Main Menu
User Menu

Loyoly, Ignác z

Ignatius of Loyola

Ignacio de Loyola

     
Příjmení:
Surname:
z Loyoly
Jméno:
Given Name:
Ignác
Jméno v originále:
Original Name:
Ignacio de Loyola
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.10.1491 Azpeitia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.07.1556 Řím
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zakladatel a první Generální představený Tovaryštva Ježíšova
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Loyola
URL : https://www.valka.cz/Loyoly-Ignac-z-t29456#600983Verze : 0
MOD
sv. Ignác z Loyoly - zakladatel Řádu Tovaryšstva Ježíšova


(1491 – 1556)Zakladatel jezuitského řádu se narodil jako nejmladší ze třinácti dětí v rodině baskického šlechtice v roce 1491. Byl dán na výchovu do rodiny Juana Velásqueze de Cuéllar, který sloužil králi Ferdinandovi II. Aragonskému. Inigo, jak se Ignác původně jmenoval, se poté stal členem osobní stráže navarrského místokrále vévody z Nájery, který ho povýšil na důstojníka.


Když v roce 1521 překročila francouzská vojska Pyreneje a zahájila obléhání Pamplony, byl v řadách jejích obránců i Loyola. 21. května utrpěl vážné zranění na noze po zásahu dělovou koulí a následujících několik měsíců byl upoután na lůžko. Tehdy se začal věnovat četbě duchovních knih, zejména příběhů svatých, což mu, jak později napsal, dalo „touhu vykonat veliké věci ve službách Božích“. Po doléčení se vypravil na pouť do benediktinského kláštera Montserratu, kde vykonal pokání, odložil meč a dýku a oblekl roucho poustevníka. Celé dny pak trávil v rozjímání a motlitbách, než se v roce 1523 rozhodl vykonat pouť do Jeruzaléma. Navštívil Řím a poté v Benátkách nasedl na loď do Svaté země. Návštěva svatých míst na něho učinila ohromující dojem, uvažoval dokonce o tom, že v Palestině zakotví natrvalo, leč konflikt s místními františkány ho přiměl k návratu do Španělska. Po návratu se rozhodl, že se stane knězem a ve svých 33 letech začal studovat náboženství na univerzitě v Barceloně. Tam se však dostal do sporu s dominikány, kteří sice vítali jeho horlivost, ale apoštolské působení o které se pokoušel jako laik, odmítali. Odešel proto do Salamancy, kde byl však opět zatčen a uvězněn inkvizicí pro podezření z šíření „kacířských“ myšlenek Erasma Rotterdamského. Po svém propuštění se rozhodl odejít do Paříže, kde pokračoval ve studiu a 14. března 1534 obdržel titul magistra filozofie. Zde také vytvořil první kroužek svých učedníků, kteří se zavázali k chudobě a službě Bohu a společně se rozhodli, že po svém vysvěcení založí nový řád – Tovaryšstvo Ježíšovo.


V následujících dvou letech byl Ignác, jak se začal nazývat, nucen několikrát obhájit své názory před církevním exerciciem a to shledalo jejich pravověrnost. Poté v roce 1539 nejprve ústně a o rok později, 27. záři 1540 i oficiální bullou, schválil vznik nového církevního řádu i papež Pavel III. Ignác z Loyoly byl poté v roce 1541 zvolen prvním generálem řádu, který se ukázal v příštích desetiletích jako neobyčejně životaschopný a výraznou měrou přispěl k obrodě katolicismu v Evropě.


Ve funkci generála Řádu Tovaryšstva Ježíšova se Loyola věnoval prosazení svých idejí na tridentském koncilu, který zasedal s přestávkami v letech 1545-48 a 1551-52. Jeho plán na obnovu moci katolické církve nespočíval pouze v prosté negaci reformace, nýbrž v aktivní „katolické reformaci“ zaměřenou na školství, misijní a katechistickou činnost. Při prosazování „pravé víry“ pak mělo být použito i nečestných metod pod heslem, že „účel světí prostředky“. Ještě za jeho života, v roce 1551 byla založena první řádová kolej v Římě a založeny misie po celé Evropě (včetně Českých zemí) a ve vzdálené Indii.


Ignác z Loyoly zemřel 31. července 1556 v Římě. V roce 1622 byl katolickou církví kanonizován.
URL : https://www.valka.cz/Loyoly-Ignac-z-t29456#104941Verze : 0