Main Menu
User Menu

Oddíl ke zvláštnímu použití 28

Zur besonderen Verwendung - Kommando 28

Zur besonderen Verwendung - Kommando 28 (ZbV-Kommando 28)
Oddíl ke zvláštnímu použití 28Oblast působení: Střední Morava
Velitelství: Letovice
Velitel: SS - obersturmführer H. Kuka


Nasazené na likvidaci partyzánské skupiny Jermak

(upravil RoBoT)
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#103593Verze : 0
Zur besonderen Verwendung - Kommando 28 (ZbV-Kommando 28)
Oddíl ke zvláštnímu použití 28Tabulka s informace ohledně působení této formace na území protektorátu:
 Velitel SS-Hauptsturmführer kriminální komisař
 Herbert Kuka
....
 Zástupce velitele  SS-Untersturmführer kriminální tajemník
 Karl Neumann
....
 Sídlo štábu Letovice....
 Doba působení 01-05/1945....
 Oblast střední a západní Morava....
........
 Opěrné body:......
.............................. Místo Doba Velitel
.............................. Blansko01-04/1945SS-Hauptsturmführer kriminální komisař
Schenk
.............................. Bystřice nad Pernštejnem01-05/1945SS-Untersturmführer kriminální tajemník
Karl Bussat 
.............................. Nové Město na Moravě01-05/1945SS-Hauptscharführer
Johann Körber
.............................. Přibyslav04-05/1945SS-Hauptsturmführer kriminální komisař
Schenk

Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#229802Verze : 0
MOD
Oddíl zvláštního určení č. 28 (nebo Oddíl ke zvl. použití 28, záleží na překladu) byl podle všeho skutečně součástí 21. policejního pluku Waffen-SS. Ručně psaný jmenný seznam 22 příslušníků oddílu umístěného v Bystřici nad Pernštejnem je nadepsán "5./II SS Polizei Reg. 21", na opačné straně je uvedeno, že mužstvo spadá pod velení Sicherheitspolizei Brno a nechybí ani označení z.b.kom. 28. Škoda že se podobný seznam nezachoval ještě alespoň pro Nové Město na Moravě...


ZDROJ: archiv Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#241552Verze : 0
1) Pokud vím, nikdy neexistoval "21. policejní pluk Waffen-SS". Historická osa v letech 1939-1945 (resp. od změny z operační skupiny na pluk) vypadala takto:


-> 1939 - policejní pluk 2
------> 1939-1942 - policejní pluk Morava
---------> 1942-1943 - policejní pluk 21
------------> 1943-1945 - policejní pluk SS 21


Tedy "SS" v názvu ano, "Waffen-SS" nikoli.


2) Pokud vím, tak policejní pluky i policejní pluky SS spadaly pod pořádkovou policii (a SS v názvu mělo spíše honorární charakter - průvodní jev stále větší provázanosti DPol a SS), zatímco oddíly ke zvláštnímu použití spadaly pod bezpečnostní policii.


3) Neřekl bych tedy, že ZbV-K 28 bylo součástí pol.p. SS 21. Je možné, že se v Bystřici v té době nacházel jak opěrný bod ZbV-K 28, tak ta jmenovaná 5. rota II. praporu pol.p. SS 28. Zkusím se podívat do toho mnou uvedeného zdroje, zda tam něco nebude.


4) Nebyla by fotka nebo trochu přesnější popis toho dokumentu. Jak je to přesně uspořádáno, kdo to vydal, kdo to podepsal, komu to bylo určeno atd. ?
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#241565Verze : 0
MOD
Jasně, 21. policejní pluk Waffen-SS je blbost, uvědomil jsem si to chvíli po tom, co jsem to poslal. Myslel jsem to „dobře“, ale napsal jsem to blbě. Každopádně díky za upozornění.


S tou Bystřicí je to celé totálně domotané. Ten „dokument“ je obyčejný canc čtverečkovaného papíru, na kterém jsou rukou načmárány údaje, které jsem přepsal, a pak mizerně čitelná jména a hodnosti příslušníků útvaru. Zádný podpis, žádné razítko. Může se jednat o informace získané např. od některého ze zajatců, kterých bylo v květnu 1945 v okolí pochytáno poměrně hodně. Ale to je čirá spekulace…


Jednotka však nebyla jediná, která se ve městě zdržovala. Z několika zdrojů se mi podařilo zjistit následující: od 23. prosince 1944 byla v Bystřici v sokolovně posádkou neznámá policejní protipartyzánská jednotka. Sloužilo v ní 40 mužů a velel jí „meister (policejní šikovatel?) Holst“. 11. ledna 1945 do města dorazilo dalších 10 mužů, údajně příslušníků SD, kterým velel „kriminální sekretář Bossard“ (jména a hodnosti jsou doslovné přepisy z městské kroniky) –musí se jednat o kriminálního tajemníka SS-Untersturmführera Karla Bussata, který velel bystřické „pobočce“ ZbV-K 28, jak je uvedeno ve Vašem příspěvku. Mám zato, že přestože kronika uvádí, že členů „SD“ bylo 10, jedná se pravděpodobně o příslušníky ZbV-K 28. Němci podle dostupných údajů prohledávali bližší i vzdálenější okolí města a vypátrali bunkr partyzánů u Borače, kde získali několik zajatců. Při výslechu pak 13. dubna v Bystřici utloukli neznámého ruského kapitána, zbývajícím dvěma mužům se údajně podařilo uniknout. Poslední informace o členech „SD“ pochází z 20. dubna, kdy měli ze svého sídla v Bystřici odjet.


