Main Menu
User Menu

Danziger Werft AG [1940-1945]

Danziger Werft und Eisenbahnwerkstätten AG [1919-1940]

     
Název:
Name:
Danziger Werft AG
Originální název:
Original Name:
Danziger Werft AG
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1844-DD.MM.1849 Korvettendepotplatz
DD.MM.1849-DD.MM.1854 Marinedepot
DD.MM.1854-DD.MM.1871 Königliche Werft Danzig
DD.MM.1871-DD.MM.1919 Kaiserliche Werft Danzig
DD.MM.1919-30.08.1940 Danziger Werft und Eisenbahnwerkstätten AG
30.08.1940-DD.MM.1945 Danziger Werft AG
DD.MM.1945-19.10.1947 Stocznia nr 1
19.10.1947-15.05.1967 Stocznia Gdańska
15.05.1967-31.12.1989 Stocznia Gdańska im. Lenina
01.01.1990-DD.MM.1998 Stocznia Gdańska SA
DD.MM.1998-DD.MM.2006 Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia SA
DD.MM.2006-DD.MM.RRRR Stocznia Gdańsk SA
Obory výroby:
Production Subjects:
loděnice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1844-DD.MM.RRRR Gdaňsk /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1844
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1871-DD.MM.1871 SMS Albatross
DD.MM.1872-DD.MM.1872 SMS Ariadne
DD.MM.1875-DD.MM.1875 SMS Hansa
DD.MM.1885-DD.MM.1885 SMS Nixe
DD.MM.1888-DD.MM.1888 SMS Schneewittchen
DD.MM.1890-DD.MM.1890 SMS Bussard
DD.MM.1892-DD.MM.1892 SMS Seeadler
DD.MM.1892-DD.MM.1892 SMS Cormoran
DD.MM.1894-DD.MM.1894 SMS Odin
DD.MM.1897-DD.MM.1897 SMS Vineta
DD.MM.1897-DD.MM.1897 SMS Freya
DD.MM.1905-DD.MM.1905 SMS Danzig
DD.MM.1908-DD.MM.1908 SMS Emden
DD.MM.1908-DD.MM.1908 SM U 2
DD.MM.1909-DD.MM.1909 SM U 3/SM U 4
DD.MM.1910-DD.MM.1911 SM U 9/SM U 12
DD.MM.1910-DD.MM.1911 SM U 13/SM U 15
DD.MM.1912-DD.MM.1912 SM U 17/SM U 18
DD.MM.1912-DD.MM.1913 SM U 19/SM U 22
DD.MM.1913-DD.MM.1913 SM U 27/SM U 30
DD.MM.1914-DD.MM.1915 SM U 43/SM U 50
DD.MM.1915-DD.MM.1915 SM U 73/SM U 74
DD.MM.1915-DD.MM.1915 Meteor
DD.MM.1916-DD.MM.1916 SM UC 55/SM UC 60
DD.MM.1916-DD.MM.191R KW Danzig 467
DD.MM.1917-DD.MM.191R SM U 135/SM U 138
DD.MM.1917-DD.MM.1917 KW Danzig 404
DD.MM.1917-DD.MM.1917 KW Danzig 1105
DD.MM.1917-DD.MM.1917 KW Danzig 1650
DD.MM.1940-DD.MM.1943 Typ VIIC
DD.MM.1942-DD.MM.1944 Typ VIIC/41
Poznámka:
Note:
1932 také používáno jméno The International Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.
1945 součástí Zjednoczenie Stoczni Polskich
1947 sloučení s loděnicemi Stocznia nr 2, původně gdaňským závodem loděnic F. Schichau GmbH
1980 vznik odborů Solidarita
Zdroje:
Sources:
www.gedanopedia.pl
www.gedanopedia.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stocznia_Gdańska
URL : https://www.valka.cz/Danziger-Werft-AG-1940-1945-t29944#544038Verze : 1
MOD
Danziger Werft AG, Danzig


Tato loděnice postavila do konce války 42 ponorek které byly převzaty Kriegsmarine.


První dokončená ponorka: U-401 16. prosince 1940.
Poslední dokončená ponorka: U-1172 3. prosince 1943
URL : https://www.valka.cz/Danziger-Werft-AG-1940-1945-t29944#107620Verze : 0
Dokončené ponorky:


Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Stavěna v letech
VIIC U-401 – U-430 102 – 131 1939 – 1943
VIIC "U-1161; U-1162" "133; 134" 1941 – 1943
VIIC/41 U-1163 – U-1172 135 – 144 1942 - 1944
URL : https://www.valka.cz/Danziger-Werft-AG-1940-1945-t29944#194764Verze : 0
spuštěné ale nedokončné nebo nepřevzaté ponorky: U-1173; U-1174; U-1175; U-1176; U-1177; U-1178; U-1179


rozestavěné – nedokončené ponorky:Typ ponorky Ponorka Zakázka číslo Objednána roku
VIIC/41 U-1180 – U-1190 152 – 162 1942
VIIC/41 U-1801 – U- 1804 163 – 166 1943
VIIC/41 U-1823 – U-1828 185 – 190 1943
VIIC/42 U-1805 – U-1822 167 – 184 1944
URL : https://www.valka.cz/Danziger-Werft-AG-1940-1945-t29944#194765Verze : 0
Danziger Werft AG, Danzig


Loděnice Danziger Werft byla založena v 19. století. Umístění loděnice do Gdaňsku bylo příhodné, jelikož se v Gdaňsku nacházela námořní škola, která poskytovala loděnicím dostatek kvalifikovaných pracovníků. Loděnice stavěla v období před 1. světovou válkou válečné lodě jako například Freya, Vineta, Odin a další. Již na počátku 20. století se začínaly v loděnici stavět první ponorky. Během 1. světové války byla produkce loděnice zaměřena na stavbu ponorek. Na konci 1. sv. války zůstalo v loděnici 33 nedokončených ponorek. V souladu s Versailleským mírem byly sešrotovány. Po 1. světové válce patřila lodnice z části svobonému městu Danzig a Polsku z části firmám z Francie a Anglie. Loděnice vystupovala pod názvem The International Shipbuilding and Engineering Company Limited ale i pod německým Danziger Werft und Eisenwerkstatten Aktiengesellschaft a prostým polským Stocznia Gdañska. Vybavení loděnice bylo z části modernizováno. Na začátku 30. let 20. století postihl loděnici velký útlum v důsledku celosvětové hospodářské krize. Zlom nastal až těsně před válkou.
Po pádu Gdaňsku do německých rukou byla loděnice přejmenována na Danziger Werft AG a opět začala stavět ponorky. Při dobytí Rudou armádou byla loděnice značně poškozena. Dodnes se neví zda větší škody způsobily bojové operace nebo následné řádění sovětských vojáků. Po válce byla loděnice sloučena s další gdaňskou loděnicí Schichau.
________________________________________________________


Prameny:
internet: www.uboat.net, www.wikipedia.org, rzygacz.webd.pl
archiv autora

z https://rzygacz.webd.pl, Rytina J. C. Schultze Stavba korvet Arkona a Gazelle v Královké loděnici v Gdaňsku, 1857

pramen stejný rzygacz.webd.pl
URL : https://www.valka.cz/Danziger-Werft-AG-1940-1945-t29944#197323Verze : 1