INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo)

Boxer
Boxer
     
Název:
Name:
BoxerBoxer
Originální název:
Original Name:
Boxer
Kategorie:
Category:
obrněný transportérarmoured personnel carrier
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Rheinmetall Landsysteme GmbH, Kassel
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, München
DD.MM.2013-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Nederland BV, Amsterodam
DD.MM.2024-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Australia Pty Ltd., Ipswich
DD.MM.2023-DD.MM.20RR Rheinmetall BAE Systems Land Ltd., Telford
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2009-DD.MM.20RR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
674+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2002
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
36500 kg80469 lb
Celková délka:
Overall Length:
7930 mm26 ft ¼ in
Celková šířka:
Overall Width:
2990 mm9 ft 9 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
23761) mm7 ft 9 ½ in 1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
504 mm1 ft 7 ⅞ in
Pancéřování:
Armour:
??
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
A0/A2: MTU 8V199 TE20, diesel
A3: MTU 8V199 TE21, diesel (600 kW)
A0/A2: MTU 8V199 TE20, diesel
A3: MTU 8V199 TE21, diesel (804.6 hp)
Výkon:
Power:
530 kW při 2300 ot/min710.7 bhp at 2300 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Allison HD4070, 7+1Allison HD4070, 7+1
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
103 km/h64 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
45 km/h28 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1050 km652 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
27 °60 %
Boční náklon:
Side Slope:
14 °30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,00 m79 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,80 m31 in
Brodivost:
Fording Depth:
? m?
Výzbroj:
Armament:
Zbraňová stanice FLW-200
- kulomet MG3 ráže 7,62 mm nebo
- kulomet M3M ráže 12,7 mm nebo
- granátomet GMW ráže 40 mm

Zbraňová stanice Protector M151
- kulomet ráže 12,7 mm

Zbraňová stanice Samson Mk II
- kanon Mk44 ráže 30 mm
- spřažený kulomet ráže 7,62 mm,
- protitankové střely Spike-LR

...
FLW-200 weapons station
- 7.62 mm MG3 machine gun
- 12.7 mm M3M machine gun
- 40 mm GMW automatic grenade launcher

Protector M151 weapons station
- 12.7 mm machine gun

Samson Mk II weapons station
- Mk44 30 mm cannon
- 7.62 mm coaxial machine gun
- Spike-LR missiles

...
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) korba1) hull
Zdroje:
Sources:
Foss, Christopher. Jane's Armour and Artillery 2011-2012. Jane's Information Group, Coulsdon 2011. ISBN: 978-0-7106-2960-9.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#751468 Verze : 0

BOXER
Přehled verzí:

 • obrněný transportér (APC, Armored Personnel Carrier)

  • GTK Boxer Gruppentransportfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, základní verze pro dopravu devíti vojáků, s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí FLW 200


  • GTK Boxer A1 Gruppentransportfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, upravená verze pro dopravu devíti vojáků, s vyvýšenou dálkově ovládanou zbraňovou stanicí FLW 200 a ochraným vybavením CG-12


  • GTK Boxer A2 Gruppentransportfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, upravená verze A1 pro dopravu devíti vojáků, s přepravovaným výfukovým a chladícím systémem, a s novými pozorovacími přístroji pro řidiče vozidla, s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí FLW 200


  • Boxer-genie
   - základní verze pro dopravu šesti až osmi vojáků (ženistů), s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí


  • MIV-PM
   - Mechanised Infantry Vehicle - Protected Mobility, obrněný transportér • velitelské vozidlo (CV, Command Vehicle)

  • GTK Boxer Führungsfahrzeuge
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, velitelská verze s rozšířeným rádiovým vybavením, s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí FLW 200


  • GTK Boxer A1 Führungsfahrzeuge
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, upravená velitelská verze s rozšířeným rádiovým vybavením, s vyvýšenou dálkově ovládanou zbraňovou stanicí FLW 200 a ochraným vybavením CG-12


  • GTK Boxer A2 Führungsfahrzeuge
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, upravená velitelská verze A1 s rozšířeným rádiovým vybavením, s přepravovaným výfukovým a chladícím systémem, a s novými pozorovacími přístroji pro řidiče vozidla, s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí FLW 200


  • Boxer-commandopost
   - velitelská verze s rozšířeným rádiovým vybavením, s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí


  • Boxer CRV-C2
   - velitelské vozidlo


  • MIV-CC
   - Mechanised Infantry Vehicle - Command and Control, velitelské vozidlo • výcvikové vozidlo (DTV, Driver Training Vehicle)

  • GTK Boxer Fahrschulfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, vozidlo určené k výcviku řidičů


