Main Menu
User Menu
Reklama

Pevnost Brno

Citadela Špilberk


V první třetině 13. století se s příchodem nových kolonistů přesunulo těžiště osídlení z oblasti Starého Brna do oblasti, kde se nachází nyní.
Starý přemyslovský hrad přestal svou polohou vyhovovat. Přemysl Otakar II. někdy po roce 1253 založil na dominantním vrchu Špilberk nový hrad. Výstavba hradu Špilberk byla dokončena v první polovině 70. let 13. století.


Skutečnou rezidencí moravských markrabat se Špilberk stal za vlády Lucemburků.Sídlil zde markrabě Jan Jindřich a jeho syn, markrabě Jošt s bratry Prokopem a Soběslavem.


Za husitských válek byl důležitou protihusitskou pevností a sídlem moravských zemských hejtmanů. Během husitských válek vlastnil Špilberk markrabě Albrecht Rakouský. Po jeho smrti se hradu zmocnili brněnští měšťané. Zanedlouho jim Špilberk odebral Ladislav Pohrobek a zastavil ho Václavu Černohorskému z Boskovic. Potom hrad vyplatil král Jiří z Poděbrad a svěřil ho svému synovi Viktorinovi. Za Viktorinovy vlády byl Špilberk obležen vojsky uherského krále Matyáše a postupně vyhladověn. V Matyášově moci zůstal hrad až do jeho smrti roku 1490. Potom hrad opět putoval do zástavy, ze které ho vykoupil Ferdinand I.


Ferdinand Habsburský hrad prodal moravským stavům. Ti hrad v roce 1560 prodali městu Brnu. Roku 1576 zpustošil hrad požár. Teprve zvýšení tureckého nebezpečí způsobilo v r. 1593 zahájení prací na opravách. 2.5.1619 obsadili Brno i hrad Špilberk proti vůli městské rady vzbouření stavové. 1. ledna 1921 bylo Brno bez boje předáno do císařských rukou. Hrad byl zkonfiskován a přešel do rukou císaře. Opravy opevnění začaly pod vedením Giovanniho Pieroniho až v roce 1639. Intenzita prací vzrostla v roce 1642, kdy švédská vojska pronikly na Moravu a obsadila Olomouc. Narozdíl od městského opevnění, které bylo pouze opravováno a zdokonalováno, dostal Špilberk nové bastionové opevnění. Měl obdélníkový půdorys se čtyřmi bastiony v rozích.
První krátké obležení proběhlo 1.- 9.9.1643. Ke druhému švédskému obležení došlo ve dnech 3.5. - 23.8.1645. Během tohoto obležení velel posádce Špilberku Jiří Jakub Ogilvy. Švédové při obléhání neuspěli a jejich postup na Vídeň byl zastaven. Ještě v roce 1645 rozhodl císařský dvůr o vybudování moderního opevnění kolem Brna i Špilberku. K budování opevnění došlo až koncem 17. a začátkem 18. století. Opevňování řídil velitel pevnosti z r. 1645 v této době již maršál Raduit de Souches. Navzdory obdélníkovému půdorysu byla citadela obklopena pěti bastiony - I., II., III., V., VI.
Číslování objektů opevnění citadely je na obrázku.


1741 byl Špilberk poničen požárem. Již následující rok byl opraven, při této rekonstrukci vznikly i známé špilberské kasematy. Ve dnech 9.2. - 7.4.1742 byla pevnost neúspěšně obležena spojeným pruským a saským vojskem. Špilberku velel během tohoto obležení gen. baron Roth.
V r. 1755 byla zbořena válcová věž na západní straně citadely.
V r. 1757 byla postavena na Špilberku nová budova velitelství.
V r. 1783 rozhodl Josef II. o doplňkovém využití citadely jako vězení. Statní věznice byla vyňata z pravomoci velitele pevnosti.
Během napoleonských válek obsadilo Brno dvakrát francouzské vojsko - v r. 1805 a 1809.
Během druhé okupace byly v říjnu 1809 provedeny rozsáhlé destrukce opevnění citadely.
Rakouská armáda v následujících letech rezignovala na pevnostní funkci citadely a v r. 1820 byla předána plně k dispozici vězeňské služby.
Roku 1855 byla zrušena civilní věznice na Špilberku a prostory citadely začala využívat armáda.
Roku 1861 začaly práce na parkové úpravě vrchu Špilberk.
V letech 1918-1921 a během druhé světové války sloužila citadela znovu jako civilní věznice. V letech 1945 - 1960 sloužil Špilberk jako
kasárna a vojenská věznice.
V r. 1962 byl Špilberk prohlášen za kulturní památku.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#102326Verze : 0
Pohled na citadelu Špilberk od jihozápadu. Jsou vidět bastiony I. a II.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#102328Verze : 0
Pohled od bastionu II. k bastionu I.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#102329Verze : 0
Pohled od bastionu III. k bastionu II.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#102330Verze : 0
Opevnění města Brna


13. stol.


První zmínka o brněnském oprvnění je z r. 1243. V privilegiu Václava I. je zmiňován příkop a zděná městská fortifikace. Opevnění tvořila hradba z lomového kamene o síle 1,6 - 2,2 m a výšce přes 10 m. Během 13. století byl vybudován také parkán. Součástí městské fortifikace bylo i pět bran:
-Brněnská
-Měnínská
-Běhounská
-Veselá
-Židovská.
Úsek mezi Veselou a Měnínskou bránou (a částečne i Židovskou) bylo možno zavodňovat.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#119502Verze : 0
Opevnění města Brna


14. stol.
V průběhu 14. století bylo brněnské opevnění zesíleno. Bylo vybudováno cca 50 věží, které zesilovaly v intervalech asi 40m městské opevnění. Blíže neurčený počet věží byl vybudován také na parkánové hradbě.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#119661Verze : 0
Opevnění města Brna


15. stol.
V květnu 1467 propukly boje mezi brněnskými měšťany a posádkou Špilberku věrnou králi Jiřímu z Poděbrad. V červenci dorazilo Špilberku na pomoc vyprošťovací vojsko Viktorina z Poděbrad.
V roce 1486 za vlády Vladislava II. byl do městského opevnění začleněn i augustiniánský klášter.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#119663Verze : 0
Opevnění města Brna


16. stol.
S růstem tureckého nebezpečí došlo ke zdokonalování městských fortifikací. Obrana městských bran byla zdokonalena barbakány. Byla opravena hradba a celken 43 věží. Dalších 12 věží zesilovalo obranu parkánu. V r. 1560 odkoupila Špilberk moravská stavovská obec. S novým tureckým nebezpečím byly zahájeny r.1593 nové opravy opevnění a v r. 1588 byla vybudována nová zbrojnice.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#119665Verze : 0
Opevnění města Brna


17. stol.
2.5.1619 obsadili Brno vzbouření stavové. A do císařských rukou přešlo bez boje 1.1.1621. Opravy opevnění města i citadely započaly až po zvýšení švédského ohrožení r. 1639. Byl rozšiřován a prohlubován příkop. Pod Petrovem - kde nebylo možno příkop zaplavit vyrostla třetí zeď. Byly přestavěny a zesíleny barbakány před branami, takže neplnily pouze funkci obrany bran, ale také flankování příkopu. Bylo zdokonaleno opevnění augustiniánského kláštera - na jeho severní strane byly vybudovány dva bastiony.
...
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#120122Verze : 0
Brněnské opevnění za třicetileté války.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#120618Verze : 0
Pohled z bastionu II na bastion III.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#127821Verze : 0
No a toto je pohled z bastionu V k bastionu VI.
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-Brno-t28986#127822Verze : 0