Main Menu
User Menu
Reklama

Gordon, Charles George

Gordon, Charles George

     
Příjmení:
Surname:
Gordon
Jméno:
Given Name:
Charles George
Jméno v originále:
Original Name:
Charles George Gordon
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.01.1833 Woolwich /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.01.1885 Chartúm / Mahdistický stát [1881-1899]
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Gordon-Charles-George-t29125#736170Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gordon
Jméno:
Given Name:
Charles George
Jméno v originále:
Original Name:
Charles George Gordon
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1862 Brevet Major
16.02.1864 podplukovník
16.02.1872 plukovník
23.03.1882 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

09.12.1864

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Gordon-Charles-George-t29125#736171Verze : 0
MOD

General-major Charles G. Gordon – voják a diplomat


(1833-1885)


Narodil se 28. ledna 1833 jako potomek skotského šlechtického rodu, ze kterého pocházeli významní vojevůdci – George Gordon, spojenec Filipa II. proti Angličanům, John Gordon - Valdštejnův plukovník či Patrick Gordon – generál Petra Velikého. Charles Gordon navázal na tradice svých předků, vstoupil do armády a stal se důstojníkem. Vyznamenal se v tzv. krymské válce v letech 1853–56, během které byl povýšen na plukovníka.


Svoji kariéru diplomata zahájil v roce 1860, kdy byl pověřen čínskou vládou, aby vytvořil jednotku schopnou ubránit Šanghaj proti armádě Chung Siou-čchüana – vůdce tchajpchingů. Gordon využil technické převahy nad protivníkem a v čele 3500 dobře vycvičených čínských vojáků uhájil město proti mnohonásobné přesile. Za tento úspěch si vysloužil přídomek „Číňan“ Gordon. Později působil jako voják v Kapsku, Indii a Egyptě.


V roce 1873 se již jako brigádní generál stal guvernérem v jižním Súdánu, kde měl z rozkazu egyptského chedíva Ismaíla Paši nastolit mír a vymýtit obchod s otroky. Jeho mise byla úspěšna a roku 1879 se stal dokonce generálním guvernérem celého Súdánu. Po dvou letech se vrátil do Velké Británie jako hrdina a byl povýšen na generálmajora.


Roku 1883 se na žádost britské vlády znovu ujal úřadu jako generální guvernér v Súdánu, aby se vypořádal s povstáním tzv. mahdistů. Již o rok později byl ale nucen britské a egyptské oddíly ze země evakuovat. Sám přitom zůstal s posádkou v hlavním městě Chartúmu, který byl armádou Muhammada Ahmadamahdího obležen. Gordon byl zkušený generál a chtěl zopakovat svůj úspěch z roku 1860 při obraně Šanghaje. Tentokrát však byly britské síly příliš slabé, než aby mohly vzdorovat počtu a fanatismu mahdího stoupenců. I tak mahdí obléhal Chartúm celých deset měsíců, než se mu podařilo proniknout obranou a zmasakrovat britskou posádku ve městě. Se svými vojáky padl 26. ledna 1885 i generál Charles G. Gordon.
Gordon, Charles George - Generál Gordon v egyptské uniformě.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317931

Generál Gordon v egyptské uniformě.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Scéna z tchajpchingského povstání. Odhady počtu obětí tchajpchingského povstání se pohybují od 20 do 70 milionů až po 100 milionů.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10343844

Scéna z tchajpchingského povstání. Odhady počtu obětí tchajpchingského povstání se pohybují od 20 do 70 milionů až po 100 milionů.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Gordon, z fotografie pořízená krátce po Krymu.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70000691

Gordon, z fotografie pořízená krátce po Krymu.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Charles George Gordon, mezi roky 1878 a 1885
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11154374

Charles George Gordon, mezi roky 1878 a 1885
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Gordon-Charles-George-t29125#103178Verze : 3
.
Gordon, Charles George - Generál Gordon v Chartúmu.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51158121

Generál Gordon v Chartúmu.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Maximální rozloha mahdistického státu v letech 1881 až 1898 se zobrazením státních hranic z roku 2000.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=395836

Maximální rozloha mahdistického státu v letech 1881 až 1898 se zobrazením státních hranic z roku 2000.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Karikatura Charlese Gordona vítajícího posily v Chartúmu v roce 1885. Vydáno předtím, než byla oznámena Gordonova smrt.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11442048

Karikatura Charlese Gordona vítajícího posily v Chartúmu v roce 1885. Vydáno předtím, než byla oznámena Gordonova smrt.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Poslední boj generála Gordona.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10394732

Poslední boj generála Gordona.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Vyobrazení Gordonovy hlavy ukázané Slatinovi.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37043462

Vyobrazení Gordonovy hlavy ukázané Slatinovi.
commons.wikimedia.org

Gordon, Charles George - Socha Gordona sedícího na velbloudovi, která stála před palácem v Chartúmu před získáním nezávislosti Súdánu v roce 1956.
https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/9b/b9/faa45e209a5b94a9ceedf61a95d3.jpgGallery: https://wellcomeimages.org/indexplus/image/M0004239.htmlWellcome Collection gallery (2018-04-03): https://wellcomecollection.org/works/xa6jd425 CC-BY-4.0, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36320317

Socha Gordona sedícího na velbloudovi, která stála před palácem v Chartúmu před získáním nezávislosti Súdánu v roce 1956.
wellcomeimages.org: wellcomeimages.org Collection gallery (2018-04-03): https://wellcomecollection.org/works/xa6jd425 CC-BY-4.0, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Gordon-Charles-George-t29125#736247Verze : 1
MOD