Main Menu
User Menu

Pavel VI.

Papež Pavel VI.


* 26. 9. 1897
† 21. 6. 1963
pontifikát: 1963 - 1978
vl. jméno: Giovanni Battista Montini
URL : https://www.valka.cz/Pavel-VI-t29073#102845Verze : 0
Montini, ako študent teológie vydával od roku 1918 s priateľom Andreom Trebeschim časopis La Fionda, v ktorom kritizoval taliansky fašizmus. V roku 1926 boli Mussoliniho jednotkami podpálené redakčné priestory. Vo vydávaní pokračoval ďalej iba Trebeschi v ilegalite. V roku 1944 bol zatknutý a zomrel v koncentračnom tábore. Talianske fašistické noviny Regime Fascista v roku 1939 obvinili Montiniho zo sprisahania proti republike.


13. 12. 1937 si kardinál štátny sekretár Eugenio Pacelli (neskorší pápež Pius XII.) vybral Giovanniho Montiniho za osobného asistenta. Počas druhej svetovej vojny sa Montini podieľal na záchranných akciách Vatikánu na pomoc prenasledovaným. Od roku 1944 (po smrti štátneho sekretára Maglioneho) pomáhal spolu s Domenicom Tardinim pápežovi vykonávať úlohy štátneho sekretariátu, keďže Pius XII. do funkcie štátneho sekretára nikoho nemenoval a vykonával ju sám. V roku 1952 bol Montini menovaný štátnym podtajomníkom.


Avšak kvôli pretrvávajúcim rozdielnym názorom na budúcnosť cirkvi v modernom svete Pius XII. počas svojho pontifikátu Montiniho nemenoval za kardinála. K najväčším nezhodám medzi pápežom a jeho štátnym podtajomníkom došlo v otázke podieľaní sa cirkvi na talianskej politike. Toto nakoniec vyústilo k Montinoho "odstaveniu". 1. 11. 1954 bol pápežom menovaný za arcibiskupa najväčšej talianskej diecézy v Miláne, čím sa vzdialil z Vatikánu.


Za kardinála bol menovaný až po smrti Pia XII. pápežom Jánom XXIII. v roku 1958. Spolu s ním tiež pripravoval druhý vatikánsky koncil, ktorý po smrti Jána XXIII. viedol Montini ako novozvolený pápež Pavol VI. (21. 6. 1964). Počas svojho pontifikátu cestoval ako prvý pápež v dejinách cirkvi lietadlom a navštívil Svätú zem, Indiu, či USA. Pre jeho letecké pútnické cesty si vyslúžil prezývku Flying Paul. Snažil sa o zmierenie so židmi a pravoslávnymi, v duchu svojho predchodcu Jána XXIII. Pavol VI. bol tiež posledným pápežom, ktorého korunovali tiarou (vzácnou pápežskou korunou, ktorá pozostávala z troch častí a symbolizovala moc). 13. 11. 1964 Pavol VI. odovzdal tiaru kardinálovi Franciscovi Spellmanovi, ktorý ju "poslal" na turné po Spojených štátoch. Bola vystavovaná a peniaze z výstav putovali pre pomoc chudobným. Pavol VI. tiež zrušil Sväté ofícium (inkvizícia) a nahradil ho oveľa miernejšou Kongregáciou pre náuku viery. 4. 10. 1965 Pavol VI. ako prvý pápež prehovoril na zhromaždení OSN v USA. Rázne odsudzoval "voľný sex" prezentovaný hnutím Hippies, ako aj používanie antikoncepcie. Postavil sa na odpor voči ozbrojeným konfliktom v Afrike ako aj voči vojne vo Vietname. Podobne ako jeho predchodcovia, snažil sa o svetový mier.


Počas svojho pontifikátu napísal encykliky Ecclesiam Suam (1964), Mense Maio (1965), Mysterium Fidei (1965), Christi Matri (1966), Populorum Progressio (1967), Sacerdotalis Caelibatus (1967), Humanae Vitae (1968).
URL : https://www.valka.cz/Pavel-VI-t29073#103209Verze : 0