Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
T-72M2 Moderna
Originální název:
Original Name:
T-72M2 Moderna
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2000-DD.MM.2000 Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p., Trenčín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (sériová výroba nezahájena / serial production not started)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2000 (?)
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
46250 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9350 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
3650 mm
Celková výška:
Overall Height:
21901) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
450 mm
Šířka pásu:
Track Width:
580 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
vychází z typu T-72M1? (korba + věž), přidáno dynamické pancéřování DYNAS
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
S12U
- čtyřtaktní, vznětový, kapalinou chlazený
- počet válců: 12
Výkon:
Power:
625 kW při 2300 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
2 planetové převodovky
- počet převodových stupňů: 7+1
- ovládání: hydraulické s mechanicky ovládanými posouvači
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
35-45 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
620 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
430-560 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,6-2,8 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,85 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,22) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón 2A46MS
- ráže: 125 mm
- náměr: -6° až +13,4°
- kadence: 8 ran/min
- náboje pro kanón: 39 kusů (22 v nabíjecím automatu)
Vedlejší:
Secondary:
spřažený kulomet TK vz. 95
- ráže: 7,62 mm
- náboje pro spřažený kulomet: 2000 kusů


protiletadlový kanon 2A42
- ráže: 30 mm
- náboje pro protiletadlový kulomet: 250 kusů
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) po strop věže
2) bez přípravy, s přípravou 5 m;
maximální šířka vodní překážky: 500 m
Zdroje:
Sources:
viz níže / see below
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#501096Verze : 0
MOD
Moderna - geneze vývoje slovenských prototypů tanků

T-72M2E
V roce 1994 po rozpadu Československa přivezla martinská zbrojovka na brněnský veletrh IDET, svoji druhou modernizaci sovětského středního tanku T-72, pod označením T-72 M2E "Moderna". Byl vyzbrojen přímo modelářsky zajímavou kombinací - v otočné věži měl 125 mm kanón 2A46, spřažený kulomet a po stranách věže dva 20 mm kanóny soustavy 20 mm Oerlikon-Contraves KAA. Místní znalci tvrdili, že má dokonce pásy použité z prototypu tanku předchozí modernizace a že je chybou použít dva zahraniční kanóny malého výkonu, když máme výkonnější zbraň 30 mm kanón 2A42.

Prví kroky k modernizaci T-72 podnikla federální armáda v letech 1989-1991. Posuzovalo se několik návrhů z Francie, na kterých se podílely firmy Sagem, Sfim a Thomson-CSF. Pro tento účel armádní projektanti vyhotovili technicko-taktické požadavky modernizace tanku T-72. Jednalo se a stále se jedná o dost přísné a tvrdé limity na zvýšení ochrany osádky, přesnost střelby a schopnost "přežití" vozidla na bojišti. Jednou z podmínek bylo co největším využití stávajících agregátů a dílů tanku T-72.

Koncem roku 1993 došlo k rozdělení státu a k ponechání vývoje projektu tanku T-72M2E na Slovensku. V roce 1994 proběhl již zmíněný IDET a první obchodní předvedení prototypu.

T-72M2
Po IDETu následovalo "ticho po pěšině" snad jen přerušené drobnou výstavní epizodou na slovenském IDEE. Během zmíněného ticha slovenští konstruktéři pracovali na druhé verzi prototypu T-72M2. Po vojskových zkouškách, upustili od lafetace dvou švýcarských kanónů. Důvodem bylo nadměrné namáhání otočného systému bojové věže při současné palbě dávkou z obou hlavní. Skončilo také monopolní postavení francouzských firem v modernizaci řídících prvků palby, přibráním slovinské firmy Fotona a slovenských firem ZŤS Dubnica a EVPÚ Nová Dubnica. Místní zbrojařské továrny jej vybavily druhou verzi prototypu T-72M2 modernizovaným 125 mm hladkohlavňovým kanónem 2A46MS. Protiletecká obrana byla změněna v prospěch jednoduché lafetace na licenčně vyráběného 30 mm kanónu 2A42. Původní spřažený tankový kulomet nahradil nový 7,62 mm TK-95, který díky výměnným hlavním může používat nejen původní čsl. střelivo vz. 59, ale i 7,62x51 mm soustavy NATO. Došlo k mírné modifikaci reaktivního předsazeného pancíře Dynas. Obrana proti laserovým ozařovačům a zaměřovačům, využívá detektor Lird-3A (později typ Lird-4) a vrhače dýmotvorných granátů Galix ráže 80 mm. Vnitřní ochranu osádky posílil hasicí systém Deugra a modernizované filtroventilační zařízení a indikátor otravných látek GO-27. Spojení zajišťuje radiostanice Panther 2000-V s dosahem 25 km. Motor S12U (625 kW) je modernizovanou verzí původního sovětského vícepalivové pohonné jednotky V46-6.

V roce 1998 ministr obrany SR Ján Sitek tvrdil, že je vyřešena otázka modernizace tanků slovenské armády, před jejím vstupem do NATO. Doslova řekl: "Začiatkom júna sme so ZŤS-TEES a.s. Martin podpísali zmluvu o budúcej zmluve na výrobu a dodávku 5 kusov tankov T-72M2 Moderna."

Není mi známo zda došlo k naplnění této smlouvy, ale byly zahájeny vojskové zkoušky druhé varianty modernizace tanku. Nyní již označené pouze zkratkou T-72M2. V roce 2000 na slovenské výstavě IDEE, byl předveden jeden kus prototypu, který úspěšně zakončil své vojskové zkoušky a údajně byly zahájeny práce na ověřovací sérii. Výrobním finalistou byla určena státní firma VOP-27 Trenčín. Dle neprověřených údajů v současnosti probíhají zkoušky s motory o vyšším výkonu, například polského koncernu Bumar typu S-1000 (735 kW).

Poznámka
Dvě zveřejněné fotografie a bokorys, patří k první vzhledové verzi prototypu tanku T-72 M2E Moderna a zbývající jeden kus vyobrazení druhé verzi T-72 M2. V příloze jsem si dovolil použít prostorový řez, zveřejněný Vojenským opravárenským podnikom 027 Trenčín, s vyznačenými modernizačními uzly prototypu T-72 M2.
SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#75978Verze : 0
MOD
Stredný tank T-72M2 je dobre vyzbrojené pásové vozidlo, poskytujúce trojčlennej osádke spoľahlivú ochranu a vysokú manévrovateľnosť. Tank je vyzbrojený 125 mm kanónom s hladkou hlavňou, ktorý je stabilizovaný v dvoch rovinách. S ním je spriahnutý 7,62 mm guľomet. Pre protivzdušnú obranu je vyzbrojený dvomi 20 mm kanónmi umiestnenými po oboch stranách veže. Tank má systém riadenia paľby, ktorý umožňuje vysokú bojovú činnosť vo dne i v noci s vysokou pravdepodobnosťou zásahu. Tank je vybavený zariadením chrániacim osádku pred účinkami zbraní hromadného ničenia, zadymovacím zariadením na vytváranie dymovej clony, protipožiarnym zariadením na hlásenie požiaru vo vozidle a samozahlbovacím zariadením.


