Main Menu
User Menu

Řád Sv. Charlese

Order of Saint-Charles

Ordre de Saint-Charles

     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626581Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - Grand collier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626582Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - grand-croix
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626584Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - grand officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626585Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626586Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626587Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - chevalier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626588Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Charlese - řetěz
Order of Saint-Charles - Collar
Ordre de Saint-Charles - Grand collier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Albert I., -
DD.MM.RRRR Albert II., -
DD.MM.RRRR Carol I., -
DD.MM.RRRR Farouk I., -
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626589Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Charlese - velkodůstojník
Order of Saint-Charles - Grandofficer
Ordre de Saint-Charles - grand officier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626591Verze : 0
MOD