Main Menu
User Menu

BB - Wittelsbach

Wittelsbach class

Wittelsbach-Klasse

     
Název:
Name:
Wittelsbach
Originální název:
Original Name:
Wittelsbach-Klasse
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1899-25.06.1903
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
S.M.S. Wittelsbach
S.M.S. Wettin
S.M.S. Zähringen
S.M.S. Schwaben
S.M.S. Mecklenburg
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
německé označení: Linienschiff
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach-Klasseupravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/BB-Wittelsbach-t29739#105954Verze : 1