Main Menu
User Menu

Tauchpanzerkampfwagen III

ponorný tank

Po porážke Francúzska v roku 1940 bola na rade plánovaná operácia "Seelowe" (vylodenie vo Veľkej Británii). Preto bolo urýchlene objednaná modifikácia tankov pre pohyb po morskom dne. Týkalo sa to typov Pz.Kpfw.III a Pz.Kpfw.IV (T). Doplňovať ich mala plávajúca modifikácia Pz.Kpfw.II.
Požiadavka na takéto stroje bola podrobnejšie preberaná na stretnutí kompetentných zložiek amády dňa 3.7.1940. Úpravy mali prebehnúť urýchlene a najväčšom utajení. Prvé skúšky upraveného Pz.Kpfw.III Ausf.F prebehli už 9.7.1940 vo Wilhelmshafene. Utesnené boli všetky možné otvory, kadiaľ by mohla pretekať voda. Posádka a motor boli zásobované vzduchom pomocou 15 metrov dlhej ohybnej hadice s vnútorným priemerom 110 mm. Hadica bola uchytená na motorovom kryte a voľný koniec bol uchytený na plaváku vyrobenom z balzy. Spaliny z motora boli odvádzané klasicky výfukovým potrubím cez jednosmerný prepúšťací ventil. Previedli sa tri testy. Prvý test prebehol pri ponore 3 metre, kedy ešte bola veliteľská vežička viditeľná nad hladinou. Tank prešiel 100 metrov. Pri druhom teste bol tank ponorený do hĺbky cca 7,5 metra. Nameraná koncentrácia škodlivých výfukových plynom v priestore pre posádku pri vypnutom motore dosahovala úroveň 0,1%, čo bolo prijateľné a neohrozovala zdravie posádky. Tretí test sa týkal rádiokomunikácie a preukázalo sa veľmi dobré rádiové spojenie s materskou loďou. Anténu tvoril kábel umiestnený v príhodnej hadici. Z testov a z obáv vnikania výfukových plynov do tanku vznikla požiadavka na odvod spalín nad hladinu cez potrubie. Preferovalo sa použitie pevnej trubice, cez ktorú by sa mohol privádzať čerstvý vzduch, odvádzať spaliny, viesť anténa a dokonca i vysúvať ponorkový pozorovací periskop. Flexibilná hadica bola problematickým riešením. Hrozilo zatekanie a táto konštrukcia bola ťažkopádna. Napriek tomu však z časových dôvodov bola 21.7.1940 schválená konverzia tankov v tejto podobe. Od stretnutia zástupcov armády a výrobcov vo firme Alkett (víťaz kontraktu), bola do 48 hodín pripravená výroba vo firme Waggonfabrik Talbot. Všetky požadované tanky mali byť modifikované do 10.8.1940. Posádky sa mali cvičiť v Pz.Tr.Schule Putlos.
Úpavy sa mali týkať 4 veliteľských tankov Pz.Bef.Wg.Ausf.E, 148 bojových tankov Pz.Kpfw.III Ausf.F, Pz.Kpfw.III Ausf.G a 48 bojových tankov Pz.Kpfw.IV Ausf.D (Pz.Kpfw.IV(T)). Celkovo teda úprava 200 tankov v cene 21.364 ríšskych mariek. K tomu ešte firma získala kontrakt na 52 tankov Pz.Kpfw.II mit Schwimmer v cene 124.907 ríšskych mariek.


Od 17.-18.7.1940 boli formované nové špeciálne jednotky, pre ktoré boli tieto tanky určené. Celkovo vznikli štyri Tauch-Panzer-Abteilungen (A, B, C a D).


Každý Abteilung mal okrem štábnej jednotky (Pz.Bef.Wg.Ausf.E a dve Pz.Kpfw.III (3,7cm) (T)) po tri Kompanie. Každá Kompanie mala po tri čaty.
Vo veliteľskej jednotke každej Kompanie boli dve Pz.Kpfw.III (3,7cm) (T).
V 1. a 2. čate bolo po 5 tankov Pz.Kpfw.III (3,7cm) (T).
V 3.čate boli štyri Pz.Kpfw.IV (7,5cm) (T).
Vo veliteľskej jednotke každej kompanie boli i štyri tanky Pz.Kpfw.II(2cm)(S).
Celkovo tak mal každý Tauch-Panzer-Abteilung jeden veliteľský Pz.Bef.Wg.Ausf.E, 12 Pz.Kpfw.II(2cm)(S), 38 Pz.Kpfw.III (3,7cm) (T) a 12 Pz.Kpfw.IV(7,5cm)(T).
Zo 148 tankov Pz.Kpfw.III(T) bolo 128 tankov s kanónom ráže 3,7cm a 20 tankov s kanónom ráže 5cm.
Jedine Tauch-Panzer-Abteilung D mal vzhľadom na to, že bolo konvertovaných len 148 bojových Pz.Kpfw.III(T) o štyri tieto tanky menej. Obdržal teda 29 tankov Pz.Kpfw.III(3,7cm)(T) a 5 tankov Pz.Kpfw.III(5cm)(T).


