Main Menu
User Menu

3. paradesantní divize [1943-1945]

3rd Parachute Division / 3. Fallschirm-Jäger-Division

     
Název:
Name:
3. paradesantní divize
Originální název:
Original Name:
3. Fallschirm-Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
16.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.02.1944-DD.09.1944 II. výsadkový sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXIV. armádní sbor
DD.10.1944-DD.12.1944 Skupina armád B
DD.12.1944-DD.01.1945 Kirchnerova skupina
DD.01.1945-DD.02.1945 LVII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXIV. armádní sbor
DD.04.1945-16.04.1945 XII. armádní sbor SS
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1943-DD.MM.RRRR Remeš, ? /

Velitel:
Commander:
13.09.1943-14.02.1944 Barenthin, Walter (Generalmajor)
17.02.1944-20.08.1944 Schimpf, Richard (Generalleutnant)
20.08.1944-22.08.1944 Meindl, Eugen1) (General der Fallschirmtruppe)
22.08.1944-05.01.1945 Wadehn, Walter (Generalmajor)
06.01.1945-01.03.1945 Schimpf, Richard (Generalleutnant)
01.03.1945-08.03.1945 Hoffmann, Helmuth von (Oberst)
08.03.1945-08.04.1945 Becker, Karl-Heinz (Oberst)
08.04.1945-16.04.1945 Hummel, Kurt (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.10.1943-09.08.1944 Meyerkort, Ottmar (Major)
09.08.1944-01.10.1944 Wagner, Lutz (Oberstleutnant)
01.10.1944-25.02.1945 Plass, Fritz (Oberstleutnant)
25.02.1945-01.03.1945 Weber, Wilhelm (Major)
01.03.1945-09.03.1945 Mors, Harald (Major)
09.03.1945-16.04.1945 Borchers, Ernst (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1943-16.04.1945 Výsadkový protiletadlový oddíl 3
DD.01.1944-DD.08.1945 Paradesantní pluk 5
DD.01.1944-DD.04.1945 Paradesantní pluk 8
DD.01.1944-16.04.1945 Výsadkový dělostřelecký pluk 3
DD.01.1944-DD.08.1944 Výsadkový oddíl stíhačů tanků 3
DD.01.1944-16.04.1945 Výsadkový ženijní prapor 3
DD.06.1944-DD.08.1944 Výsadkový minometný prapor 3
DD.10.1944-16.04.1945 Výsadkový minometný prapor 3
DD.10.1944-16.04.1945 Výsadkový oddíl stíhačů tanků 3
DD.12.1944-16.04.1945 Výsadkový polní náhradní prapor 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Paradesantní pluk 9

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)zastupující
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Zweiter Band: Die Landstreitkräfte 1-5, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Frankfurt/Main, 1966
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/ground/fallschirm/3fjd.htm
URL : https://www.valka.cz/3-paradesantni-divize-1943-1945-t2983#428038Verze : 3
MOD
3. Fallschirm-Jäger-Division
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/3-paradesantni-divize-1943-1945-t2983#614097Verze : 0
MOD
OKL rozhodlo na základě bojů v Itálii a dosavadními zkušenostmi o výstavbě dalších dvou divizí padákových myslivců. Tak došlo na výcvikovém prostoru v okolí Reimsu na podzim 1943 k výstavbě 3. Fallsch.Jäg.D. Její jednotky vytvořily dobrovolníci z dosavadních polních divizí Luftwaffe. Velení divize převzal genmjr. Heilmann, který patřil mezi první parašutisty z počátku války.


