Main Menu
User Menu
Peisistratos - athénský tyran


- vládl asi 560 - 528/27
URL : https://www.valka.cz/Peisistratos-t29220#103505Verze : 0
Peisistratos


Aténsky aristokrat, ktorý sa vyznamenal v bojoch proti mestu Megara. S podporou politickej strany diakriov (roľníkov, ktorí mali málo pôdy, thétov a pod.) dobyl v roku 560 Akropol a stal sa tyranom.


Jeho politickým oponentom (strane paraliov - obyvatelia pobrežia, ktorí sa živili obchodom a strane pediaiov, čo boli bohatí statkári) sa dvakrát podarilo Peisistrata z Atén vyhnať. V roku 547 však s konečnou platnosťou získal v Aténach moc (bitka pri Pallene).


Zabavil majetok opozičných aristokratov a väčšinu rozdelil medzi bezzemkov. Roľníkov podporoval výhodnými úvermi. Takto vytvoril hospodársku základňu pre vznik širokej občianskej vrstvy, ktorá mohla slúžiť v armáde ako hopliti.


Rozvíjal obchodné spojenia s celým Stredomorím a staval silné loďstvo. V Aténach nechal postaviť nádherné reprezentatívne budovy, čím ponúkol remeselníkom a umelcom možnoeť uplatnenia (Hekatompedon, vodovod, cisterny). Z Atén sa stalo stredisko kultúry, umenia. Staré miestné kulty nahradili rovnaké náboženské slávnosti v celej Atike. Ku kultovým slávnostiam patrili aj verejné recitácie z Homérových eposov, ktoré boli v tejto dobe zaznamenané.


Peisistratos položil základy neskoršiemu hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju Atén. Jeho samovláda tiež znamenala výrazné oslabenie aristokratickej vrstvy, čo umožnilo postupný vznik aténskej demokracie. Zomrel v roku 528 a prenechal vládu svojím synom.


Zdroje:
Lowe, G.: ABC Antiky, Praha 1999
Hrych, E.: Velká kniha vládcu starověku, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/Peisistratos-t29220#182210Verze : 0
MOD