MODERNIZAČNÉ PRVKY PODVOZKU


Zvýšenie pancierovej ochrany (vrátane vežového kompletu) – DYNAS
Nový moderný spôsob zvýšenia pancierovej ochrany tanku je montáž reaktívneho pancieru na prednú časť a boky veže.
Dynamická ochrana 2. Generácie zahŕňa dvojvrstvové elementy výkonných prvkov dynamickej ochrany s vrstvou zo zušľachtených materiálov a zabezpečuje individuálnu ochranu pancierov proti strelám s tandemovými hlavicami.


Zvýšenie výkonu motora (625 kW a 736 kW)
Motor S 12U (850 HP) je modernizácia motora W 46.6.Je určený pre zabudovanie do modernizovaného tanku T-72M2. Vyšší výkon motora S 12U pri relatívne menšom náraste hmotnosti tanku po zabudovaní modernizačných prvkov a systémov mu umožňuje dosiahnuť vyššiu akceleračnú schopnosť a zlepšenie dynamiky jazdy na ceste i v teréne .


Nové protipožiarne a výbuch potláčajúce zariadenie (vrátane vežového kompletu)
Protipožiarne zariadenie chráni tank a jeho posádku pred účinkami požiaru. Nové protipožiarne zariadenie firmy DEUGRA (SRN) má schopnosť indikovať požiar alebo výbuch v počiatočnej fáze, rýchle aktivovať požiarne zariadenie s účinnými hasiacimi prostriedkami. Protipožiarne zariadenie firmy DEUGRA umožňuje potlačiť účinky požiaru alebo výbuchu do 15 s v priestore osádky a do 20s v motorovo-prevodovom priestore. Rýchlym Zásahom zabraňuje vzniku vysokých teplôt, tlakov, toxických plynov a strate kyslíka. Tým značne narastá schopnosť prežitia osádky pri bojovom nasadení a znižuje sa možnosť poškodenia tanku požiarom a výbuchom.


Zavesená sedačka vodiča a nové dno s príklopom
Prvkom zvyšujúcim bezpečnosť vodiča je zmena zabudovania jeho sedačky. Pôvodne bola sedačka vodiča upevnená na dne korby a pri jazde tanku dochádzalo k prenášaniu rázov dna korby na terén priamo do sedačky, čo nepriaznivo vplývalo na vodiča.
Pri novom zabudovaní je sedačka vodiča zavesená na strope korby, čo prakticky vylučuje priamy prenos rázov a deformácií zo dna korby do sedačky.
Hlavnou výhodou nového zabudovania sedačky vodiča je zvýšenie bezpečnosti vodiča pri explózii protitankových mín v dôsledku zväčšenia prelisu dna pod sedačkou o 37 mm, zväčšenie vzdialenosti najnižšieho bodu sedačky od dna o 50 mm, čím je sedačka izolovaná od dna, ktoré pri explózii alebo jeho deformácii najviac ohrozuje bezpečnosť vodiča.


Združený kontrolný prístroj vodiča s mikroprocesorom
Združený kontrolný prístroj vodiča DMS 16 zabezpečuje signalizáciu a monitorovanie všetkých potrebných prevádzkových parametrov vozidla T-72M2.


Nový nočný pasívny pozorovací prístroj vodiča PNK-72
Nový nočný pozorovací prístroj vodiča PNK-72 je pasívny periskopický stereoskopický optický prístroj s dvomi zabudovanými elektrooptickými zosilňovačmi jasu obrazu s elektrickým ohrevom skiel, umožňuje priestorové videnie vodičovi, zlepšuje jeho orientáciu v teréne a tým mu je umožnené zrýchľovať pohyb tanku v noci.


Palubné klimatizačné zariadenie ( skupina na želanie )
Klimatizácia v tanku T-72M2 zabezpečuje ochladzovanie vzduchu vo vnútornom bojovom priestore. Skladá sa s klimatizačnej jednotky, kompresora, kondenzátoru, spojovacích ovládacích častí. Množstvo dodávaného vzduchu je 527 m3 /hod.


Ďalšie vylepšenia
Súbežne boli riešené ďalšie problémové okruhy, ktoré neboli nazývané modernizačnými témami, ale s koncepciou zavádzania modernizačných tém priamo, alebo nepriamo súviseli:
a.) zvýšenie zaťaženia prevodovky a rozvodovky,
b.) nový vzduchový filter pre 1000 k motor,
c.) vaňa podvozku a podjazdový systém,
d.) nový el. ovládací blok 3 EC 11 – 3,
e.) upravená elektrická kabeláž podvozku.
SVK - T-72M2 Moderna - T-72M2E Moderna

T-72M2E Moderna
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#102407Verze : 0
Vylepšený systém riadenia paľby tanku
Systém riadenia paľby dáva tanku schopnosť bojovať vo dne i v noci za každého počasia. Umožňuje rovnocennú streľbu strelcovi i veliteľovi, vo dne i v noci, pri stojacom i pohybujúcom sa tanku, streľbu „hunter-killer“.
Nový SRP integruje okrem pôvodného systému riadenia paľby, ktorý bol predstavovaný zameriavačom TPD-K1 a stabilizáciou aj nové prvky – termálny zameriavač strelca TIGS s balistickým počítačom, panoramatický zameriavač veliteľa MVS 580, multifunkčná viacprocesorová elektronická jednotka typu „Turret management system“, meter senzor a vylepšené pôvodné prvky – spresnenú stabilizáciu, spresnený kanón 2A46MS.


Termovízny zameriavač strelca TIGS
Termozobrazojúci zameriavač strelca je navrhnutý a skonštruovaný so zámerom nahradiť existujúci nočný zameriavač strelca TPN-1 v tanku T-72. Značne vylepšuje bojovú schopnosť tanku v noci a za zlej viditeľnosti. Celý systém sa zabuduje do priestoru po odstránení TPN-1, čo umožňuje ľahkú inštaláciu bez potreby úprav veže. Mechanický prepoj spája kanón s vychyľovačom zrkadla optiky. Zariadenie môže fungovať ako samostatný prístroj, alebo ako súčasť systému riadenia paľby.


Veliteľský panoramatický zameriavač MVS 580
Zameriavač MVS 580 je optická gyroskopická pozorovacia jednotka navrhnutá pre zabudovanie do bojových tankov. Tvorí časť systému riadenia paľby. Je navrhnutý pre použitie veliteľom tanku. Funkcie môžu byť vykonávané vo dne i v noci so statickým vozidlom, alebo za jazdy:


- optické periskopické a panoramatické pozorovanie terénu a okolia vozidla
- detekcia a analýza ohrozenia cieľov
- dodanie údajov riadenia paľby týkajúce sa polohy a pohybu cieľa (DA 8041)
- zamierenie a streľba z hlavného kanónu, guľometu alebo proti lietadlového kanónu vozidla
pri spojení s jednotkou riadenia paľby
- pri použití zameriavača, veliteľ tanku obdrží údaje týkajúce sa relatívneho smeru veže a
zámernej.


Zameriavač MVS 580 je použiteľný v základnej verzii, alebo s voliteľným mikromonitorom. Zameriavač obsahuje laserový diaľkomer a termovíznu kameru. Panoramatický zameriavač MVS 580 je montovaný na pevný príklop, ktorý je umiestnený na mieste pôvodnej veliteľskej vežičky.


Systém detekcie a indikácie proti ožiareniu laserových systémov nepriateľa (SDIO)
Systém značne zmenšuje pravdepodobnosť zásahu tanku protivníkom, nakoľko detektory snímajú laserové lúče vysielané diaľkomerom protivníka, alebo navádzaním riadených striel. Potom automaticky (alebo ručne) nasleduje vystrelenie dymových granátov do smeru odkiaľ prišiel impulz.


