Main Menu
User Menu

SWE - Mauser 1894

opakovací puška

Historie
Švédská karabina Mauser 1894 svým mechanismem vychází ze španělské pušky Mauser 1893, od které se liší především výrazně zmenšenou délkou zbraně a použitím nového náboje 6,5 mm M1894 (6,5x55SE). Od španělského předchůdce se dále liší zapažbením hlavně až po ústí, hlubším výřezem v levé straně pouzdra závěru před můstkem (pro pohodlnější nabíjení z pásku) nebo kruhovým průřezem čela závěrnice. Další výraznější odlišností je i tvar úderníkové matice, který má v sobě zářez, umožňující zajištění zbraně i při vypuštěném úderníku. Zadní část úderníkové matice navíc tvoří rameno, které směřuje kolmo nahoru, kde je zakončeno křížem vroubkovanou ploškou. Toto rameno mělo umožnit manuální napnutí bicí pružiny, bez nutnosti manipulace se závěrem. Novým prvkem Mauserových pušek, který byl použit na téměř všech následujících zbraních, bylo žebro na závěrnici (při otevřeném závěru nahoře), které vedlo závěr v drážce v můstku pouzdra závěru. Zajímavou odlišností bylo hledí, které bylo cejchováno obráceně, než je běžné (tehdy i dnes): poloha stavítka pro střelbu na nejmenší vzdálenost byla vpředu a pro střelbu na velkou vzdálenost vzadu.


Od karabiny M1894 byla odvozena i švédská pěchotní puška Mauser 1896. Obě zbraně se vyznačovali kvalitním dílenským zpracováním a vysokou přesností.


V srpnu 1894 Mauser obdržel první objednávku na 5000 karabin M1894 a v červnu 1895 na dalších 7185 kusů. Zároveň byla uzavřena smlouva o licenční výrobě ve švédských zbrojovkách Carl Gustaf a Husqvarna.


Konstrukce
Švédská karabina Mauser 1894 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 450 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 200 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. Zadní část pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tvoří zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá dolů zahnutá klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku a na pravé straně je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného dřeva; do pravé strany hlaviště pažby je vsazena značkovací destička. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek.


Technické údaje
Ráže - 6,5 mm
Náboj - 6,5x55 SE
Délka - 960 mm (L. Olson uvádí 950 mm)
Délka s bodákem - 1292 mm
Prázdná hmotnost - 3,45 kg (L. Olson uvádí 3,31 kg)
Délka hlavně - 450 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 200 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 2,5 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 400 až 1600 m


Výroba
Výroba švédských karabin M1894 probíhala v Mauserově mateřském závodě v Oberndorfu a licenční výroba probíhala i ve švédské státní zbrojovce Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori ve městě Eskilstuna a v soukromé zbrojovce Husqvarna Vapenfabriks, A.B. ve městě Husqvarna.


Značení
Karabiny Mauser 1894 švédské výroby byly na horní ploše objímky pouzdra závěru odshora značeny:
1. královská koruna
2. velké gotické písmeno „C“ (jako král Carl)
3. označení výrobce ve dvou řádcích „CARL GUSTAFS STADS // GEVÄRSFAKTORI
nebo „HUSQVARNA VAPENFABRIKS // AKTIEBOLAG
4. rok výroby


Karabiny německé výroby byly značeny odshora:
1. označení výrobce ve třech řádcích „WAFFENFABRIK // MAUSER // OBERNDORF A/N
2. rok výroby


Do značkovací destičky, na pravé straně hlaviště pažby, byly vyraženy identifikační údaje uživatelské jednotky.


Na pravé straně hlaviště pažby se může nacházet štítek s údaji pro nastavení hledí při střelbě náboji se zahrocenou střelou M41.
URL : https://www.valka.cz/SWE-Mauser-1894-t29515#105165Verze : 0
MOD