Main Menu
User Menu

Vacek, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Vacek
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Vacek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.08.1935 Kolín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Západního vojenského okruhu
náčelník Generálního štábu
ministr národní obrany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
URL CZ: https://www.valka.cz/Vacek-Miroslav-t29338#427653Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Vacek-Miroslav-t29338#427653Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vacek
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Vacek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1949-DD.MM.1953 Vojenská škola Jana Žižky
DD.MM.1953-DD.MM.1956 Tankové učiliště
DD.MM.1964-DD.MM.1967 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1979 generálmajor
01.05.1982 generálporučík
01.05.1987 generálplukovník
01.05.1990 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1972-DD.08.1974 Náčelník štábu : 2. motostřelecká divize
01.10.1976-01.11.1976 Velitel : 20. motostřelecká divize
01.11.1976-DD.11.1979 Velitel : 20. motostřelecká divize
DD.11.1979-01.10.1981 Náčelník štábu : 1. armáda
DD.11.1979-01.10.1981 Velitel : Štáb 1. armády
DD.10.1981-01.05.1982 Velitel : 1. armáda
01.05.1982-DD.09.1983 Velitel : 1. armáda
DD.09.1983-DD.10.1985 Velitel : Štáb Zapadního vojenského okruhu
DD.09.1983-DD.10.1985 Náčelník štábu : Západní vojenský okruh
00.10.1985-01.05.1987 Velitel : Západní vojenský okruh
01.05.1987-13.10.1987 Velitel : Západní vojenský okruh
13.10.1987-03.12.1989 Velitel : Generální štáb Československé lidové armády
03.12.1989-01.05.1990 Velitel : Federální ministerstvo národní obrany
01.05.1990-30.06.1990 Velitel : Federální ministerstvo národní obrany
30.06.1990-18.10.1990 Velitel : Federální ministerstvo obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
URL CZ: https://www.valka.cz/Vacek-Miroslav-t29338#512604Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Vacek-Miroslav-t29338#512604Version : 0
MOD
Diskuse
Armádní generál v.z. ing. Miroslav Vacek


29. srpen 1935 - narodil se v Kolíně
1950 - vstup do Československé lidové armády
1950-1953 - studoval na Vojenském gymnáziu v Moravské Třebové
1953-1956 - studoval v Tankovém učilišti ve Výškově, po jejím absolvování vyřazen v hodnosti poručíka
1956-1964 - základní velitelské a štábní funkce v ČSLA
16. dubna 1958 - oženil se - manželka Helena později se jim narodil syn Miroslav
1964-1967 - posluchač Vojenské akademie v Brně
1967-1974 - střední štábní funkce
1974 - 1976 - studoval na Vojenské akademii generální štábu ozbrojených sil SSSR v Moskvě
1976-1979 - velitelem 20. motostřelecké divize v Karlových Varech
1. října 1979 - jmenován do první generálské hodnosti - generálmajor
1979 - 1981 - náčelník štábu - první zástupce velitele 1. armády v Příbrami
1981-1983 - velitelem 1. armády v Příbrami
1. května 1982 - povýšen na generálporučíka
1983-1985 - náčelníkem štábu - první zástupcem velitele Západního vojenského okruhu v Táboře
1985 - 1987 - velitelem Západního vojenské okruhu
1986-1989 - kandidátem ÚV KSČ
1986-1990 - poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění
1. května 1987 - povýšen na generálplukovníka
1. listopadu 1987 - jmenován náčelníkem Generálního štábu ČSLA - první zástupce ministra Národní obrany
3. prosince 1989 - jmenován ministrem NO
1. května 1990 - povýšen na armádního generála
29. června 1990 - jmenován ministrem NO ČSFR
17. října 1990 - odvolán z funkce ministra NO ČSFR
4.-11.12. 1990 - vedoucí československé mise dobré vůle v Iráku pro návrat zadržených čs. občanů
17.1. - 30.11. 1991 - poradce na úseku strategického řízení FMO
30. listopad 1991 - na vlastní žádost uvolněn ze služby ČS. armády do důchodu - armádní generál v záloze
URL CZ: https://www.valka.cz/Vacek-Miroslav-t29338#104119Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Vacek-Miroslav-t29338#104119Version : 0