Modernizovaný kanón 2A46MS
Cieľom modernizácie kanóna 2A46 bolo zníženie rozptylu zbrane pre zabezpečenie, čo najvyššej pravdepodobnosti zásahu prvou ranou.
Zabudovanie 30 mm kanóna 2A42
Pre ochranu tanku proti nízkoletiacim cieľom, hlavne vrtuľníkom, je zavedený do výzbroje tanku protilietadlový kanón. Je určený i pre boj s pozemnými cieľmi a pancierovanými bojovými vozidlami.


Spojovacie prostriedky
Pôvodná rádiostanica R-123 a tankové hovorové zariadenie THZ R-124 boli nahradené rádiostanicou JAGUAR a hovorovým zariadením BCC 600 od firmy RACAL.


Zadymovací systém GALIX
Systém ochrany vozidla GALIX je určený pre vytvorenie ochrannej clony pred vozidlom po zistení ožiarenia systémom LIRD-3A. Granáty môžu byť odpaľované automaticky po zistení ožiarenia, alebo odpálením z ovládacieho pultu.
Na vozidle je upevnených 22 vrhačov, z ktorých sa odpaľuje munícia, ktorá vytvára dymovú clonu v širokopásmovom spektre - viditeľnom i IČ, alebo munícia pre prerušenie navádzania striel.


Kabeláž RAYCHEM
Kabeláž tanku bola zmenená podľa amerického systému RAYCHEM, ktorý zodpovedá štandardom NATO.


Guľomet TK vz. 95
Guľomet je presnejší než pôvodný PKT, umožňuje strieľať muníciu 7,62 mm vz. 95 a po výmene hlavne a niektorých súčiastok muníciu 7,62 x 51 NATO.
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#102408Verze : 0
T-72 M2
Slovenský pohľad na modernizáciu MBT


Tank je od svojho vzniku až dodnes najuniverzálnejším bojovým prostriedkom. Nakoľko sa jeho význam na bojisku mnohokrát preukázal, vznikol celý rad protitankových prostriedkov, ktorým sa bojový tank musí prispôsobovať ďalším zdokonalením a zosúladením svojich troch základných hodnôt - palebnej sily, pohyblivosti a pancierovania.


Najspoľahlivejšou ochranou tanku je včasné zničenie protivníka, ktorý ho ohrozuje. To znamená, že hlavný dôraz pri modernizácii tankov sa kladie na zvýšenie palebnej účinnosti. Keď neuvažujeme o vycvičenosti posádky, potom palebná úèinnosť, ktorá je kľúčovým prvkom prežitia spočíva v týchto technických aspektoch:
# palebná sila hlavnej zbrane,
# zamierenie cieľa (určenie jeho vzdialenosti, príprava prvkov streľby potrebných na zničenie protivníka) - na to slúžia pozorovacie prístroje, zameriavače, diaľkomery a počítače systému riadenia paľby,
# zvýšenie pravdepodobnosti zásahu cieľa prvým výstrelom (zvýšením presnosti samotného kanóna, kvalitou pohonu veže, kvalitnou stabilizáciou kanóna a zameriavačov).


Niečo z histórie


Výroba stredného tanku T-72 a dodávky prvých kusov do výzbroje armád stredoeurópskych štátov sa uskutočnili už v roku 1981 s prispením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Tanky sa vyrábali vo vtedajšej ČSSR a PĽR. Už od samého začiatku výroby v Československu sa začali aj postupné modernizácie už prevádzkovanej verzie, keď už v roku 1981 ZSSR dodal licenčným výrobcom (ČSSR, PĽR) technickú dokumentáciu na šesť rôznych modernizácií. Úpravy sa dotýkali hlavne doplnenia vrhačov dymových granátov po oboch stranách veže, zvýšenia počtu nábojov palebného priemeru a pozorovacieho prístroja vodiča.


Aj napriek realizovaným zmenám bolo slabým miestom T-72 vedenie bojovej činnosti v noci a za zhoršených podmienok a v neposlednom rade aj malé možnosti vedenia účinnej streľby počas pohybu. Ani pasívna ochrana niektorých častí tanku nebola na zodpovedajúcej úrovni.


Asi v roku 1988 pôvodný výrobca navrhol dodávky nových tankov označených T-72S (alebo tiež T-72M1M). Vďaka tomuto návrhu sa zastavilo vtedajšie československé riešenie modernizácie tanku, ktoré už obsahovalo systém riadenia paľby (SRP) označený 1 A40-1. Modernizácia obsahovala aj nový presnejší kanón, citlivejší stabilizátor, kombinovaný denný a nočný zameriavač, ale aj výkonnejší motor so zosilneným prevodovým a pojazdovým mechanizmom.


Vďaka tejto modernizácii a odmietnutiu ponúkaného T-72S prišiel sovietsky výrobca s ďalšou ponukou pod označením T-72S1, v ktorého SRP bol zabudovaný zameriavač pre navádzanie laserom navádzaných protitankových riadených striel. Po zmene politickej orientácie ČSSR v roku 1989 sa nákup tejto perspektívnej modifikácie neuskutočnil.


Pretože sa predpokladalo, že pôvodné tanky radu T-72 (M, T-72M1 ) budú aj v budúcnosti používať armády stredoeurópskych štátov, a to hlavne na obranné účely, vyžadovali a stále si vyžadujú komplexnú modernizáciu.


Prvé kroky smerom k modernizácii T-72 podnikla ešte federálna armáda v bývalom ČSFR. Posudzovalo sa niekoľko modernizačných projektov navrhnutých spoločnosťami francúzskeho obranného priemyslu. Na týchto návrhoch sa podieľali napríklad firmy SAGEM alebo Thomson-CSF.


Federálna armáda spracovala aj technické a taktické požiadavky na modernizáciu tanku T-72. Je potrebné povedať, že išlo a ide o dosť tvrdé a prísne kritériá - zvýšenie ochrany posádky, presnosti streľby alebo schopnosti prežitia tanku v podmienkach súčasného bojiska, avšak pri čo najväčšom zachovaní a využití pôvodných agregátov a zariadení tanku.


Armáda SR sa s týmito požiadavkami stotožnila. Ich splnenie si vyžadovalo veľa času a postupné upresňovanie. Vývoj tanku prešiel dlhú cestu od prvej modernizovanej verzie s dvoma 20 mm protilietadlovými kanónmi KAA, pôvodným 125 mm kanónom 2A46, novým prístrojovým vybavením (rozdielnym od súčasnej verzie) až k súčasnej verzii. Na výstave IDEE 2000 sa v expozícii Armády SR predstavil jeden kus tanku T-72 M2, ktorý úspešne absolvoval vojskové skúšky a pripravuje sa jeho overovacia séria. Všetko však bude záležať od schopnosti Armády SR zaplatiť túto modernizáciu na bojových tankoch. Pretože popri realizácii modernizačných krokov sa bude na jednotlivých tankoch vykonávať aj generálna oprava, finalistom tanku pre Armádu SR sa stal VOP 027 v Trenčíne, ktorý má bohaté skúsenosti s opravami tankovej aj inej obrnenej pásovej a kolesovej techniky. Pre záujemcov mimo armádu koordinujú svoje aktivity realizačné podniky. Okrem klasického spôsobu, keď sa celá modernizácia vykoná na Slovensku, existuje aj možnosť realizovať uvedenú modernizáciu kapacitami a prostriedkami štátu, ktorý si ju objedná pre vlastnú armádu s technickou pomocou slovenských podnikov.