Víc se mi zatím nepodařilo zjistit, přestože se problematikou osvobození tohoto regionu zabývám několik let. Zjišťování názvů a označení jednotek, které tu v závěru války operovaly, bude ve většině případů nadlidský úkol, protože většina dokumentů byla zničena a pamětníci mají každého Němce za esesáka…


Každopádně díky za pomoc, budu rád, když se Vám podaří ještě něco najít.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#242106Verze : 0
Zrovna jsem na stránkách http://www.gruntova.cz/2svvalka.htm našel následující upřesňující údaje:
v Letovicích byla umístěna 5. rota 21. policejního pluku SS z Brna. Rota byla v bojovém rozdílení pluku platném k 28.12. 1944 označena jako Einsatzkommando Schmöckel, jehož části byly rozmístěny v Blansku, Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě. Letovické jagdkommando bylo v polovině ledna doplněno oddílem zvláštního určení č. 28. Letovická služebna Sipo pak měla přibližně 25-35 příslušníků. Z toho se dá usuzovat, že máte pravdu a ZbV Kommando 28 skutečně nebylo součástí 21. policejního pluku SS, nýbrž k němu bylo na určitou dobu přidruženo.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#242112Verze : 0
Na začátku ledna ohlásil R. Pražan z Újezda u Kunštátu gestapu, že u Nýrova se v lese v bunkru skrývají partyzáni. Kriminální komisař Koch terén osobně obhlédl a když si byl jist stanovištěm partyzánů, obrátil se na letovický stíhací oddíl pořádkové policie. Stíhací oddíl o 24 mužích pod Kochovým vedením vyrazil 11. ledna dopoledne z Letovic do Újezda. Nacisté obec obklíčili a pozatýkali spolupracovníky partyzánů. Poté vyrazili do lesa a obklíčili bunkr, v němž našli smrt čtyři sovětští partyzáni. Oddíl poté vyrazil do Nýrova, kde Koch pozatýkal další spolupracovníky partyzánů.


V této době dorazil do Letovic Oddíl ke zvláštnímu použití 28, jemuž velel SS-Hauptsturmführer kriminální komisař Herbert Kuka, chlubící se tím, že svého času zjednal pořádek v Oděse. Oddíl byl na Moravu přesunut z Maďarska, přičemž předtím prodělal nasazení ve Francii, SSSR a Rumunsku. Oddíl se usadil v Letovicích - stanoviště měl v německé škole na Jindřichově a areálu Faberovy textilky si zřídil několik cel, později byli zřízeny další v Červinkově textilce. Působit měl v politických okresech Boskovice, Nové Město na Moravě a částečně též Brno-venkov. Jeho hlavním cílem byli partyzáni ze skupiny Jermak. Kuka nedostal k dispozici asistenční jednotku Zbraní SS, avšak spolupracoval s II. praporem policejního pluku SS 21, který měl v Letovicích štáb. S oddílem spolupracovaly jeho 5. (Bystřice nad Pernštejnem), 7. (Černá Hora) a 8. rota (Letovice), které se nacházely v operačním prostoru oddílu. Kuka měl k dispozici i několik příslušníků brněnské řídící úřadovny gestapa, kteří mu měli pomoci při seznamování se s místními poměry. Dostal i několik konfidentů, kteří se přidali k provokatérům, které si Kuka přivedl s předchozích působišť.


Do první kace šel oddíl 17. ledna, kdy prováděl zatýkání spolupracovníků partyzánů v Újezdě, Hodoníně u Kunštátu a Sulíkově. Jednalo se vlastěn o pokračování předchozí akce proti partyzánům u Nýrova.


Následujícího dne se skupina Jermak chystala na převzetí materiálu shozeného z letadla. Ve stejný den ovšem chtěla podniknout akci Třetí čs. úderná rota, která měla v úmyslu přepadnout hodonínskou četnickou stanici. V hostinci ovšem narazili na německé četníky a došlo k přestřelce, při níž jeden četník zahynul. Následovala pátrací akce za účasti nejen četnictva, ale i dalších protipartyzánských sil, tedy nejspíše i Kukova oddílu. Akce skončila bez pozitivního výsledku, nicméně Jermak nemohl za této situace zřídit signalizaci pro dopravní letoun a k převzetí výzbroje a výstroje tak nedošlo.


V noci z 21. na 22. ledna byla v obci Pohledy vysazena skupina Olexa Borkaňuk, která měla podle plánu přistát u obce Bělá. Jelikož přistáli na území tzv. Sudet, byli okamžitě nahlášeni gestapu a Němci započali s pátrací akcí. Do akce byla nasazena letovická 8. rota policejního pluku SS 21. Ta ovšem partyzány nenašla. Nacisté si ovšem díky udáním německého obyvatelstva postupně upřesňovali místo pobytu partyzánů. Ti mězitím přešly do protektorátu. Nacisté nechali část jednotek partyzány pronásledovat a další část (příslušníci protipartyzánských formací, branné moci i četnictva) byla rozmístěna u Bělé, kde se jim postavili do pochodové trasy. Partyzáni byli nakonec příslušníky četnictva, SD a ZbV oddílu 28 obklíčeni v lomu u Křenova. Přežili jen dva - náčelníkovi štábu se podařilo probít, jeden partyzán padl zraněn do zajetí, později byl ovšem zastřelen.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-28-t29233#370092Verze : 0
MOD