Main Menu
User Menu

Cánovas del Castillo, Antonio

Antonio Cánovas del Castillo – politik a státník


(1828 – 1897)


Narodil se 8. února 1828 v rodině liberálů a stal se novinářem. Zastával liberální postoje a byl odpůrcem karlistů. Jako vynikající řečník vstoupil do politiky a podílel se na znovunastolení monarchi po pádu první španělské republiky v roce 1874. Cánovas spatřoval svůj vzor v britských politicích Gladstoneovi a Disraelim, jejichž parlamentní projevy znal nazpaměť. Když byl cortesy pověřen, aby vypracoval návrh ústavy, vycházel z britského vzoru. Britský systém však podle něho příliš vycházel vstříc rozmaru voličů tím, že složení dolní komory parlamentu bylo závislé na jejich rostoucím počtu. Cánovas byl odpůrcem všeobecného volebního práva, které považoval za počátek „rozkladu společnosti“ a proto až do roku 1890 směli volit pouze vlastníci půdy a daňoví poplatníci.


Cánovas se snažil vytvořit v zemi stabilní politickou sílu a založil liberálně-konzervativní stranu, která se od roku 1876 střídala u moci s Progresivní stranou. V letech 1874 – 95 byl Cánovas celkem šestkrát předsedou vlády. Na konci 19. století vzrostlo v zemi dělnické a anarchistické hnutí, podporované zejména chudými bezzemky. Jeho obětí se stal i Cánovas, když 8. srpna 1897 podlehl atentátu.
URL : https://www.valka.cz/Canovas-del-Castillo-Antonio-t29181#103299Verze : 0