Main Menu
User Menu

Otto III.

Otto III. Wittelsbach - vévoda dolnobavorský, král uherský jako Béla V.


- vévoda od 1290 , krále uherský v letech 1305 - 1308
URL : https://www.valka.cz/Otto-III-t29301#103850Verze : 0
Oto sa narodil 11. februára 1261. Jeho rodičia boli dolnobavorský vojvoda Henrich I. Wittelsbach a Alžbeta dcéra uhorského kráľa Bela IV. V roku 1290 sa Oto stal dolnobavorským vojvodom.


Po smrti posledného Arpádovca Ondreja III. sa o uhorský trón uchádzalo viacero záujemcov. Okrem Ota to boli aj Václav ( český kráľ Václav III. a ako uhorský kráľ Ladislav V.) a Karol I. Róbert z Anjou. Václav bol za uhorského kráľa korunovaný 27. augusta 1301, ale 9. septembra 1305 v Brne abdikoval a preniesol práva na uhorský trón pravé na Ota. Odovzdal mu aj uhorské korunovačné klenoty.


Ota podporovala len časť uhorskej šľachty a na jeho stranu sa postavili v podstate len preto, že bol jediným súperom Karola I. Róberta. Podporovali ho Štefan Akoš a páni z Kyseku. Otova situácia sa začala komplikovať ešte pred korunováciou. Cestu do Uhorska musel absolvovať v prestrojení za kupca, pretože prechádzal cez rakúske krajiny, v ktorých vládli znepriatelení Habsburgovci. Cestou dokonca stratil svätoštefanskú korunu. Vďaka pánov z Kyseku bol Oto 6. decembra 1305 v Stoličnom Belehrade korunovaný za kráľa, znovu nájdenou svätoštefanskou korunou. Na korunovácii sa zúčastnili len páni z Kyseku a sedmohradskí Sasi. Nezúčastnili sa ani vysokí cirkevní hodnostári a chvíľu to vyzeralo tak, že Ota nebude mať kto korunovať. Nakoniec sa na to podujal vespímsky biskup Benedikt a čanadský biskup Anton. Za tento čin boli obaja pozvaní do Ríma a od pápeža si iste museli vypočuť tvrdé slová. Pápež Klement V. Otovi verejne zakázal používať titul kráľ. Malá nádej na zlepšenie svojho postavenia sa Otovi naskytla, keď mu sedmohradský vojvoda Ladislav Kán ponúkol za manželku svoju dcéru. Lenže zo sľubnej šance sa vykľulo niečo úplne iné. Keď si Oto prišiel k Ladislavovi Kanovi po nevestu, ten ho uväznil a odňal mu aj korunovačné klenoty. Na sklonku roku 1307 sa Otovi podarilo ujsť z väzenia a aj z Uhorska, do ktorého sa už nikdy nevrátil.


V októbri 1307 si uhorská šľachta na sneme na Rákošskom poli zvolila za kráľa Karola I. Róberta. Týmto činom Oto stratil akýkoľvek nárok na uhorský trón.
Oto zomrel 9. septembra 1312. Oto mal dve manželky, Katarínu Habsburskú a Agnešu Piastovskú.
Oto v Uhorsku takmer nevládol. Dalo by sa povedať, že bol kráľom len do počtu.
URL : https://www.valka.cz/Otto-III-t29301#169192Verze : 0
Fakt, že Oto v Uhorsku vládol pod menom Belo V., uvádza len www.wikipedia.com. Slovenskí a ani maďarskí historici nepoužívajú meno Belo V., ale len Oto A ani v stredovekých kronikách (ktoré som mal možnosť čítať) sa nemo Belo V. nespomína. Rád by som vedel odkiaľ má www.wikipedia.com, túto informáciu.
URL : https://www.valka.cz/Otto-III-t29301#252223Verze : 0