  • Boxer-rijles
   - vozidlo určené k výcviku řidičů • evakuační vozidla (Ambulance)

  • GTK Boxer schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, zdravotnické evakuační vozidlo k přepravě sedmi sedících nebo tří ležících zraněných vojáků


  • GTK Boxer A1 schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, upravené zdravotnické evakuační vozidlo k přepravě sedmi sedících nebo tří ležících zraněných vojáků, s vylepšenou ochranou, upravenou elektronikou a termálním pozorovacím přístrojem pro velitele


  • GTK Boxer A2 schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug
   - Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug, upravené zdravotnické evakuační vozidlo verze A1 k přepravě sedmi sedících nebo tří ležících zraněných vojáků, s přepravovaným výfukovým a chladícím systémem, a s novými pozorovacími přístroji pro řidiče vozidla


  • Boxer-ambulance
   - zdravotnické evakuační vozidlo k přepravě sedmi sedících nebo tří ležících zraněných vojáků


  • MIV-A
   - Mechanised Infantry Vehicle - Ambulance, zdravotnické evakuační vozidlo  průzkumné vozidlo / bojové vozidlo pěchoty (CRV, Combat Reconnaissance Vehicle / AIFV, Armored Infantry Fighting Vehicle)

  • Boxer CRV Block I
   - bojové průzkumné vozidlo s dvoumístnou věží Lance MTS (výroba v Německu)


  • Boxer CRV Block II
   - bojové průzkumné vozidlo s přepracovanou dvoumístnou věží Lance MTS a systémem aktivní ochrany Iron Fist (licenční výroba v Austrálii)


  • Boxer CRV-JFS
   - průzkumné a pozorovací vozidlo vybavené laserovým anebo radarovým systémem


  • Vilkas
   - bojové vozidlo pěchoty s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí Samson Mk.II RCT  ženijní vozidlo (EV, Engineer Vehicle)

  • Boxer-vracht
   - vozidlo určené k přepravě nákladu


  • Boxer CRV-MPV
   - ?


  • Boxer CRV-REP
   - ženijní vozidlo s jeřábem


  • Boxer CRV-REC
   - ženijní vyprošťovací vozidlo


  • MIV-REC
   - Mechanised Infantry Vehicle - Repair and Recovery, dílna technické pomoci

Protoypy a demonstrátory:

 • Boxer JODAA
 • Boxer Skyranger 30
 • Boxer Skyranger 35
 • Boxer RCH155
 • Boxer ARTHUR
 • Boxer Mobile LWS
 • Boxer Overwatch
 • ....
Zdroj: en.wikipedia.org
www.bundeswehr.de
www.defensie.nl
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#724851 Verze : 4

Citace :

Boxer 8 x 8 pro nizozemskou armádu


Nizozemské ministerstvo obrany v rámci programu PWV (Pantser Wiel Voertuig) hodlá nakoupit nová obrněná vozidla Boxer 8 x 8 pro potřeby královského nizozemského pozemního vojska.


V návrhu ministerstva obrany se počítá s perspektivním nákupem až 384 kolových bojových vozidel pěchoty modulového uspořádání Boxer 8 x 8, která by měla nahradit ve výzbroji zastaralá vozidla YPR a M577. Nizozemsko se spolu s německou firmou Gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug (GTK) podílí na vývoji a je připraveno k sériové výrobě vozidel Boxer potom, co se britské ministerstvo obrany v polovině roku 2003 rozhodlo od programu s názvem MRAV (Multi Role Armoured Vehicle) odstoupit. Firmy v Německu i Nizozemsku nyní znovu přehodnocují podklady a do září 2005 mají stanovit konečnou jednotkovou cenu vozidla Boxer. Teprve potom bude možné rozhodnout o sériové výrově. Předpokládá se, že vozidla Boxer budou nizozemskému královskému pozemnímu vojsku předána v několika dodávkách do roku 2009. Německá armáda požaduje 1000 vozidel Boxer, která by měla nahradit ve výzbroji vozidla M113 a Fuchs Tpz1.


Víceúčelové vozidlo Boxer 8x8 je modulového uspořádání, které umožňuje sestavit verzi vozidla přesně podle potřeb a použít různé nástavby (např. ústředna velení a řízení, zdravotnická, logistická, ad.) pro plnění konkrétních úkolů. V konstrukci byly použity osvědčené komponenty, které jsou zárukou vysoké provozní spolehlivosti a moderní technologie velmi odolného pancéřování. Užitečné zatížení vozidla je 8 t a objem přepravního prostoru větší než 14 m3. Pohon zabezpečuje motor o výkonu 530 kW, jízdu zejména v náročném terénu ulehčuje automatická převodovka Allison. Jízdní dosah vozidla je 1000 km.