Tank T-72 M2


Vývoj modernizácie tanku sa realizoval v troch líniách :
# zvýšenie palebnej sily,
# zvýšenie pasívnej a aktívnej ochrany,
# zvýšenie pohyblivosti.


Na základe riešení uvedených troch problémov a skúšok sa získali nové poznatky a pripravujú sa ďalšie možnosti vývoja.


Stredný tank T-72 M2 patrí do kategórie MBT (hlavný bojový tank). Predstavuje modernizáciu verzie tanku T-72 a hlavne tanku T-72M1 vyrábaných od 80-tych rokov na základe licencie v ZŤS Martin na Slovensku. Tento tank pre svoj stále zaujímavý pomer medzi technickými parametrami ako aj úžitkovými vlastnosťami a cenou patrí medzi najpoužívanejší typ tanku vo svojej kategórii na svete.


Kvalitne opancierované a veľmi dobre vyzbrojené pásové bojové vozidlo má vysokú pohyblivosť v teréne aj na ceste. Vlastným pancierovaním poskytuje veľmi dobrú balistickú ochranu pre všetkých troch členov posádky. Vybavenie tanku poskytuje aj veľmi dobrú ochranu pred účinkom zbraní hromadného ničenia a pred možným požiarom alebo výbuchom vo vnútornom priestore vozidla. Tank je schopný prekonávať vodné prekážky do hĺbky 1,2 metra bez prípravy. Vodné prekážky do 5 metrov je schopný prekonať so zariadením na brodenie vodných tokov po nutnej príprave. Jeho súčasťou je aj samouvoľňovacie zariadenie. Podľa požiadaviek môže byť vybavený aj odmínovacím zariadením pre vytváranie priechodov v mínových poliach. Štandardnú výbavu tanku dopĺňa súprava náhradných dielcov, náradie a príslušenstvo.


Pozorovacie a zameriavacie prístroje:


Pozorovací a zameriavací prístroj s laserovým diaľkomerom - deň/noc
MVS 580
-zväčšenie 10x (úzke zorné pole)
-zväčšenie 3,2x (široké zorné pole)


Nočný pozorovací prístroj vodiča
NV-3P
pasívny, zväčšenie 1x


Pozorovací a zameriavací prístroj strelca s laserovým diaľomerom (základný, núdzový) - deň
TPD-K1
zväčšenie 8x


Tankový pozorovací a zameriavací prístroj strelca s laserovým diaľkomerom - deň/noc
TIGS
s termovíznym systémom


Zvýšenie palebnej sily:


Zvýšenie palebnej sily tanku sa realizovalo v nasledujúcich oblastiach:


# zvýšenie presnosti hlavného kanóna a spriahnutého guľometu,
# zvýšenie schopnosti obrany proti nízkoletiacim cieľom,
# zlepšenie stabilizácie zbrane,
# systém riedenia paľby,
# ďalšie modernizované systémy veže.


Výzbroj tanku tvorí zbraňový systém, ktorý sa môže otáčať okolo celej korby tanku, čo mu poskytuje schopnosť pozorovať a plniť bojové úlohy v zornom poli 360o. Hlavný zbraňový systém je tvorený 125mm kanónom 2A46MS s hladkým vývrtom hlavne, automatom nabíjania a rotačným zásobníkom. S kanónom je štandardne spriahnutý 7,62mm guľomet TK vz.95, ktorý nahradil pôvodný PKT. Nový guľomet je presnejší, umožňuje strieľať muníciu 7,62 vz. 59 a po výmene hlavne a niektorých súčiastok aj muníciu 7,62x51 NATO.


Modernizovaný kanón 2A46MS


V rámci súboru modernizačných krokov na tanku T-72 sa uskutočnila aj modernizácia pôvodného kanóna 2A46, ktorý nespĺňal stanovené požiadavky. Cieľom modernizácie sa stalo zvýšenie presnosti streľby tankového kanóna 2A46, ktorý sa realizátor, trenčianska Konštrukta Defence, rozhodol riešiť minimalizáciou úsťového rozruchu kanóna. V prvej fáze vývojových prác sa analýzovali pomery na TK 2A46 z hľadiska úsťového rozruchu. Na základe výsledkov sa navrhlo a zrealizovalo optimálne riešenie modernizácie TK tak, aby sa znížil jeho úsťový rozruch a zvýšila jeho presnosť. Dosiahlo sa to prekonštruovaním brzdovratného zariadenia a zosymetrizovaním konštrukcie zadku hlavne tak, aby sa znížilo výsledné momentové pôsobenie na hlaveň počas pohybu strely v hlavni. S prototypom kanóna 2A46MS pod oznaèením YA1, zalafetovaným do tanku T-72 sa vykonali porovnávacie strelecké skúšky s tankom T-72 s pôvodným kanónom 2A46. Na základe výsledkov streleckých skúšok sa potom vyhodnocovala pravdepodobnosť zásahu cieľa (tanku T-72) prvým výstrelom s tanku T-72 s použitím TK 2A46 aj 2A46MS. Pravdepodobnosť zásahu prvým výstrelom sa s použitím kanóna 2A46MS zvýšila o 23% v porovnaní s pôvodným TK 2A46, pričom efektívnou súčinnosťou so systémom riadenia paľby táto hodnota ešte narastá.


Technické charakteristiky T-72 M2
Bojová hmotnosť : 46250 kg
Výška : 2190 mm
Šírka : 3650 mm
Svetlosť : 450 mm
Priemerná rýchlosť v teréne : 35 - 45 km/h
Jazdný dosah v teréne : 430 - 560 km
Max. uhol stúpania : 30°
Max. uhol bočného náklonu : 25°
Výška prekážky : 0,85 m
Šírka prekážky : 2,6 - 2,8 m


Výzbroj :
kanón 2A46MS : 125 mm
spriahnutý guľomet :7,62 mm TK vz.95
kanónový komplet proti ľahko obrneným a nízko letiacim cieľom :30 mm 2A42
Zadymovacie zariadenie :
GALIX - 22 hlavní/80 mm vrhačov dymových granátov


Palebný priemer:
kanón 2A46MS - 39 (z toho 22 v automate nabíjania)
guľomet TK vz.95 - 2000
kanónový komplet 2A42 - 250
Kadencia - hlavný kanón - max. 8 rán/ min.
Munícia pre 2A46MS:
-podkalibrová (APFSDS)
-trieštivo-trhavá (HE-FRAG)
-kumulatívna (HEAT)
Ekvivalent hrúbky homogénneho panciera:
-predok korby a veže 1200 mm
-bok korby 200mm
-strop veže 200 mm
Stabilizácia kanóna - riadiacim systémom
Uhol odmeru - n x 360°
Uhol námeru - -6° až +13,4°


Doplnková výzbroj - 30 mm kanón 2A42


Na obranu proti ľahko opancierovaným vozidlám a nízko letiacim cieľom (hlavne bojovým vrtuľníkom) je tank vybavený kanónovým kompletom s 30 mm protilietadlovým kanónom 2A42. Kanón je stabilizovaný a ovládaný veliteľom. Je inštalovaný v zadnej časti pravej strany veže.


