Main Menu
User Menu

Ondřej III.

Král Ondřej (András) III.


- vládl v letech 1290-1301 (v Chorvatsku ako Andrija II.)
URL : https://www.valka.cz/Ondrej-III-t29272#103798Verze : 1
Ondrej sa narodil okolo roku 1265. Jeho rodičia boli Štefan (Pohrobok), syn uhorského kráľa Ondreja II. a matkou bola Tomasina z rodu Morosíniovcov.


Po smrti Ladislava IV. sa o uhorský trón uchádzali traja kandidáti. Prví boli neapolskí Anjouovci. Tí odvodzovali svoj nárok od neapolskej kráľovnej Márie, dcéry Štefana V. a sestry Ladislava IV. Druhým uchádzačom bol Rudolf I. Habsburský. Rudolf považoval Uhorsko za léno Svätej rímskej ríše. No a tretím bol Ondrej. Uhorský veľmoži sa takmer jednotne zhodli na tom, že práve Ondrej bude najvhodnejší kandidát. Aj keď niektorí spochybňovali Ondrejov pôvod. Ondrejov otec Štefan sa narodil v Taliansku až po smrti svojho otca Ondreja II. Belo IV. a Štefan V. dokonca nikdy neuznali Štefana za právoplatného syna Ondreja II.


Rakúšania už od roku 1288 okupovali západné časti Uhorska. Prvým Ondrejovým krokom na tróne bol vpád uhorského vojska do okolia Viedne. Rakúsky vojvoda Albrecht I. bol nútený stiahnuť z Uhorska okupačné vojská. Konflikt vyriešila dohoda uzavretá v Hainburgu 26. augusta 1291. Albrecht sa podľa dohody musel vzdať nároku na akúkoľvek časť Uhorska a Ondrej III. sa zaviazal, že zbúra pohraničné hrady. To však vzbudilo veľký odpor pánov z Kyseku, ktorým tieto hrady patrili. Spojili sa s neapolskými Anjouovcami a dokonca v roku 1292 kráľa krátky čas aj väznili. Po tejto skúsenosti Ondrej požiadal o politickú pomoc svoju matku Tomasinu a jej brata Albrechta. Udelil jej titul kráľovnej matky a dal jej do správy Slavóniu a Dalmáciu. Na čas sa situácia v Uhorsku upokojila.


V roku 1295 zomrela Ondrejova manželka Ferena Piastovská. Ondrej sa znova oženil. Za manželku si vzal Agnešu Habsburskú dcéru vojvodu Albrechta. Tým Ondrej získal spojenca predovšetkým proti odbojným pánom z Kyseku.


Ale ani Anjouovci sa nechceli vzdať nároku na uhorský trón. Spojenca si našli v novom pápežovi Bonifácovi VIII. Ten začal presadzovať na uhorský trón najprv Karola Martela a po jeho smrti jeho maloletého syna Karola I. Róberta. Anjouovcov začali podporovať aj uhorský veľmoži hlavne rody Šubičovcov, Frangepanovcov a Baboničovcov. Po tom čo okúsili tvrdú ruku Ondrejovej matky Tomasíni sa im ani nie je čo čudovať. Takisto aj cirkev sa postavila proti Ondrejovi. Novozvolený ostrihomský arcibiskup Gregor začal verejne podporovať Anjouovcov. Aj preto zvolal Ondrej III. v roku 1298 krajinský snem, na ktorom žiadal od veľmožov, aby rešpektovali práva strednej a nižšej šľachty. Tým si chcel práve túto časť šľachty pritiahnuť na svoju stranu. Napriek tomu moc zostávala v rukách vysokej šľachty. Kráľova situácia sa nezmenila ani po druhom krajinskom sneme, ktorý Ondrej zvolal o rok neskôr.


V roku 1300 Anjouovci vypravili do Uhorska mladučkého Karola Róberta. Za podpory juhouhorských magnátov Šubičovcov, Karol ovládol celé južné Uhorsko. Ondrej III. proti tomu vojensky nezasiahol. Spoliehal sa na diplomatické riešenie tejto situácie. Lenže to sa mu už nepodarilo. Ondrej III. 14. januára 1301 nečakane zomrel.


Ondrej nezanechal po sebe žiadneho mužského potomka. Mal len jedinú dcéru Alžbetu. Ondrej bol posledný z rodu Arpádovcov.
URL : https://www.valka.cz/Ondrej-III-t29272#168513Verze : 0
.
Ondřej III. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Ondrej-III-t29272#427206Verze : 0