Main Menu
User Menu

Gejza I.

Král Gejza (Géza) I., zvaný Magnus


- vládl v letech 1074 - 1077
URL : https://www.valka.cz/Gejza-I-t29292#103835Verze : 0
Gejza sa narodil okolo roku 1045 v Poľsku. Jeho rodičia boli uhorský kráľ Belo I. a matkou poľská kniežacia dcéra Rycheza (Adelaida).


Po smrti Bela I. v lete 1063 vpadol nemecký kráľ Henrich IV. do Uhorska a dal korunovať 10-ročného Šalamúna za uhorského kráľa. Synovia zosnulého Bela I. Gejza, Ladislav (uhorský kráľ ako Ladislav I. Svätý) a Lampert ušli na poľský kniežací dvor a požiadali poľské knieža Boleslava II. a pomoc. Keď Henrich opustil Uhorsko, Boleslav doň vpadol so svojim vojskom. Porazil mladého Šalamúna a dobité územie Nitrianskeho kniežactva dal ho do správy Belovmu synovi Gejzovi. Mier medzi Belovými synmi a Šalamúnom sprostredkoval biskup Dezider bol uzavretý 20. januára 1064 v Rábe (Gyor). Dohodli sa na rozdelení kráľovstva. Gejzovi zostalo Nitriansko, Ladislav dostal ako údel Biharsko a Šalamúnovi pripadol zvyšok Uhorska. Po týchto udalostiach Šalamún a Belovi synovia nažívali v pokoji.


Prvý vážny konflikt medzi Šalamúnom a Gejzom vznikol pri obliehaní vtedy byzanského Belehradu v roku 1071. Po trojmesačnom obliehaní, grécky veliteľ mesta Niketas začal vyjednávať o vydaní mesta Uhrom. Niketas Belehrad vydal. Nevydal ho však Šalamúnovi, ale Gejzovi. Gejza ani po vyhrážkach nevydal Grékov kráľovi. Aj preto byzanský cisár Michal VII. Dukas uzavrel mier nie so Šalamúnom, ale Gejzom. To už bolo na Šalamúna priveľa a začal proti Gejzovi spriadať intrigy. Na druhý rok prizval Šalamún Gejzu na výpravu proti Byzancii. Gejza tušil, že kráľ mu Šalamún bude usilovať o život, preto svoje vojsko nezačlenil do kráľovho vojska, ale aj s bratom Ladislavom tiahli samostatne. Po výprave sa obaja Šalamún a Gejza rozišli ešte v mieri. Ale o krátky čas už sa otvorene začali pripravovať na ozbrojený konflikt. No k priamemu ozbrojenému stretnutiu nedošlo, pretože obaja protivníci sa stretli na ostrove uprostred Dunaja a dohodli sa na prímerí a výmene ručiteľov prímeria. Toto sa udialo v roku 1072.

No v roku 1073 sa obe strany pripravovali na novú vojnu. V novembri 1073 uzavreli prímerie ktoré malo trvať do konca apríla budúceho roku. Avšak Šalamún nedodržal toto prímerie a vytiahol proti Gejzovi, ktorý sa zdržiaval v Biharsku. Obaja Gejzovi bratia sa snažili získať zahraničnú vojenskú pomoc. Ladislav sa vydal na Kyjevskú Rus a Lampert do Poľska. No nepodarilo sa im získať žiadnu pomoc. Gejza zhromaždil biharské vojsko a chcel sa vydať za bratom Ladislavom, ktorý v tom čase už hľadal pomoc na Morave. Obe vojská sa stretli pri Kemeji. Šalamún mal mnohonásobnú prevahu, ale Gejzovi sa podarilo z bojiska ujsť. Gejza sa vrátil do Nitrianska, kde ho už čakal Ladislav spolu s olomouckým kniežaťom Otom a moravským vojskom. Šalamún nedal na rady svojich radcov a napriek tomu, že vedel o spojení nitrianskeho a moravského vojska, rozhodol sa proti Gejzovi bojovať. 14. marca 1074 bol Šalamún pod vrchom Mogyoród neďaleko Budapešti porazený. Šalamún sa utiahol na Mošónsky hrad. Gejza a Ladislav vstúpili do Stoličného Belehradu, kde sa nechal Gejza I. korunovať za kráľa. Bratovi Ladislavovi ponechal nitrianské a biharské kniežactvo. Šalamúnovi ostalo len malé územie na západe Uhorska. Na konci roku 1076 začalo rokovanie o mieri. Skončilo sa bez výsledku v apríli 1077 Gejzovou smrťou.

Gejza mal dve manželky Žofiu a Synadene, ktorá bola byzanskou princeznou. Gejza mal mnoho detí, ale podľa mena sú známi len budúci uhorský kráľ Koloman Učený a Almoš.
URL : https://www.valka.cz/Gejza-I-t29292#175679Verze : 0
.
Gejza I. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Gejza-I-t29292#427155Verze : 0