Zlepšenie stabilizácie


Veža je stabilizovaná v odmere a kanón v námere elektro-hydraulickou stabilizáciou (tým je kanón stabilizovaný v odmere i námere). Stabilizátor v rozhodujúcej miere ovplyvňuje výsledné parametre SRP. Pôvodná konštrukcia stabilizátora stanovovala strednú amplitúdu kmitov stabilizovaného kanóna na menej ako 0,8 mrad v námere a 2 mrad v odmere, čo nedávalo žiaden predpoklad na splnenie TTP stanovených SRP. Optimálne bolo dosiahnuť zlepšenie na 0,3 mrad v námere a 0,5 mrad v odmere. Tieto parametre sa dosiahli zmenami v riadiacich obvodoch a redukciou vôle v kanóne a uloženiach veže. Pôvodný gyroskop nahradil nový model, ktorý umožòuje získať všetky potrebné veličiny pre SRP. Úspešnú realizáciu tejto zmeny umožnil digitálny regulátor. Regulátory sú integrované priamo do balistického poèítaèa. Výhodou riešenia je zachovanie pôvodných hydropohonov námeru a odmeru. Použitá koncepcia znižuje priestorovú náročnosť riešenia, zjednodušuje vzájomné prepojenie a dovoľuje pružnejšiu modifikáciu systému.


Systém riadenia paľby


Pôvodný denný zameriavač strelca TPD-K1 (so stabilizovanou zámernou a laserovým diaľkomerom) a pôvodný automat nabíjania tvoria základ pre nový integrovaný systém riadenia paľby. Do tohto systému ďalej patria nové prvky: termovízny zameriavač strelca TIGS, panoramatický zameriavač veliteľa MVS 580, systém riadenia veže TMS, systém detekcie a indikácie ožiarenia laserom v spojení so systémom vrhačov dymových granátov, meteosenzor a ďalšie snímače. Termovízny zameriavač strelca TIGS slovinskej spoločnosti FOTOMA je inštalovaný na mieste pôvodného aktívneho nočného zameriavaèa TPN-1. TIGS má svoj vlastný balistický počítač pre autonómne použitie. Panoramatický denný/termovízny zameriavač veliteľa MVS 580 francúzskej spoločnosti SFIM (dcérska spoločnosť SAGEM) modernizátori zabudovali do nového pevného príklopu veliteľa. Pozorovanie v uhle 360o zabezpečuje panoramatická hlavica so stabilizovaným zrkadlom, ktorá sa môže otáčať nezávisle od polohy veže. Okrem streľby z hlavného kanóna veliteľ prostredníctvom tohto zameriavača vykonáva aj streľbu z 2A42. Zameriavač je vybavený vlastným laserovým diaľkomerom. Systém riadenia veže v sebe združuje balistický počítač, riadiace, kontrolné a komunikaèné systémy, ktoré spracovávajú signály a informácie zo snímačov a systémov vežového kompletu. Zariadenia a systémy veže spolu s nočným pasívnym pozorovacím prístrojom vodiča NV-3P a ďalšími modernizaènými prvkami poskytujú tanku T-72M2 schopnosť úspešne plniť bojové úlohy v náročnom teréne a viesť efektívnu streľbu v pohybe alebo počas zastávok na stacionárne alebo pohyblivé ciele vo dne i v noci i pri zmenšenej viditeľnosti s vysokou pravdepodobnosťou zásahu prvým výstrelom.


Základné charakteristiky SRP


Integrácia systému riadenia paľby do veže tanku T-72M2 je výsledkom riešenia slovenských firiem ZŤS Dubnica nad Váhom plus, a.s. a EVPÚ, a.s. Nová Dubnica v spolupráci s francúzskou spoločnosťou SFIM a slovinskou FOTOMA.


Vo vežovom komplete sú integrované dve principiálne rozdielne sústavy riadenia paľby - systém s pohyblivou zámernou značkou bez nezávislej stabilizácie zrkadla termovíznej kamery TIGS na stanovišti strelca (zameriavač TPD-K1 predstavuje záložný systém a funkcia jeho SRP zostala bez zmien) a systém s nezávisle gyroskopicky stabilizovanou zámernou na stanovišti veliteľa s panoramatickým denno/nočným zameriavačom typu MVS580 so zaintegrovaným vlastným laserovým diaľčomerom. Jadro SRP tvorí balistický počítač, ktorý na základe známych balistických parametrov munície a snímaných alebo zadaných vstupných balistických veličín (paralaxa zameriavača, vzdialenosť, teplota prachovej náplne, opotrebovanie hlavne, sklon, meteorologické podmienky, atď.) počíta s vysokou presnosťou požadovanú balistickú odchýlku výstrelnej kanóna od zámernej zvoleného zameriavača. Pre uvedené dva systémy sa používa rovnaké jadro SRP, líši sa len spôsob spracovania výsledkov balistického výpočtu. Spracovanie zabezpeèuje systém riadenia veže (TMS), ktorý dotvára výsledné vlastnosti SRP.


Základný modul SRP je počítačový systém FCC, ktorý zahrňa balistický počítač, číslicový servosystém pre riadenie námeru hlavného kanóna 2A46MS, námeru 30 mm kanóna 2A42 a odmeru veže, vstupno-výstupné obvody pre pripojenie snímačov balistických veličín a pre pripojenie podsystému vežového kompletu (zameriavaèe TPD-K1, TIGS, MVS 580, automat nabíjania, atď.).


Ďalšia šasť zahrňujúca najmä pripojenie upravených pôvodných podsystémov je do SRP integrovaná prostredníctvom upravenej pôvodnej rozvodovej skrine K1, ktorá je označená ako K1.4. Zabezpečuje logickú súčinnosť a vzájomné blokovanie kolíznych stavov pri práci jednotlivých podsystémov vežového kompletu. Zároveň sprostredkúva vzájomné prepojenie TMS s počítačovým systémom FCC a medzi podsystémami navzájom. Systém podstatne zvýšil možnosti ničenia pohyblivých cieľov počas jazdy, vo dne i v noci za každého počasia. Umožňuje rovnocennú streľbu z hlavného kanóna strelcovi i veliteľovi a využívať režim "hunter-killer".


Hlavné charakteristiky:
# zvýšená stabilita zámernej osi (zorné pole strelca) a stabilita osi hlavne,
# zavedenie údajov o pohybe cieľa,
# plná kompatibilita s pôvodným automatom nabíjania,
# efektívny nočný kanál v zameriavači strelca i veliteľa,
# prepojenie systému riadenia paľby pre kanón 2A46MS a 2A42.


Pôvodný systém riadenia paľby zostáva plne funkčný a je možné ho použiť ako núdzový.


Modernizácia elektroniky veže si vyžiadala aj kompletnú zmenu kabeláže nielen vo veži, ale i v podvozku tak, aby zodpovedala svetovému štandardu. Kabeláž teraz tvorí americký systém RAYCHEM.


Zabezpečenie vonkajšej komunikácie s nadriadeným stupňom a spolupôsobiacimi jednotkami prevádzkuje nová vozidlová rádiostanica RF 1350 od firmy DICOM. Pozostáva z VKV rádiostanice RF13 a zosilňovača ZV13 s výkonom 50W. Rádiostanica zabezpečuje všetky druhy prevádzky, vrátane prenosu dát cez vnútorný modem. Na zabezpečenie vnútornej komunikácie medzi členmi posádky slúži tankové hovorové zariadenie BCC 600 so systémom aktívneho potlačenia hluku (ANR), ktoré veľmi priaznivo znižuje úroveň hluku v náhlavnej súprave a predlžuje tak bojaschopnosť posádky. Je vyrábané v spoločnosti MESIT prístroje na základe licencie firmy RACAL.