Po odvolaní operácie na vylodenie vo Veľkej Británii boli vybavenie pre ponorné tanky uskladnené v Heereszeugamt Magdeburg. Špeciálne vybavenie tankov malo byť zachované. 11.11.1940 bola štvorica Tauch-Panzer-Abteilung premenovaná a zformovaná do Panzer-Brigade 1 a následne bola včlenená do 18.Panzer-Division. 9.1.1941 bola Panzer-Brigade 1 premenovaná na Panzer-Brigade 18. 3.5.1941 bola špeciálna jednotka konvertovaná na normálne organizačné členenie tankových jednotiek.


Začiatkom roka 1941 prebehla konverzia ďalších 105 tankov na ponorné tanky (Pz.Bef.Wg.Ausf.H, Pz.Kpfw.III Ausf.G, Pz.Kpfw.III Ausf.H a Pz.Kpfw.IV Ausf.E). Konverzie mali byť ukončené k 31.3.1941. Pôvodných 200 tankov vyrobených v 8/1940 spoločne s touto 105 kusovou sériou boli vybavené modifikovaným systémom prívodu vzduchu. Tanky obdržali 3,5 metrovú oceľovú trubicu napájajúcu sa na pravý signálny port na strope veže.


Tieto stroje boli rozdelené do 3.Panzer-Division, 4.Panzer-Division, 10.Panzer-Division, 14.Panzer-Division, 17.Panzer-Division a 18.Panzer-Division. Boli pripravené na ťaženie proti Sovietskému zväzu. Najznámejšie je použitie ponorných tankov 18.Panzer-Regiment pri prekročení rieky Bug v deň napadnutia Sovietského zväzu 22.6.1941. Tanky doslúžili ako klasické tanky.*zdroje:


Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doile - Panzerkamfwagen III Ausf.J, L, M and N development and production from 1941 to 1943, Panzer Tracts No.3-3, ISBN: 0-9815382-4-x
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doile - Panzerkampfwagen III Umbau "Conversions to Z.W.40, Pz.Kpfw.III (T), Pz.Kpfw.III (Funk), Pz.Kpfw.III (Fl), Pz.Beob.Wg.III, SK 1, Brueckenmaterialtraeger, and Munitionspanzer", Panzer Tracts No.3-5, rok vydania 2011, ISBN: ?
www.bundesarchiv.de
www.flickriver.com
Tauchpanzerkampfwagen III - Pz.Bef.Wg.Ausf.H

Pz.Bef.Wg.Ausf.H
Tauchpanzerkampfwagen III - Pz.Bef.Wg.Ausf.H

Pz.Bef.Wg.Ausf.H
Tauchpanzerkampfwagen III - Pz.Bef.Wg.Ausf.H

Pz.Bef.Wg.Ausf.H
Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
Tauchpanzerkampfwagen III - Testy vo Wilhermshavene.

Testy vo Wilhermshavene.
URL : https://www.valka.cz/Tauchpanzerkampfwagen-III-t29392#104457Verze : 2
MOD
Krásná serie z "běžného" (ne podvodního) nasazení Tauchpanzer III na východní frontě. Bohužel jednotka jde rozeznat jen velice těžko - znak na bedně "614"


www.ebay.de (230242928154)
Tauchpanzerkampfwagen III - www.ebay.de (230242928154)

www.ebay.de (230242928154)
Tauchpanzerkampfwagen III - www.ebay.de (230242928154)

www.ebay.de (230242928154)
Tauchpanzerkampfwagen III - www.ebay.de (230242928154)

www.ebay.de (230242928154)
URL : https://www.valka.cz/Tauchpanzerkampfwagen-III-t29392#252407Verze : 0
www.ebay.de
https://www.history.jp/wehrmacht/
Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III - Pz.Kpfw.III Ausf.H (T)

Pz.Kpfw.III Ausf.H (T)
Tauchpanzerkampfwagen III -


Tauchpanzerkampfwagen III - Pz.Kpfw.III Ausf.H (T)

Pz.Kpfw.III Ausf.H (T)
Tauchpanzerkampfwagen III -


URL : https://www.valka.cz/Tauchpanzerkampfwagen-III-t29392#488366Verze : 0
MOD