Main Menu
User Menu
Reklama

Prim y Prats, Juan

     
Příjmení:
Surname:
Prim y Prats
Jméno:
Given Name:
Juan
Jméno v originále:
Original Name:
Juan Prim y Prats
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálkapitán
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě Reus, markíz Castillejos
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1814 Reus /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.12.1870 Madrid /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Minister vojny
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Prim
URL : https://www.valka.cz/Prim-y-Prats-Juan-t29814#610934Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Prim y Prats
Jméno:
Given Name:
Juan
Jméno v originále:
Original Name:
Juan Prim y Prats
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Real y Pontificia Universidad de Cervera
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.08.1835 poručík
DD.MM.1838 kapitán
DD.MM.1839 plukovník
DD.MM.184R brigádní generál
DD.MM.184R polní maršál
DD.MM.1855 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
08.10.1868-27.12.1870 Velitel : Ministerstvo války

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.1839

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy komandér
Order of Saint Ferdinand and of Merit Commander
Ordine di San Ferdinando e del merito Commendatore
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy rytíř
Order of Saint Ferdinand and of Merit Knight
Ordine di San Ferdinando e del merito Cavaliere
-

DD.MM.RRRR

Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda
Laureate Grand Cross Order of Saint Ferdinand
Gran Cruz Laureada de San Fernando
-

DD.MM.RRRR

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - kříž
Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Cross
Real y Militar Orden de San Fernando
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla III. - komandér s hvězdou
Order of Charles III - Commander with Star
Orden de Carlos III - Encomienda de Número
-

MM.DD.RRRR

Řád Medjidie 2. třída
Order of the Medjidie 2nd class
Mecidiye Nişanı
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Prim
URL : https://www.valka.cz/Prim-y-Prats-Juan-t29814#610936Verze : 0
MOD
Generál Juan Prim y Prats - guvernér Madridu, ministr války, ministerský předseda


(1814-1870)Juan Prim y Prats se narodil 6. prosince 1814 ve městě Reus. Jeho otec byl vojákem , a proto i Juan vstoupil do armády. V té době ve španělsku vládl Ferdinand VII. , který neměl mužské potomky. Aby zajistil trůn pro svou dceru Isabelu (pozdější Isabelu II. ) zrušil salický zákon , který zakazoval ženským potomkům nastoupit na trůn. To ovšem vyvolalo hněv králova bratra Karla, jemuž tak koruna unikla a po Ferdinandově smrti roku 1833 vypukla 1. karlistická válka.


Prim se postavil na stranu regentky Marie Kristiny Bourbonské (vdovy po Ferdinandu VII.) a bojoval v řadách katalánského svobodného vojska. V boji se proslavil natolik, že byl roku 1839 povýšen na plukovníka. Po vítězství pravidelného vojska nad karlisty začalo nadějné období pro španělské liberály, kteří se však záhy neshodli na formě vlády a celý spor vyústil převratem generála Espartera a exilem regentky Marie Kristiny roku 1840.

Prim zůstal věrný regentce a odešel do exilu do Francie s ní, když se však jěště předtím pokusil opovstání v Zaragoze. Po svém návratu roku 1843 byl Prim zvolen poslancem do kortesů, kde vedl opozici proti Esparterovi. Pokusil se o nové povstání ve svém rodném městě a po jeho potlačení odešel do Barcelony, kde (jak jinak) vedl nové povstání, které však již bylo úspěšné a vedlo k demisi Espartera. Uznalá Marie Kristina jmenovala Prima generálem a později guvernérem Madridu. Prim se však záhy zapletl do spiknutí majícího za cíl svržení nového ministerského předsedy Narváeze a roku 1844 musel znovu odejít do exilu. V témže roce se také ujala vlády Isabela II..

Prim vstoupil do osmanské armády a účastnil se války v Orientu. V roce 1854 se Prim vrátil do Španělska, byl znovu zvolen poslancem a povedlo se mu spolu s dalšími liberály prosadit několik reforem. Když roku 1859 vypukla válka s Marokem, Prim byl spolu s generálem O'Donnellem jmenován velitelem španělského expedičního sboru. Po skončení války byl Prim povýšen na španělského granda astal se markýzem de los Castillejos. Roku 1861 byl jmenován do čela sboru vyslaného do Mexika spolu s anglickými a francouzskými vojsky vymáhat dluh jež Mexiko dlužilo třem mocnostem, ale když vyšel najevo plán Napoleona III. svrhnout mexickou republiku Prim se rozhodl vrátit do Španělska. Po svém návratu se Prim pokusil o dohromady 4 povstání proti Isabele II. , ale až to poslední bylo úspěšné a 8. října 1868 vstoupil Juan Prim y Prats triumfálně do Madridu. Isabela II. uprcha do Biarritzu , kde ji uvítal Napoleon III..


V prozatímní vládě se Prim stal ministrem války a bylo přijato mnoho reforem jako všeobecné volební právo a svobody vyznání, vyučování a tisku. Nejdůežitější však bylo najít nového panovníka. Prozatímním regentem byl jmenován generál Serrano. Jednání byla dlouho neúspěšná a ta s princem Hohenzollernským měla na svědomí prusko-francouzskou válku. Nakonec byl za krále přijat Amadeo., vévoda z Aosty, avšak než nový král vůbec nastoupil na trůn, byl Juan Prim y Prats při odchodu z kortesů zasažen sedmi kulkami a 30. prosince 1870 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Prim-y-Prats-Juan-t29814#106623Verze : 0