Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
OT-90M ZARMOT
Originální název:
Original Name:
OT-90M ZARMOT
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p., Trenčín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2005 ?
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
6 (8) osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
~12500 kg
Celková délka:
Overall Length:
6735 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2940 mm
Celková výška:
Overall Height:
~2100 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm
Pancéřování:
Armour:
6 - 19 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40-451) km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
745 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
540 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m
Výzbroj:
Armament:
kulomet KPVT
- ráže: 14,5 mm

kulomet PKT
- ráže: 7,62 mm

odpalovací zařízení 9P135M pro střely 9M111/9M113
- vzdálenost řízeného dostřelu: 75 až 4000 m
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě
2) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
Zdroje:
Sources:
viz níže / see below
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90M-ZARMOT-t29265#587369Verze : 0
MOD
Projet ZARMOT mal eliminovať niektoré nedostatky obrneného transportéra OT-90, ktoré vznikli nedôslednou implementáciou veže z OT-64 na podvozok BVP-1. Nová zbraňová stanica (vežový komplet RPVK 01) z EVPÚ Nová Dubnica zostala vyzbrojená pôvodnou výzbrojou (KPVT a PKT), ale naviac bola doplnená možnosť použitia PTRS Konkurs. Samotné zbrane sú umiestnené tak, že povýstrelové splodiny už neprenikajú do priestoru veže a teda neobmedzujú činnosť strelca. Nové prvky riadenia streľby umožňujú vozidlu vedenie mierenej streľby vo dne i noci. V neposlednom rade strelcovi už nehrozí, že sa v zápale boja udusí o kábel vnútorného hovorového zariadenia.


Aj napriek nesporným výhodám a zvýšeniu bojovej hodnoty OT-90 nebol prostriedok zavedený do sériovej výroby. Vyrobený prototyp je občas možno vidieť v rámci ukážok realizovaným MO SR - najmä na akciách organizovaných v spolupráci s VTSÚ Záhorie, kde prototyp uskladňujú.Zdroj:
archív autora
https://www.slovenskepiesky.sk/2009.html
www.mosr.sk
Zmluva č. KaMO-18-7/2016
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90M-ZARMOT-t29265#559420Verze : 4
MOD
OT-90M ZARMOT


OT-90M je bojové pásové vozidlo s veľmi dobrou priechodnosťou, palebnou silou a pancierovaním, schopné prekonávať vodné prekážky plavbou. OT-90M zvyšuje mobilitu a ochranu pechoty. Konštrukčne vychádza z typu OT-90.


OT-90M je vybavené veľkorážným guľometom KPVT 14,5 mm. Guľomet KPVT 14,5 mm je v dvoch rovinách spriahnutý s guľometom PKT 7,62 mm.


rozdielnosť medzi OT-90 a OT-90M:
- protitanková riadená strela KONKURS M,
- nový vežový komplet,
- automatické protipožiarné zariadenie v bojovom priestore,
- pasívny nočný pozorovací prístroj vodiča NV-3P,
- tlmiče pérovania druhého páru pojazdových kolies,
- pasívny denný/nočný pozorovací prístroj veliteľa TKN-3BP,
- dymové granáty so SDIO,
- kryty a izolácie znižujúce tepelné vyžarovanie


Zdroj : www.vop027.sk
SVK - OT-90M ZARMOT - www.vop027.sk

www.vop027.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90M-ZARMOT-t29265#103711Verze : 2
Komponenty pre modernizáciu obrneného transportéra OT-90M

- Riadiaci počítač vežového kompletu, typ RPVK 01
- Striedavé servomuduly
- Ovládací a zobrazovací panel strelca, typ OZPS 01
- Ovládacie rukoväte strelca, typ LORS 01, PORS 01
- Panel istiacich prvkov, typ PIP 01

* Riadiaci počítač vežového kompletu, typ RPVK 01


Riadiaci počítač vežového kompletu RPVK 01 zabezpečuje riadenie a spoluprácu všetkých elektronických modulov vežového kompletu modernizovaného vozidla OT-90M. Riadi režimy vežového kompletu a zbraňového systému, zabezpečuje stabilizáciu a vykonáva kompletný balistický výpočet.


* Striedavé servomuduly


Striedavé servomoduly SMAC 500.1 a SMAC 1000.1 tvoria spolu so striedavým synchrónnym servopohonom autonómny servopohon určený na riadenie polohy rýchlosti alebo momentu. Sú určené na stabilizáciu a polohovanie zbrane v bojovom vozidle.


* Ovládací a zobrazovací panel strelca, typ OZPS 01


Ovládací a zobrazovací panel strelca OZPS 01 umožňuje strelcovi riadiť vežový komplet bojového vozidla v jednotlivých režimoch, zadávať a vykonávať kontrolu jednotlivých uzlov. Taktiež zabezpečuje protilaserovú ochranu vozidla a riadi odpálenie dymových granátov. Spolu s ovládacími rukoväťami strelca tvorí prostriedok na komunikáciu strelca s ostatnými uzlami vežového kompletu vozidla.


* Ovládacie rukoväte strelca, typ LORS 01, PORS 01


Ľavá a pravá ovládacia rukoväť strelca slúžia na nastavenie režimov streľby, odpálenie zvolenej zbrane, spustenie laserového diaľkomeru a navádzanie zbraňového systému prostredníctvom joysticka.


* Panel istiacich prvkov, typ PIP 01


Panel istiacich prvkov PIP 01 je určený na istenie káblových rozvodov napájacích napätí na jednotlivé moduly vežového kompletu modernizovaného vozidla OT-90M.


Zdroj : EVPÚ a.s. Nová Dubnica (www.evpu.sk)
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90M-ZARMOT-t29265#103713Verze : 0
OT-90M ZARMOT
SVK - OT-90M ZARMOT - www.jedsite.info

www.jedsite.info
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90M-ZARMOT-t29265#103715Verze : 1
OT-90M ZARMOT


Fotografie: EVPÚ

SVK - OT-90M ZARMOT -


URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90M-ZARMOT-t29265#588293Verze : 0
MOD