Zvýšenie pasívnej a aktívnej ochrany


Pasívna a aktívna ochrana tanku bola pri vývoji modernizácie zvýšená použitím a integrovaním nasledujúcich prvkov:
# ochranný kombinovaný náter s deformačným vzorom a protiradarovým, protitermovíznym a protiinfra účinkom,
# explozívny reaktívny pancier,
# systém vrhačov granátov GALIX,
# detektor laserového ožiarenia LIRD-4D,
# protipožiarne zariadenie DEUGRA,
# ochrana proti ZHN.


Odolnosť panciera posilňuje použitie prídavného reaktívneho panciera druhej generácie DYNAS, ktorý je účinný aj proti tandemovým strelám. Prídavná dynamická ochrana (DO) je svojím konštrukèným riešením typom tzv. ťažkej dynamickej ochrany. Integrálna dvojvrstvová skladba aktívnych prvkov a použitie zušľachtených materiálov zabezpečuje zvýšenie odolnosti základného panciera i proti prieraznému účinku PTRS a RPTZ s tandemovým usporiadaním bojových hlavíc. Geometrická skladba blokov a aktívnych prvkov, spôsob uchytenia dynamickej ochrany na korbe a veži a tiež použitie zušľachtených materiálov v značnej miere znižuje i prierazný výkon modernej podkalibrovej munície. Vývoj dynamickej ochrany (Konštrukta-Defence, a.s.) pre modernizovaný tank sa zameral na vyriešenie DO, ktorej výkon aktívnych prvkov zabráni prierazu chránených oblastí korby a veže PTRS (prierazný výkon ich hlavnej kumulatívnej nálože dosahuje hodnoty presahujúce 1000 mm homogénneho panciera). Podnetom k uvedenému smeru koncepčného riešenia bola skutočnosť, že proti jednostupòovej konštrukcii DO (DYNA) boli zmodernizované bojové hlavice protitankovej munície na hlavice s tandemovým usporiadaním dvoch za sebou aktivovaných kumulatívnych náloží, ktoré vyradili podstatu funkčnosti ochrany jednoduchej DO. V stručnej informácii je možné uviesť známe moderné typy protitankovej munície, ktorú v súčasnosti používajú v pozemných vojskách (KORNET, ERYX, METIS atd.) v tankovej výzbroji (náboj 3 UBK14, 9K120 Svir atd.) a tiež vo vrtuľníkoch, ako všeobecne uznávaných účinných protitankových prostriedkoch, muníciu typu 9M120 Vichr, AGM-114 Hellfire atd.). Tieto protitankové prostriedky s tandemovými bojovými hlavicami s opísaným prierazným výkonom hlavnej nálože ohrozujú tanky už zo vzdialenosti 5 až 10 km.


Na základe výsledkov experimentálnej časti vývoja je možné konštatovať, že modernizácia, ktorej predmetom je zvýšenie odolnosti základného pancierovania v kombinácii s použitím blokov dynamickej ochrany typu DYNAS zabezpečuje na tanku T-72M2 ochranu posádky i vezenej munície proti uvedeným najmodernejším typom munície. Nakoľko súčasťou moderného spôsobu boja proti tankovej technike je používanie kontajnerovej munície so submuníciou, je stropná časť veže tanku chránená aktívnymi prvkami DO i proti prieraznému výkonu submunície. Dynamická ochrana čela korby v kombinácii so základným pancierom a ochrana bokov korby zabezpečujú zvýšenie odolnosti pancierovania v odmere podvozku tanku ±200. Čelo a boky veže s prídavnou dynamickou ochranou zabezpečujú zvýšenú odolnosť pancierovania v odmere veže ±350. Aktívne prvky DO sú z hľadiska citlivosti použitej trhaviny na iniciáciu odolné na priestrel j muníciou kalibru 7,65 až 14,5 mm a tiež prieraznej munície kalibru 30 mm. Teplotný rozsah správnej funkcie dynamickej ochrany je v rozmedzí teplôt okolia -300C až +600C. Výrobcom blokov dynamických ochrán typu DYNAS pre modernizovaný tank je závod CHEMKO, a.s. Strážske. Celková hmotnosť panciera je 2200 kg a je rozložený nasledovne - 900 kg na veži, 440 kg na čele korby a 860 kg na bokoch korby. Nezávislé maskovanie a ochrana tanku počas jeho nasadenia v bojových akciách zabezpeèuje tankové zadymovacie zariadenie pre vytváranie dymovej clony, a to vstrekovaním paliva do výfukového systému ako v pôvodnom T-72 a súpravou 22 vrhačov dymových granátov zariadenia GALIX upevnených na tankovej veži. Z ôsmich vrhačov na pravej aj ľavej strane veže (spolu 16) je odpaľovaná munícia, ktorá vytvára dymovú clonu v širokopásmovom spektre - viditeľnom i IČ. Zo štyroch vrhačov umiestnených na čele veže protipechotná munícia pre obranu tanku proti živej sile a z dvoch umiestnených na strope zadnej časti veže munícia pre rušenie navádzania laserom navádzaných PTRS. Použiteľné sú aj ďalšie typy munície.


Systém detekcie a indikácie ožiarenia laserom LIRD-4D je optoelektronické zariadenie zabezpečujúce okamžitú výstrahu upozorňujúcu na ožiarenie laserovým diaľkomerom/označovačom, ktoré pracujú vo vlnovom pásme 0,5 až 1,6 µm. V závislosti na zvolenom režime umožňuje automatické, poloautomatické alebo ručné odpálenie dymových granátov systému GALIX do smeru ožiarenia. Zisťuje ožiarenie laserom a spolu so systémom vrhačov dymových granátov umožňuje tanku vyhnúť sa zásahu.


Bojový a motor-prevodový priestor tanku je osadený moderným rýchlym protipožiarnym zariadením DEUGRA, ktoré chráni tank a jeho posádku pred účinkami požiaru. Toto zariadenie je schopné indikovať požiar alebo výbuch v počiatočnej fáze a rýchle aktivovať protipožiarne zariadenie s účinnými hasiacimi prostriedkami. Zariadenie DEUGRA umožňuje potlačiť účinky požiaru alebo výbuch do 150 ms v priestore posádky a do 20 ms v motor-prevodovom priestore. Zabraňuje vzniku vysokých teplôt, tlakov toxických plynov a strate kyslíka. Tým značne narastá schopnosť prežitia posádky pri bojovom nasadení a znižuje sa možnosť poškodenia tanku požiarom a výbuchom. Z hľadiska činnosti je protipožiarne zariadenie zložené z dvoch hlavných funkčných častí:
# prvky a systém rozpoznania požiaru alebo výbuchu,
# prvky a systém hasenia.


Systém disponuje 11 kg hasiacej zmesi. Pre snímanie požiaru sa v motor-prevodovom priestore používa 12m signálneho drôtu a v priestore posádky tri optické snímače, ktoré sú schopné indikovať požiar do 3ms. Systém umožňuje automatické alebo ručné ovládanie. Hasenie požiaru v motor-prevodovom priestore prebieha bez zastavenia motora, čím sa znižuje zraniteľnosť tanku na bojisku.


