https://www.valka.cz/Kriegsmarinewerft-Wilhelmshaven-1935-1946-t29955#194809Verze : 0
Kriegsmarinewerft, Wilhelmshaven


Kriegsmarinewerft vznikla po 1. světové válce z původní císařské loděnice, Wilhelmshaven (Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven).
Do roku 1935 působila pod názvem Reichsmarinewerft. Od tohoto roku až do zrušení v roce 1946 byl oficiální název Kriegsmarinewerft, Wilhelmshaven.
Loděnici po celou dobu její existence vlastnil stát (Kriegsmarine) jelikož byla strategicky důležitá pro chod německého válečného námořnictva. Zajišťovala pro Kriegsmarine údržbu a opravu válečných lodí a stavbu nových lodí.
Z velkých hladinových lodí zde postavených stojí za zmínku bitevní křižník Scharnhorst, pýcha Německa - bitevní loď Tirpitz , křižníky Emden, Königsberg a Köln, kapesní bitevní lodě Admiral Graf Spee a Admiral Scheer. Dále loděnice postavila množství ponorek, torpédových člunů a menších válečných plavidel.


Během 2. světové války byla loděnice několikrát poškozena. Nikdy ale ne natolik, aby musela zastavit svoji činnost. Po dobytí spojenci byla loděnice zařazena pod britskou správu. V roce 1946 bylo nařízeno zničení loděnice. Bylo odstřeleno nebo rozebráno 95% všech budov loděnice.____________________________________prameny:


internet: www.uboat.net, www.wikipedia.org, www.bismarck-class.dk a další
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kriegsmarinewerft-Wilhelmshaven-1935-1946-t29955#200138Verze : 0