Main Menu
User Menu

PG - ORP Komendant Piłsudski

ORP Komendant Piłsudski


typ: dělový člun
třída: Vodorez
kódové označení: "P" (v období let 1932 - 1937)


loděnice: Chrichton Vulkan, Abo (Finsko)
založení kýlu: 1.12.1916
spuštění na vodu: ?
dokončení stavby: ?
vstup do služby MW: 20.4.1921
potopen: 16.9.1943 v Nantes během náletu


Rozměry:
délka: 50,0 m
šířka: 7,0 m
ponor: 2,9 m
výtlak: 342 t standard / 441 t plný


Pohon:
kotle: 2x vodotrubný kotel Normand
pohon: 2x trojčitý expanzní parní stroj (1.150 shp), 2 šrouby
rychlost: 15 uzlů
palivo: uhlí 70 tun
dosah: 700 mil /15 uzlů


Výzbroj:
6x 47 mm / wz.85 Hotchkiss (6xI /otevřené postavení)
2x kulomet Maxim (2xI /AA)


od roku 1926:
1x 100 mm Canet (1xI /otevřené postavení na přídi)
1x 75 mm (1xI /otevřené postavení)
2x 47 mm (1xII /otevřené postavení)
2x kulomet (2xI /AA po stranách můstku)


od roku 1927:
3x 75 mm (3xI /otevřená postavení)
2x 47 mm (1xII /otevřené postavení)
2x kulomet (2xI /AA po stranách můstku)


od roku 1936:
2x 75 mm (2xI /otevřená postavení)
2x 13,2 mm Hotchkiss (1xII /AA na zdaní nástavbě)
2x kulomet (2xI /AA po stranách můstku)


od roku 1940 (jako loď Kriegsmarine):
2x 20 mm (1xII /AA)


Posádka: 49
URL : https://www.valka.cz/PG-ORP-Komendant-Pilsudski-t29802#106537Verze : 0
Stručná historie:
duben 1920: dělový člun odkoupen od finské loděnice za cenu 2.913.818 finských marek
19.11.1920: křest lodě v loděnici v Abo (původního jméno pro ruské námořnictvo bylo "Łun")
29.12.1920: zařazení do nově vytvořené "Grupy Kanonierek Dywizjonu Ćwiczebnego" (skupina dělových člunů školní divize)
březen 1921: cvičná plavba do Klajpedy, po té cesta do Abo s posádkou pro ORP Generál Haller
červen 1921: plavba do Pillau pro navigační bóji utrženou v bouři a nalezenou v blízkosti německého přístavu
říjen 1922: první oficiální návštěva polských válečných lodí ve Finsku a Estonsku (společně s ORP Generał Haller)
14.1.1923: plavba do Klajpedy s polským generálním štábem a francouzskými důstojníky, na cestu zpět naloděni polští uprchlíci
29.4.1923: účast při slavnostním otevření přístavu v Gdyni
1924: návštěva Helsinek a Tallinu (společně s ORP Generał Haller)
červenec 1924: cesta do Helsinek s delegáty Mezinárodní geodeticko-astronomické konference
1925: návštěva Libavy a Tallinu
1926: okružní cesta po Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a Estonsku
1927: návštěva Kodaně (všechny návštěvy společně s ORP Generał Haller)
srpen 1928: návštěva Bergenu
1929: návštěva Lotyšska a Estonska (společně s ORP Generał Haller)
1930: přidělení k "Oddílu minolovek"
květen 1930: návštěva Tallinu, během stání v přístavu požár na palubě
leden 1931: na přídi namalován identifikační znak "P", loď přeřazena k "Ponorkové skupině"
27.9.1931: přeřazení k "Velitelství válečného přístavu v Gdyni"
1935: generální oprava ve Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni (přístavní dílny vojenského námořnictva)
20.1.1936: opětovné zařazení do stavu MW k "Divizi minonosek"
červenec 1936: návštěva přístavů Marienhamn, Oulu a Hang
srpen 1936: školní plavba do Visby a Karlhamm
1.9.1939: začátek války zastihl loď v přístavu v Oksywiu, ranní nálet způsobil drobné poškození kormideního zařízení. Během přesunu polských lodí na základnu Hel byl konvoj v Pucké zátoce napaden letadly Luftwaffe
1./2.9.1939: pomoc minonosce ORP Smok uvízlé na mělčině
2.9.1939: zakotvení lodě na Helu, uhašeny ohně pod kotly a sejmuta výzbroj, posádka přiřazena k pozemním jednotkám. Z lodě zřízeno vězení pro dezertéry
2.10.1939: loď ukořistěna německou Kriegsmarine a odeslána k opravám a přezbrojení
prosinec 1939: zařazení do služby v Kriegsmarine pod jménem "Heisternest"
květen 1942: přesun do Aalborgu
červenec 1942: přesun do Kielu
1943: přejmenování na "M3109"
16.9.1943: loď během náletu na Nantes potopena i s dokem, ve kterém byla na opravách
leden 1944: vrak vyzdvižen a pravděpodobně sešrotován

Velitelé:
listopad 1920 až říjen 1921 - korvetní kapitán Karol Korytowski
říjen 1921 až duben 1922 - korvetní kapitán W. Blinstrup
01.05.1922 do 20.12.1924 - korvetní kapitán W. Steyer
1925 až 1939 - ???
září 1939 - kapitán-poručík Mieczysław Jacynicz
URL : https://www.valka.cz/PG-ORP-Komendant-Pilsudski-t29802#106538Verze : 0
..
PG - ORP Komendant Piłsudski - ORP Komendant Piłsudski

ORP Komendant Piłsudski
URL : https://www.valka.cz/PG-ORP-Komendant-Pilsudski-t29802#106539Verze : 0