Hlavním dodavatelem vozidel Boxer je výrobní sdružení ARTEC GmbH, tvořené britskou firmou Alvis Vickers, německými firmami Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a Rheinmetall Landsysteme a nizozemskou firmou Stork. Program je řízen a zabezpečován evropskou Agenturou pro kooperaci společného vyzbrojování OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation).


-bko-Zdroj: ATM-Online, 7.1.2005
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#101923 Verze : 0

Citace :

Nejistý BOXER
V dubnu 1998 bylo vybráno průmyslové konsorcium ARTEC (ARmoured TEChnology), aby začalo vyvíjet obrněný kolový transportér nové generace pro ozbrojené síly Francie, Německa a Velké Británie. V této době se o něm hovořilo jako o společném evropském vozidle a v této souvislosti se objevovaly silně optimistické úvahy o možné výrobě až dvou tisíc vozidel. Francie se však zanedlouho rozhodla pro vlastní cestu, a tak se z původně „evropského“ projektu stala klasická bilaterální záležitost. Program se označoval zkratkou MRAV/GTK (Multi-Role Armoured Vehicle/Gepanzertes Transport Kraftfahrzeug). Za britskou stranu se na něm podílela společnost Alvis Vickers, za Německo firma KMW. Když se do již plně probíhajícího vývoje v únoru 2002 zapojilo Nizozemsko (zastoupené firmou Stork), zdálo se, že program začíná opět dostávat jiný charakter. Realita je však nakonec jiná. Británie v polovině roku 2003 oficiálně oznámila svůj úmysl tato vozidla nezavést do výzbroje především vzhledem k jejich vysoké hmotnosti (na vývoji se bude zatím nadále podílet), takže plán na výrobu 600 kusů rovnoměrně rozdělených mezi tři země se rázem zmenšil na 400 kusů. Rovněž nizozemské ministerstvo obrany stále váhá se závaznou objednávkou. Podle posledních informací dokonce zvažuje pořízení jiného typu, který by byl lehčí a levnější. Vše má záležet na tom, jakou kalkulaci nové ceny předloží výrobní konsorcium. Má na to termín do září roku 2005, poté by mělo Nizozemsko přijmout definitivní řešení. Takže zatím jediným „pevnějším“ bodem programu zůstávají německé ozbrojené síly, i když i zde existuje určitá opozice. Důvodem je především opět zmiňovaná vysoká bojová hmotnost až 33 t, která bude komplikovat vzdušnou přepravu. To, že BOXER (takto bylo vozidlo oficiálně pojmenováno při příležitosti slavnostního předvedení 1. prototypu v prosinci 2002) představuje nejtěžší obrněné vozidlo ve své kategorii na světě, je důsledkem snahy konstruktérů o maximální stupeň balistické ochrany osádky. Korba vozidla je zhotovena z několika tenčích vrstev ohýbaných ocelových plátů a nejvíce exponované partie jsou ještě zesíleny panely pasivního přídavného pancéřování. Výsledkem je, že BOXER nepochybně nemá z hlediska balistické obrany (včetně odolnosti proti minám s náplní až do 8 kg TNT) ve své kategorii konkurenci. To však není jeho jediná přednost. Ojedinělá je rovněž koncepce rychle zaměnitelných rozměrných modulů, které z tohoto vozidla dokážou vytvořit příslušné specializované verze. To znamená, že na základní tzv. pohonný modul (tvoří jej podvozek a příď vozidla s pohonnou jednotkou zasahující zhruba na úroveň druhé nápravy) lze údajně za pouhou hodinu instalovat kompletní střední a zadní část korby! V současné době se počítá s moduly, které vytvoří následující verze: Obrněný transportér pěchoty a velitelské vozidlo pro německou armádu; ambulanci, velitelské, nákladní a opravárenské vozidlo pro nizozemské ozbrojené síly. Na přání zákazníka by mohly vzniknout i další verze. BOXER se díky výkonné pohonné jednotce má vyznačovat výbornými jízdními vlastnostmi v terénu, nabízí vnitřní využitelnou plochu překážky a vůbec vozidlo řídit v noci při zhasnutých světlech. V současné době jsou k dispozici nejméně 4 z celkem 12 plánovaných prototypů. Původně uvažovaný termín na ukončení zkoušek vozidla v roce 2005 je nereálný. Proto datum zavedení do výzbroje stejně jako množství vyráběných vozidel zůstávají stále otevřené.