Zvýšenie pohyblivosti


Pre zvýšenie pohyblivosti a mobility tanku sa v rámci modernizácie riešili a do systému integrovali nasledujúce komponenty:
# modernizovaný 625kW (850HP) motor,
# závesné sedadlo vodiča,
# koľajové pásy s gumovými pätkami,
# združený kontrolný panel vodiča,
# nový prístroj nočného videnia pre vodiča.


Modernizovaný motor


Motor S 12U (625kW) je modernizáciou motora V46-6. Je určený pre zabudovanie do modernizovaných tankov T-72 M-1A a T-72M2. Oproti pôvodnému motoru sa konštrukčnými úpravami podarilo zvýšiť výkon o viac ako 50kW a maximálny krútiaci moment motora o 270Nm pri zachovaní pôvodných rozmerových charakteristík. V rámci úprav motora boli na prenos vyšších výkonov prispôsobené aj prevodovky a motor bol doplnený o nový systém filtrácie vzduchu PALL. Podľa dostupných informácií boli uskutoènené podnikové skúšky v rozsahu 5000 km s motorom o výkone 1000HP (približne 735kW). Pri jeho použití bude tank disponovať merným výkonom asi 15,9 kW/t, čo je zvýšenie asi o 2,5 kW/t oproti motoru S12U. Armáda SR zatiaľ neprejavila záujem o takúto pohonnú jednotku, čo je z hľadiska dynamiky ozbrojeného konfliktu v súčasnosti nepochopiteľné. Vyšší výkon motora pri relatívne menšom náraste hmotnosti tanku po zabudovaní modernizačných prvkov a systémov umožňuje dosiahnuť vyššiu akceleračnú schopnosť a zlepšenie dynamiky jazdy na ceste i v náročnom členitom teréne.


Ochrana vodiča


Prvkom zvyšujúcim bezpečnosť vodiča je zmena zabudovania jeho sedadla. Pôvodne bolo sedadlo upevnené na korbe a pri jazde tanku sa prenášali rázy dna korby na terén priamo do sedadla, čo nepriaznivo vplývalo na vodiča. Pri použitom novom riešení je sedadlo zavesené na strope korby, čo prakticky vylučuje priamy prenos rázov a deformácií z dna korby na sedadlo. Hlavnou výhodou nového zabudovania sedadla vodiča je zvýšenie jeho bezpečnosti pri explózii protitankových mín v dôsledku zväčšenia prelisu dna pod sedadlom o 37 mm a zväčšenia vzdialenosti najnižšieho bodu sedadla od dna o 50 mm, čím je sedadlo izolované od dna, ktoré pri explózii alebo svojej deformácii najviac ohrozuje vodičovu bezpečnosť. Za sedadlom vodiča sa nachádza aj dnový výlezný otvor s poklopom.


Koľajový pás s gumovými pätkami


Koľajový pás s gumovými pätkami má články vyrobené ako oceľové odliatky navzájom spojené kovo-gumovými spojmi rovnako ako pri pôvodnom celokovovom páse. Na vonkajšej strane článku je medzi výstužnými rebrami vytvorená dutina pre gumovú pätku so zavulkanizovanými upevňovacími skrutkami. Pätka je k článku pásu priskrutkovaná, matice sú z vnútornej strany článku zapustené a chránené krytkami. Pás je určený pre jazdu prevažne na tvrdom podklade. Má veľmi dobré jazdné vlastnosti na betónových a asfaltových komunikáciách, pričom gumové pätky zabraňujú ich poškodzovaniu. Pás má zároveň dobré záberové vlastnosti aj v teréne. Pevnostné vlastnosti pásu sú plne porovnateľné s klasickým celokovovým pásom.


Združený kontrolný panel pre vodiča


Združený kontrolný panel označený DSM 16.1 zabezpečuje signalizáciu a monitorovanie všetkých potrebných prevádzkových parametrov vozidla, čo umožńuje jednoduchšie lokalizovanie a bližšie špecifikovanie prípadnej vzniknutej závady a jej následné odstránenie. Je konštrukčne riešený s použitím najmodernejšej počítačovej techniky, čo umožňuje jeho komunikáciu a diagnostiku v rámci nadriadeného systému. Prístroj je umiestnený na prístrojovej doske vodiča. V prípade prekročenia niektorej z predpísaných hodnôt, túto skutočnosť signalizuje optický a akustický výstražný systém. Prístroj monitoruje a signalizuje nasledovné parametre: celkové motohodiny motora, otáčky motora, celkový počet najazdených kilometrov, odber prúdu do palubnej siete, teplotu oleja, tlak mazania KP, kritickú teplotu chladiacej kvapaliny, motohodiny motora pod záťažou, rýchlosť vozidla, napätie palubnej siete, teplotu chladiacej kvapaliny, tlak mazania motora, množstvo paliva v ľavej a pravej nádrži, zmenu chladiacej kvapaliny, meranie času, tlak mazania, stopky, dátum, počet ubehnutých kilometrov denne. Ďalším modernizaèným prvkom je aj nová guľová dráha pre uloženie vežového kompletu na korbu.


Záver


Možno konštatovať, že konštruktéri na Slovensku zvládli modernizácia tanku T-72 na veľmi dobrej úrovni a modernizovaný tank T-72M2 je schopný konkurovaľ akejkoľvek modernizácii tejto kategórie tankov realizovanej v okolitých štátoch. Na zamyslenie zostáva použitý motor S12U. Ide o modernizáciu pôvodného 12-valcového viacpalivového ruského motora. Zvýšenie výkonu sa dosiahlo modernizáciou turbodúchadiel a vzhľadom k nárastu výkonu sa vykonali aj zmeny v prevodovom mechanizme.


Zostal však zachovaný mechanický systém ovládania so všetkými obmedzeniami, ktoré má. Podľa parametrov by mal modernizovaný motor v podstate fungovať na hranici svojich technických a výkonnostných možností. V prípade výkonnejšieho motora sa dá predpokladať, že pôjde o novú konštrukciu alebo použitie niektorej už realizovanej koncepcie. Tu však prichádza ďalší prvok, a to je obmedzený priestor pre uloženie motora a prevodových mechanizmov.


Preto sa vynára otázka, či by nebolo výhodnejšie ísť podobnou cestou ako v ČR, kde v modernizovanom tanku T-72M4CZ použili powerpack dodaný spoločnosťou NIMDA. Ide o kompaktný celok, ktorý pozostáva z anglického motora British Perkins Condor CV-12-1000 TCA, americkej automatickej prevodovky Allison XTG411-6, vysoko výkonného chladiaceho zariadenia Airscrew Howden s novým filtrom a nového 650-ampérového alternátora.


zdroj: mosr
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#147660Verze : 0
T-72M2E - bokorys
SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#109821Verze : 0
T-72M2E Moderna.
SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#45365Verze : 0
Ďalšia fotka T-72M2E z IDEE 19xx.
SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#216896Verze : 0
Zdroj : ZTS TEES MARTIN - propagačný materiál
SVK - T-72M2 Moderna - T-72 M2

T-72 M2
SVK - T-72M2 Moderna - Ochranné prvky

Ochranné prvky
SVK - T-72M2 Moderna - T-72 M2 MODERNA

T-72 M2 MODERNA
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#324812Verze : 0
T-72M2 Moderna.
SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#45364Verze : 0
Fotka T-72M2 z IDEE 19xx?
SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#216894Verze : 0
Stanoviště střelce s termovizním zaměřovačem VEGA a laserovým dálkoměrem TDP-K1
SVK - T-72M2 Moderna - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#131534Verze : 0
MOD
T-72M2 Moderna, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, 2005.

