Main Menu
User Menu

Mauser K98a

Mauser K98a

     
Název:
Name:
Mauser K98a
Originální název:
Original Name:
Mauser K98a
Kategorie:
Category:
opakovací puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1907-DD.MM.1914 Königlich Preußische Gewehrfabrik, Erfurt
DD.MM.1908-DD.MM.1918 Königlich Preußische Gewehrfabrik, Spandau
DD.MM.1909-DD.MM.1918 Königlich Preußische Gewehrfabrik, Danzig
DD.MM.1909-DD.MM.1911 Königlich Preußische Gewehrfabrik, Amberg
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,9 kg
Ráže:
Calibre:
7,92 mm
Náboj:
Cartridge:
8 x 57 IS
Délka:
Length:
1100 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
600 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
...
Poznámka:
Note:
označována těž jako Karabiner 98a (K98a)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gewehr_98
ycgg.org
obr.: www.deviantart.com

URL : https://www.valka.cz/Mauser-K98a-t29320#614685Verze : 1
MOD

HistorieV roce 1908 německá armáda pro potřeby některých druhů vojsk (jízda, dělostřelectvo, ženisté, apod.) zavedla novou karabinu o délce 1100 mm (délka hlavně 600 mm), označenou „Karabiner 98“ (stejně jako její předchůdkyně, zavedená v roce 1902).

Zbraň se vyznačovala dolů ohnutou klikou závěru, jejíž kulička byla vespod zakončena vroubkovanou ploškou, a za záchytem bodáku byl hák pro stavění pušek do kozelců. Bez demontáže neviditelným rozdílem jsou kuželové přechody mezi jednotlivými vnějšími průměry hlavně (do té doby byly přechody skokové).

Karabiny K98a byly standardně vybavovány odnímatelným chránítkem ústí hlavně. Chránítko se nasazovalo na ústí a zajistilo pootočením tak, že ozub na chránítku „zalezl“ za hák na nosiči mušky. Víčko chránítka bylo odklopné, takže sejmutí chránítka před střelbou nebylo bezpodmínečně nutné.

Písmeno „a“ v označení zbraně přibylo dodatečně až v roce 1923, po zavedení karabiny K98b, proto se „a“ nevyskytuje ani v označení na samotných zbraních.

KonstrukceKarabina Mauser K98a je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.

Hlavními částmi pušky jsou: hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.

Hlaveň o délce 600 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 240 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.

Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru, které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. Zadní část pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který zároveň tvoří zadní doraz závěru.

Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.

V závěrnici jsou tři uzamykací ozuby (dva vpředu a jeden vzadu) a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku. Na pravé straně závěrnice je otočný vytahovač.

Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jeho zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice jsou dva ozuby, které slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.

Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra. V ní je uložena pojistka a čep, který zajišťuje správnou polohu uzávěry vůči závěrnici a také zabraňuje otáčení odemčeného závěru.

Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.

Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.

Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.

Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného ořechového nebo bukového dřeva; výjimečně byla pažba vyrobena z jiného druhu plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou.

Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek, přičemž z přední dopředu vyčnívá záchyt bodáku. Zpětný ráz výstřelu je na pažbu přenášen pomocí čtyřhranného čepového lůžka, umístěného pod nábojovou komorou.

V hlavišti pažby je otvor pro provlečení nosného řemene a za ním je lůžko pro rozborku závěru. Zadní část pažby je proti poškození chráněna ocelovou botkou.

Technické údaje
Ráže - 7,9 mm
Náboj - 7,9 mm mod. 98 (dnešní označení 8x57JS)
Délka - 1100 mm
Délka s bodákem - 1350 mm
Prázdná hmotnost - 3,9 kg (L. Olson uvádí 3,63 kg)
Délka hlavně - 600 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 240 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,12 mm
Šířka drážek - 4,40 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m

Značení
Na levé straně pouzdra závěru bylo vyryto označení „Kar. 98“, na horní ploše objímky pouzdra závěru byla císařská koruna, pod ní jméno výrobce a pod ním plný rok výroby.

Na mnoha karabinách K98a je na objímce pouzdra závěru, mimo roku výroby, vyražen i letopočet 1920. V tomto případě se jednalo o rok převzetí do výzbroje německého Reichswehru.
URL : https://www.valka.cz/Mauser-K98a-t29320#103973Verze : 1
MOD