Main Menu
User Menu
Reklama

Béla III.

Belo sa narodil v roku 1148. Jeho otec bol uhorský kráľ Gejza II, matkou kyjevskoruská kňažná Eufrozína. Už ako 13 ročného ho jeho otec ustanovil za chorvátsko-dalmátskeho údelného vojvodu. O dva roky neskôr dostal mladý vojvoda ponuku na sobáš. Mal si vziať dcéru byzanského cisára Manuela I. Komnéna, Máriu. V roku 1163 odišiel na byzanský dvor. Tu prijal kresťanstvo východného rítu a prijal meno Alexios. Zasnúbil sa s Máriou. Takisto mu cisár udelil titul despotu. Keďže Manuel nemal vlastného potomka, predurčil práve Bela na byzanský trón. No jeho šťastný život na byzanskom dvore sa skončil v roku 1169. Vtedy sa Manuelovi narodil syn Alexios. V roku 1170 cisár vyhlásil svojho syna za svojho nástupcu, zrušil Belovo zasnúbenie s Máriou a oženil ho so svojou švagrinou Annou Chatillonskou. Belo uvažoval, že sa vráti do Uhorska. Musel však čakať na vhodnú príležitosť.


A tá prišla na jar roku 1172. V Uhorsku zomrel kráľ Štefan III. a nezanechal po sebe následníka trónu. Do Konštantínopolu zavítala delegácia uhorských veľmožov, aby požiadala Manuela o prepustenie Bela zo svojich služieb. Tejto požiadavke cisár vyhovel. Belo aj s manželkou sa vrátili do vlasti a 13. januára Bela korunovali v Stoličnom Belehrade. Uhorských kráľov mal právo korunovať len ostrihomský arcibiskup, v tomto prípade Lukáš. Ale ten odmietol Bela korunovať, s odôvodnením, že Belo bol pokrstený podľa východného rítu. Lukáš ho odmietol korunovať aj napriek pápežovmu príkazu. Preto pápež poveril korunováciou kaločského arcibiskupa Ondreja. Belov nástup na trón nebol bezproblémový. O uhorskú korunu mal záujem aj jeho mladší brat Gejza. Belo ho dal uväzniť, ale Gejza v roku 1174 z väzenia ušiel. Strávil pár rokov v cudzine a keď požiadal české knieža Soběslava II. o pomoc, ten ho vydal Belovi. Belo ho znova uväznil a spolu s ním aj ich matku Eufrozínu. Vodcovi svojich odporcov županovi Vatovi dal vypichnúť oči. Týmito činmi si Belo III. upevnil svoju moc a mohol sa sústrediť na zahraničnú politiku.


Po smrti svojho bývalého ochrancu cisára Manuela, Belo III. zaútočil sa bývalé uhorské územia na Balkáne. Pripojenie týchto oblastí k Uhorsku však bolo iba dočasné. Ďalším Belovým súperom na Balkáne boli Benátky. Ale ani dlhodobé boje s týmto súperom nepriniesli Belovi územné zisky. Preto sa kráľ začal sústrediť na Haličsko. Na Bela, sa s prosbou o vojenskú pomoc, obrátilo haličské knieža Vladimír Jaroslavič. Belo vtiahol do Haličska, ale namiesto pomoci kniežaťu ho aj s celou rodinou zajal a na jeho miesto vymenoval svojho 11- ročného syna Ondreja. Zakrátko po týchto udalostiach Vladimír ušiel zo svojho väzenia a s prosbou o pomoc sa obrátil na poľské knieža Kazimíra II. Zakrátko bolo uhorské vojsko z Haličska vytlačené.


V máji 1189 sa z Nemecka pohla časť III. krížovej výpravy vedená cisárom Fridrichom I. Barbarosom. Napriek tomu, že vzťahy medzi cisárom a Belom neboli ideálne, ba dokonca až nepriateľské, Belo III. uvítal cisára so všetkými poctami a niekoľko dní ho hostil. Fridrich požiadal Bela, aby prepustil svojho brata Gejzu z väzenia. Čo Belo aj urobil a dokonca ho vymenoval za veliteľa uhorských oddielov, ktoré sa pripojili ku krížovej výprave.


Počas Belovej vlády bol za svätého vyhlásený Ladislav I. Belo reorganizoval svoju kráľovskú kanceláriu. Tá písomne dokumentovala všetky právne akty, ktoré sa udiali za kráľovej účasti. Na jej čele stál „Anonymus“, autor diela Gesta Hungarorum (Skutky Uhrov), známe a pod názvom Anonymova kronika.


Belo III. ešte za svojho života ustanovil za dediča trónu svojho prvorodeného syna Imricha. Dokonca ho ešte za svojho života dal korunovať stalo sa tak v roku 1182. V roku 1194 mu dal do správy Chorvátsko a Dalmáciu. Svojmu druhému synovi Ondrejovi daroval hrady, pozemky a finančné prostriedky, ale nepridelil mu žiadnu celistvú časť krajiny ku spravovaniu.


Belo III. mal dve manželky. Prvou bola už spomínaná Anna Chatillonská. Po jej smrti sa oženil s dcérou francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Margitou Kapetovou.


Belo III. zomrel 23.4. 1196. Bol pochovaný v Stoličnom Belehrade. V roku 1848 preniesli jeho ostatky, spolu s ostatkami jeho prvej manželky, do Matejovho kostola na Budínskom hrade.
URL : https://www.valka.cz/Bela-III-t29282#166593Verze : 0
.
Béla III. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Bela-III-t29282#427172Verze : 0