Main Menu
User Menu

SWE - Mauser 1896

opakovací puška

Historie
V roce 1894 armáda Švédského království zavedla opakovací karabinu M1894, systému Mauser, komorovanou pro náboj 6,5 mm M94 (6,5x55SE). Zbraň se vyznačovala kvalitním dílenským zpracováním, vysokou spolehlivostí a výtečnou přesností. V roce 1896 bylo proto rozhodnuto o zavedení od ní odvozené pěchotní pušky.


Od karabiny se puška odlišuje především o 290 mm delší hlavní, která již nebyla zapažbena až po ústí, rovnou napínací klikou závěru a vytěrákem, zasunutým pod hlavní.


Výroba pušek M1896 probíhala v závodě Mauser v Oberndorfu, tak i ve švédských zbrojovkách Carl Gustaf a Husqvarna. Pro účely plnění švédské zakázky byl Mauser dokonce nucen postavit nový objekt, který byl zaměstnanci nazýván „švédskou budovou“.


Značné množství švédských pušek M1896 bylo během sovětsko-finské války 1939-1940 dodáno do Finska. Po druhé světové válce pušky M1896 zakoupilo i Dánsko, které potřebovalo nahradit pušky Krag-Jörgensen 1889, které v roce 1940 zabavili Němci. Zajímavostí dánských pušek je skutečnost, že na místě značkovací destičky měly do pažby vsazenu dánskou stříbrnou minci. Podle některých pramenů švédské pušky M1896 používalo i Lucembursko.Konstrukce
Švédská puška Mauser 1896 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 200 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. Zadní část pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tvoří zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku a na pravé straně je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného dřeva; dřeva; do pravé strany hlaviště pažby je vsazena značkovací destička. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek.


Technické údaje
Ráže - 6,5 mm
Náboj - 6,5x55 SE
Délka - 1260 mm
Délka s bodákem - 1472 mm
Prázdná hmotnost - 3,85 kg (L. Olson uvádí 4,09 kg)
Hmotnost nabité zbraně - 4,05 kg
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 200 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 2,5 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m


Výroba
Výroba švédských pušek M1896 probíhala v Mauserově mateřském závodě v Oberndorfu a ve švédských zbrojovkách Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori ve městě Eskilstuna a Husqvarna Vapenfabriks, A.B. ve městě Husqvarna.


Značení
Pušky Mauser 1896 švédské výroby byly na horní ploše objímky pouzdra závěru odshora značeny:
1. královská koruna
2. velké gotické písmeno „C“ (jako král Carl)
3. označení výrobce ve dvou řádcích „CARL GUSTAFS STADS // GEVÄRSFAKTORI“ nebo „HUSQVARNA VAPENFABRIKS // AKTIEBOLAG
4. rok výroby


Pušky německé výroby byly značeny odshora:
1. označení výrobce ve třech řádcích „WAFFENFABRIK // MAUSER // OBERNDORF A/N
2. rok výroby


Do značkovací destičky, na pravé straně hlaviště pažby, byly vyraženy identifikační údaje uživatelské jednotky.


Na pravé straně hlaviště pažby se může nacházet štítek s údaji pro nastavení hledí při střelbě náboji se zahrocenou střelou M41.
URL : https://www.valka.cz/SWE-Mauser-1896-t29517#105168Verze : 0
MOD