Main Menu
User Menu

Jošt

Římskoněmecký král, markrabě moravský a braniborský, vévoda lucemburský Jošt


(Römisch-deutscher König Jobst (Jodok, Jodokus), Markgraf von Mähren und Brandenburg, Herzog von Luxemburg)


nar.: 1351
zem.: 1411


římskoněmecký král v letech 1410-1411
markrabě moravský: 1375-1411
markrabě braniborský: 1388-1390, 1396-1411
vévoda lucemburský: 1388-1411
URL : https://www.valka.cz/Jost-t29242#103672Verze : 0
MOD
Syn moravského markraběte Jana Jindřicha Jošt se narodil v říjnu 1351 a po smrti císaře Karla IV. se stal nejstarším Lucemburkem. Jako takový se nehodlal smířit s podřízeným postavením vůči svému o deset let mladšímu bratranci Václavovi IV. Svoji ambiciózní politikou dosáhl toho, že se stal po smrti svého bratra Prokopa v roce 1405 jediným pánem Moravy a věřitelem krále Václava IV. Ten mu dal do zástavy Lucembursko a Lužici. Od jeho bratra Zikmunda I. získal za vojenskou pomoc při obhajobě uherské koruny v roce 1387 Braniborsko
a s ním spojený hlas kurfirsta, což mu umožnilo výrazně zasahovat i do říšských záležitostí.


V roce 1410 se po smrti Ruprechta Falckého ucházel o říšskou korunu, kterou se mu podařilo získat proti kandidatuře Zikmunda I. Ten volbu neuznal a následný spor vyřešila teprve náhlá Joštova smrt 18. ledna 1411. Za římského krále byl poté uznán Zikmund I., kterému se vrátila Lužice a Braniborsko. Václav IV. získal zpět lucemburskou zástavu a moravské markrabství, které od té doby bylo trvale spojeno s osobou českého krále.
URL : https://www.valka.cz/Jost-t29242#106990Verze : 0
k římskému králi -
Jošt byl zvolen Římským králem - byl tzv. zvolenec/electus, protože za 15 týdnů poté zemřel a nestačil vykonat cestu do Cách a nebyl korunován.
URL : https://www.valka.cz/Jost-t29242#119662Verze : 0