Současná situace - srpen 2005:
Existuje pouze jeden kus (prototyp), který je schválen a zaveden do služby OS SR. V blízké budoucnosti se nepočítá s jeho další výrobou z finančních důvodů. Ve službě OS SR je zaveden jen čistě z obchodního hlediska - bez zavedení do nějaké armády se prototyp těžko nabízí na veletrzích. Tento prototyp se současně nachází ve Vojenském technickém a zkušebním ústavu Záhorie.
SVK - T-72M2 Moderna -


SVK - T-72M2 Moderna -


SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#128571Verze : 0
T-72M2 Moderna, akce Sahara 2007 - Slovensko.
SVK - T-72M2 Moderna -


SVK - T-72M2 Moderna -


SVK - T-72M2 Moderna -


SVK - T-72M2 Moderna -


SVK - T-72M2 Moderna -


URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#229357Verze : 0

Citace - Tomas_Bouchal :

T-72M2 Moderna, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, 2005.


Současná situace - srpen 2005:
Existuje pouze jeden kus (prototyp), který je schválen a zaveden do služby ASR. V blízké budoucnosti se nepočítá s jeho další výrobou z finančních důvodů. Ve službě ASR je zaveden jen čistě z obchodního hlediska - bez zavedení do nějaké armády se prototyp těžko nabízí na veletrzích. Tento prototyp se současně nachází ve Vojenském technickém a zkušebním ústavu Záhorie.Aj keď oficiálne bol tank zavedený do výzbroje, v skutočnosti sa nikdy do výzbroje OS SR (ASR - Armáda Slovenskej Republiky bola zrušená v roku 2002 spolu s Vojskami ministerstva vnútra a Železničným vojskom) nedostal, nakoľko VTSÚ Záhorie nie je a nikdy nebolo súčasťou Ozbrojených sil SR. V súčasnej dobe dokonca nie je technika, ktorou disponuje VTSÚ Záhorie (teda ani prototyp tanku T-72M2) započítavaná ani do limitov podliehajúcich obmedzeniam podľa zmluvy o KOS (Viedenské dohovory), nakoľko ide o techniku určenú na výskumné a skúšobné účely, nie na bojovú činnosť.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#501112Verze : 1
MOD
Diskuse
Vážený kolego Michal Pertziane,
dovoluji si upřesnit údaje o Vámi zveřejněných fotografií. Jedná se o dvě mutace československého, nyní slovenského, pokusu o modernizaci licenčně vyráběného tanku T-72.


První vývojová verze tanku nesla označení: T-72M2E Moderna
- viz Vaše foto: T72M2.JPG
- tank lze lehce identifikovat díky montáži dvou 20 mm kanonů KAA (švýcarské firmy Oerlikon Contravers) po stranách tankové věže
- v zkratce uvedené písmeno "E" je pravděpodobně odvozeno od slova "experiment"
- poprvé byla vystavena na jaře 1994 v Brně na IDETu
- podruhé byla vystavena v Trenčíně na IDEE, pravděpodobně na podzim 1994 (nejpozději 1996)


Druhá vývojová verze tanku nesla označení: T-72M2 Moderna
- viz Vaše foto: T72M2_MODERNA.jpg
- tank lze identifikovat díky montáži licenčně vyráběného 30 mm kanonu 2A42 na pravé straně tankové věže
- předběžná smlouva o smlouvě na výrobu ověřovací série pěti kusů tanků nebyla naplněna
- tank byl poprvé vystaven v Trenčíně na IDEE v květnu roku 2000
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#216917Verze : 0
MOD
Škoda ďalšieho projektu, ktorý nedostal šancu. Keďže sa T-72 stále modernizujú (aj v krajinách NATO) tak bolo chybou sa na tento projekt vykašlať po tom, ako prebehol celý vývoj. Takto sa len peniaze doň naliate vyhodili von oknom.
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589570Verze : 0
Na projekt sa nevykašlalo. Resp. resp. nevykašlala sa na neho armáda ako taká. Tank je zavedený do výzbroje OS SR, aj keď v jedinom exemplári, ktorý slúži pre potreby výskumu a vývoja vo VTSU Záhorie (spolu s ďalšími raritnými kúskami v tomto ústave). Problém modernizácie ako takej nie je jej technická hodnota ale vtedajšie možnosti štátu a politická doktrína. Aj dnes má množstvo ľudí a politikov problém s modernizáciou našich ozbrojených síl a to je na tom naša ekonomika relatívne dobre. V roku 2001, keď nielen Moderna prechádzala vojskovými skúškami chýbali peniaze na bežnú prevádzku kasárni a investície do masívnej modernizácie tankov by politici nerozdýchali. V tom čase sa už naviac investovalo do úplne iných spôsobilostí, ktorými sme sa snažili ohúriť našich budúcich spojencov (ženisti a pod.). Vývoj tanku začal v období, keď neexistovala dlhodobá koncepcia rozvoja armády. A na to doplatila Moderna, ale aj ďalšie perspektívne projekty. Na jednej strane armáda požadovala moderné prostriedky, na strane druhej boli politici, ktorí škrtili peniaze (nemalú úlohu hral aj lobbing a presadzovanie osobných záujmov).
Uvidíme čo prinesie budúcnosť - s tankami sa ďalej ráta a tie naše zostávajúce T-72 budú mať čoskoro po životnosti...
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589573Verze : 0
MOD
Veď práve, plánuje sa obnovenie tankového práporu. Ak by disponoval aspoň modernizovanými T-72 tak by na pár rokov určite vydržali a peniaze by sa dali investovať inde. Toho vybavenia s končiacou životnosťou sa za tých 25 rokov, kedy politici kašlali na armádu, naozaj nakopilo veľa. Teraz (po talmer 20 rokoch) by už asi nemalo význam túto modernizáciu realizovať. Takže buď budeme prevádzkovať "klasické" T-72M1, alebo kupovať zo zahraničia niečo iné (otázne je čo, keď na trhu toho moc nie je). Že by sa realizovala iná modernizácia (česká, či poľská) pochybujem.
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589585Verze : 0
Možno pozháňajú nejaké Leopardy 2 z prebytkov ....
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589588Verze : 0
MOD
V tom tanku stačí nahradiť optiku a elektroniku, čo dokázali realizovať aj vo vojnou zmietanej a sankciami "trpiacej" Sýrii. Pancierovanie, kanóny a motor sú ešte realtívne moderné (2A46MS je nová konštrukcia, 2A42 tiež nepatrí do starého železa a podobne je na tom aj guľomet vz.95).
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589599Verze : 2
MOD
Prekalibrovaný PKT je výborný, jednoduchý. Ani som netušil, že vznikol. SRP na T-72 myslím svojho času pre T-72 ponúkal Sagem a odvtedy určite ešte niečo novšie vzniklo.
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589614Verze : 0
MOD
Tak možno si predsa niekto spomenie na túto modernizáciu a dá jej ešte šancu. Veď cestou modernizácie chcú momentálne ísť aj Poliaci (aj keď u nich sa veci menia pomerne rýchlo a často).
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589615Verze : 0
Práve poľsko už náš kanón 2A46MS využilo pre svoj exportný tank PT-91M Pendekar.
URL : https://www.valka.cz/SVK-T-72M2-Moderna-t29016#589618Verze : 0
MOD