Main Menu
User Menu

TUR - Mauser 1893

opakovací puška

Historie
V roce 1887 byla v Turecku zavedena do výzbroje opakovací puška Mauser 1887 ráže 9,5x60R. Smlouva mezi tureckou vládou a firmou Waffenwerke Mauser zněla na rovných půl miliónu pušek a 50 tisíc karabin. Turecká vláda si tehdy do smlouvy prosadila dva zajímavé body. Firma Mauser byla povinna, po dobu plnění smlouvy, informovat tureckou stranu o všech nových patentech, uplatněných na kterékoli Mauserově zbrani a Turecko si vyhrazovalo právo požadovat uplatnění těchto patentů na ještě nepřevzatých puškách M1887. Druhým bodem bylo, že pokud během plnění smlouvy německá armáda zavede novou pušku systému Mauser, Turecko může požadovat dodávku těchto nových pušek, namísto ještě nedodaných M1887.
Tyto body smlouvy poprvé došly naplnění již v roce 1889, kdy belgická armáda do výzbroje zavedla pušku Mauser 1889 ráže 7,65 mm a používající náboje, plněné bezdýmným prachem. Z rozhodnutí turecké vlády byla v roce 1890 výroba modelu 1887 ukončena po vyrobení 220 tisíc kusů a předmětem dalšího plnění smlouvy již byly upravené „belgické“ pušky, nazvané Model 1890.
Podruhé došlo k naplnění těchto bodů v roce 1893, kdy Španělsko zavedlo do výzbroje pušku Mauser 1893, komorovanou pro náboj 7x57. Tureckou stranu konstrukce zbraně natolik zaujala, že rozhodla o zastavení dodávek pušky M1890 a zavedení upravené španělské pušky M1893.


Od španělské předlohy se turecká puška M1893 lišila především použitým nábojem 7,65x53 mm. Druhou výraznější odlišností byla manuálně ovládaná zádržka nábojů na pravé straně pouzdra závěru. Tato zádržka mohla snížit polohu nábojů v zásobníku pod úroveň spodního bodu závěru a fakticky tím zásobník mohla vyřadit z činnosti; puška pak mohla fungovat jako jednoranná. Byla to jediná sériově vyráběná opakovačka na náboj, plněný bezdýmným prachem, která takový mechanismus měla. Poslední odlišností bylo zaoblené, nahoru vybíhající, křidélko na držáku závěru. Toto křidélko při nabíjení přidržovalo nábojový pásek.
Turecko objednalo celkem 201 100 pušek M1993, které byly všechny vyrobeny v Mauserově mateřském závodě v Oberndorfu.


Konstrukce
Turecká puška Mauser 1893 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 250 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. Zadní část pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tvoří tím zadní doraz závěru. Na pravé straně pouzdra je otočně uložena odpružená, manuálně ovládaná, zádržka zásobníku.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku a na pravé straně je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek.


Technické údaje
Ráže - 7,65 mm
Náboj - 7,65x53
Délka - 1230 mm (L. Olson uvádí 1234 mm)
Délka s bodákem - 1477 až 1754 mm (podle použitého bodáku)
Prázdná hmotnost - 4,1 kg (L. Olson uvádí 4,0 kg)
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 250 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 4,2 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 250 až 2000 m


Výroba a značení
Výroba tureckých pušek Mauser 1893 probíhala pouze v závodě Waffenwerke Mauser v Oberndorfu nad Neckarem. Celkem bylo vyrobeno objednaných 201 100 zbraní.
Turecké pušky Mauser 1893 byly na levé straně pouzdra závěru značeny označením výrobce „Waffenwerke Mauser, Oberndorf a./N.“, ovšem provedený arabským písmem. Celý text byl vložen mezi dvě šesticípé hvězdičky. Před označením výrobce se nacházel vyražený rok výroby, opět arabskými číslicemi a navíc podle islámského kalendáře (rok 1893 křesťanského kalendáře odpovídá roku 1309 kalendáře islámského).
URL : https://www.valka.cz/TUR-Mauser-1893-t29345#104206Verze : 0
MOD