Main Menu
User Menu

Řád Sv. Charlese

Order of Saint-Charles

Ordre de Saint-Charles

     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626581Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - Grand collier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626582Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - grand-croix
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626584Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - grand officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626585Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626586Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626587Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Charlese - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Saint-Charles - chevalier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.03.1858
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626588Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Charlese - řetěz
Order of Saint-Charles - Collar
Ordre de Saint-Charles - Grand collier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.03.1873 Alexandr II., -
DD.MM.RRRR Albert I., -
DD.MM.RRRR Albert II., -
DD.MM.RRRR Carol I., -
DD.MM.RRRR Farouk I., -
DD.MM.RRRR Oscar II, -
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626589Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Charlese - velkokříž
Order of Saint-Charles - Grandcross
Ordre de Saint-Charles - grand-croix
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1934 Beneš, Edvard
15.02.1951 Mountbatten, Filip
04.10.2013 Putin, Vladimir Vladimirovič
DD.MM.RRRR Canalejas Méndez, José
DD.MM.RRRR Gaulle, Charles de
DD.MM.RRRR Isabela II, -
DD.MM.RRRR Obrenovič, Milan
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626590Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Charlese - velkodůstojník
Order of Saint-Charles - Grandofficer
Ordre de Saint-Charles - grand officier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Frederick, Robert Tryon
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Charlese-t29776#626591Verze : 0
MOD