Divize byla v dubnu 1944 přeložena do západní Francie do prostoru pevnosti Brest. Velení jednoty mezitím převzal genpor. Schimpf, který parašutisty vedl do prvního boje.
Rozkaz k poplachu dorazil 7. června – den po spojeneckém vylodění v Normandii. Divize byla spěšně přeložena na frontu do Normadie a 8. června dorazila do St. Amand. Po pěším pochodu 250 km dorazila přímo k St. Lo, městu jenž se stalo ohniskem prvních bojů po vylodění. Společně se 17. SS-PZ.Gren.D. držela 3. Fallsch.Jäg.D. výběžek fronty u Viretal.
Divize stála na levém křídle II. Fallsch.Jäg.K., když se podařilo 3. US armádě prolomit frontu u Avranches a prorazit hluboko do střední Francie. Parašutisté museli svou frontu rozšířit o západní a poté i o jihozápadní směr.
Velitel 7. armády SS-Ob.Gruf. Hausser nařídil proti Hitlerově rozkazu vydržet za každou cenu k průlomu armády z obklíčení u Falaise. 3. Fallsch.Jäg.D. držela frontu západním směrem severozápadně od Flers. Když přišel rozkaz k průlomu, postavil II. Fallsch.Jäg.K. tři bojové skupiny, které měly za úkol prorazit spojeneckou frontu mezi Chambois a Argentan.
Fallsch.Jäg.R. 9. a Fallsch.Jäg.R. 15 se podařilo prolomit s podporou jednotek SS postavení spojenců u Magny. Genpor. Schimpf který zde byl zraněn nasadil okamžitě všechny ostatní jednotky divize do průlomu. Velící generál II. Fallsch.Jäg.K. General der Fallsch.Tr. Meindl předal těžce zraněného velitel 7. Armee do péče parašutistů a zachránil ho.
Poté byl celý II. Fallsch.Jäg.K přeložen k osvěžení do prostoru Kolína nad Rýnem a poté byl zařazen v září do nově zformované 1. Fallsch.Armee. Parašutistická armáda byla nasazena k obraně oblasti mezi Antwerpami a Albertovým kanálem v Belgii.
3. Fallsch.Jäg.D. se dostala opět do bojů při spojenecké operaci Market Garden 17. září 1944, kdy byla nasazena po přechodu Rýna severně od Emmerichu a v oblasti mezi Rýnem a Waal kde úspěšně zasahovala proti spojeneckým útokům.
Zde se také k divizi vrátila bojová skupina která byla vyčleněna k podpoře 5. Pz. Armee aby společně s jednotkami od 5. Fallsch.Jäg.D., jedním Pz.Gren.R. a dvěmi pěšími pluky uzavřely mezeru ve frontě mezi města Nancy a Lunéville. Velitelem této bojové skupiny byl kapitán Milch, velitel zkušebního parašutistického praporu granátometů.
Při dalších ústupových operací na hranicích říše od října 1944 bojovala divize v oblasti Merode a Jüngerdorf v okrese Düren/Neiderrhein. Poté přišel rozkaz k přesunu.
3. Fallsch.Jäg.D. nyní pod velením genmjr. Wadehna, byla nasazena vedle 5. Fallsch.Jäg.D. do ofenzivy Wacht am Rhein (bitva v Ardenách). Divize stály na pravém křídle 6. SS-Pz.Armee , která bojovala v těžišti útoku. Parašutisté podléhaly I. SS-Pz. Korpsu – Divize se v hustém sněžení přesunula do výchozích postavení jihozápadně od Elsenbornu.
Po úvodní dělostřelecké palbě, zjistili nastupující parašutisté že palba nepřátelská postavení moc nepoškodila. Již po několika minutách utrpěly v obrané palbě trpké ztráty. Druhý den bojů dovedl parašutisty do oblasti Lanzerathu, jižně od velkéno vojenského cvičiště Elsenborn. Poté útok uvázl. Díky tomu že, 3. Fallsch.Jäg.D. se dostala nejdále ze všech pěších jednotek, byl zde nasazen 1. tankový pluk SS se nejnovějšími tanky Tiger a prolomil divizi nepřátelská postavení k dalšímu postupu. Třetího dne bojů byla napravo od 3. Fallsch.Jäg.D. nasazena 12. SS-PD a udeřila směrem na Krinkelt. Proto se postup parašutistických pluků stočil severuzápadně aby zamezil možnosti spojeneckého průlomu. Ztáty narostly do extrémní výše.
Na vánoce 1944 stály 3. Fallsch.Jäg.D. jihozápadně od Malméd v boji proti 30. US divizi. To vyčerpalo poslední síly divize. V lednu 1945 nastal ústup, který zavedl divizi přes Eifel (Losheimer Graben a Lissendorf) až do prostoru východně od Bonnu. Poté se pokračoval v ústupu dále až padla divize do obkíčení s celou Heeresgruppe B v Ruhrském kotli.
Poslední rádiové hlášení divize na vrchní velení armády zaznělo 15. dubna 1945 z oblasti Marienheide: „Odhlašujeme se!“
URL : https://www.valka.cz/3-paradesantni-divize-1943-1945-t2983#185871Verze : 0
MOD