Main Menu
User Menu

Mauser K98b

Mauser K98b

     
Název:
Name:
Mauser K98b
Originální název:
Original Name:
Mauser K98b
Kategorie:
Category:
opakovací puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1923-DD.MM.1934 Simson & Co, Suhl /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4,1 kg
Ráže:
Calibre:
7,92 mm
Náboj:
Cartridge:
8 x 57 IS
Délka:
Length:
1250 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
740 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
...
Poznámka:
Note:
také označována jako Karabiner 98b (K98b)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gewehr_98
www.reddit.com
foto: www.google.com:

URL : https://www.valka.cz/Mauser-K98b-t29321#614687Verze : 1
MOD
Historie
Na základě zkušeností z bojů první světové války došlo krátce po jejím skončení k několika úpravám pušky G98. Nová zbraň, o stejných rozměrech jako G98 a velice podobná Radfahrer Gewehru, byla v roce 1923 zavedena do výzbroje německého Reichswehru jako „Karabiner 98b“. Oproti G98 měla nová puška dolů ohnutou kliku závěru s patřičným vybráním v pažbě pro kuličku kliky a zleva uchycený nosný řemen. Nové bylo i hledí, které bylo na K98b stavitelné v rozsahu od 100 do 2000 metrů.
Od karabiny K98a ji lze na první pohled rozpoznat především podle absence háku pro stavění zbraní do kozlů, podle standardní mušky bez chránítka a podle absence otvoru v předním kořenu lučíku spouště.


Konstrukce
Puška Mauser K98b je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 240 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru, které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. V zadní části pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tím tvoří zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou tři uzamykací ozuby (dva vpředu a jeden vzadu) a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku. Na pravé straně závěrnice je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jeho zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice jsou dva ozuby, které slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.


Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra. V ní je uložena pojistka a čep, který zajišťuje správnou polohu uzávěry vůči závěrnici a také zabraňuje otáčení odemčeného závěru. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.


Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného ořechového nebo bukového dřeva; výjimečně byla pažba vyrobena z jiného druhu plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek, přičemž z přední dopředu vyčnívá záchyt bodáku. Zpětný ráz výstřelu je na pažbu přenášen pomocí čtyřhranného čepového lůžka, umístěného pod nábojovou komorou.
V hlavišti pažby je otvor pro provlečení nosného řemene a za ním je lůžko pro rozborku závěru. Zadní část pažby je proti poškození chráněna ocelovou botkou.


Technické údaje
Ráže - 7,9 mm
Náboj - 7,9 mm mod. 98 (dnešní označení 8x57JS)
Délka - 1250 mm (L. Olson uvádí 1240 mm, Ing. Helebrant v SM uvádí 1255 mm)
Délka s bodákem - 1500 mm
Prázdná hmotnost - 4,1 kg (L. Olson uvádí 4,0 kg)
Hmotnost nabité zbraně s bodákem - 4,56 kg
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 240 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,12 mm
Šířka drážek - 4,40 mm
Úsťová rychlost - 896 m/s
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 100 až 2000 m


Značení
Na levé straně pouzdra závěru bylo vyryto označení „Karab. 98b“, na horní ploše objímky pouzdra závěru bylo jméno výrobce a pod ním plný rok výroby.
URL : https://www.valka.cz/Mauser-K98b-t29321#103977Verze : 1
MOD