Zdroj: Zdobinský, M.: Když dva dělají totéž..., Zbraně a technika, AVIS 2005Technicko-taktická data
Bojová hmotnost: 33 000 kg
Hmotnost prázdného vozidla: 25 000 kg


Rozměry:
- délka: 7 880 mm
- šířka: 2 990 mm
- výška: 2 370 mm
- světlá výška: 500 mm
- rozchod: 2 580 mm
- rozvor: 1 550 + 1 900 + 1 550 mm


Brodivost: 1,5 m


Stoupání: 60%
Boční náklon: 30%


Překročivost: 2 m
Výstupnost: 0,8 m


Maximální rychlost: 103 km/h


Jízdní dosah (silnice): 1 050 km
INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#134989 Verze : 0
Litva


V auguste 2016 uzatvorila Litva zmluvu s medzivládnou agentúrou OCCAR na dodávku 88 BVP Boxer vyzbrojených izraelskou zbraňovou stanicou Rafael Samson Mk. 2 (30mm kanón Mk 44, 7,62mm spriahnutý guľomet a PTRS Spike-LR). Vozidlá boli dodané v rokoch 2019-2021 a v Litve slúžia pod označením Vilkas (Vlk). Okrem bojových boli dodané aj 2 cvičné vozidlá. V aprili 2022 informovalo Litovské ministertvo obrany o zámere získať ďalších viac ako 120 vozidiel Boxer v rôznej konfigurácii (najmä pre podporné úlohy, aj keď časť má byť dodaná s vežou Rafael Samson Mk. 2 s 30mm kanónom, alebo jej obdobou s 12,7 mm guľometom) s plánovanou dodávkou v rokoch 2023-2024.


Zdroj: https://bmpd.livejournal.com/4526016.html
https://bmpd.livejournal.com/3688258.html

INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) - Jedno z prvých BVP Vilkas dodaných Litve v roku 2019 pri streľbe PTRS Spike-LR na cvičení v Nemecku.

Jedno z prvých BVP Vilkas dodaných Litve v roku 2019 pri streľbe PTRS Spike-LR na cvičení v Nemecku.
INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) - BVP Vilkas

BVP Vilkas
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#698120 Verze : 1
02.05.2024 obdržel Bundeswehr první sWaTrgInf Boxer
Stroje vyrábí australská pobočka německého obranného koncernu Rheinmetall. Prototyp německé veze kolového bojového vozidla pěchoty (KBVP) dorazil do Německa. Sériové stroje začnou následovat v roce 2025 v počtu 100 kusů a doplní ve výzbroji německo-holanskou variantu klasického obrněného transportéru.
Známé údaje
- výrobce: australský Rheinmetall
- hmotnost: 38500 kg
- posádka: 3 osoby
- výsadek: 4 osoby (!)
Výzbroj
- víceúčelová věž: Lance 2 Block II (převzata z BVP Puma)
- výzbroj: 30mm kanon MK30-2 a 7,62mm kulomet blíže neurčeného typu
Pohonná jednotka
- typ: MTU 8V199 TE21 o výkonu 603 kW (820 k)
- převodovka: Allison, automatická, 7 rychlostí vpřed a 3 pro jízdu vzad
Poznámka
Německá zkratka sWaTrgInf znamená Schweren Waffenträgers Infanterie.
Zdroj:
defence-ua.com
euro-sd.com
www.produktion.de

INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) - 02.05.2024 - Symbolické předání klíče k prvnímu sWaTrgInf Boxer proběhlo v Rheinmetallu v Unterlüssu. Na fotografii z leva do prava: Viceadmirál Carsten Stawitzki vedoucí oddělení vyzbrojování BMVg, Frank Aldekamp z BAAINBw, Jessica Wardová zástupkyně australského vojenského atašé, Björn Bernhard z Rheinmetallu, Siemtje Möller parlamentní státní tajemnice. Foto: Gerhard Heiming pro ESD.

02.05.2024 - Symbolické předání klíče k prvnímu sWaTrgInf Boxer proběhlo v Rheinmetallu v Unterlüssu. Na fotografii z leva do prava: Viceadmirál Carsten Stawitzki vedoucí oddělení vyzbrojování BMVg, Frank Aldekamp z BAAINBw, Jessica Wardová zástupkyně australského vojenského atašé, Björn Bernhard z Rheinmetallu, Siemtje Möller parlamentní státní tajemnice. Foto: Gerhard Heiming pro ESD.
INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755705 Verze : 2

Diskuse

Pane kolego,
lituji, ale toto je australský výrobek dodaný do Německa.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755732 Verze : 0
Je to opravdu to samé, stačí porovnat fotky. Navíc, myslíš že Rheinmetall vyrábí dva odlišné stroje s naprosto stejným jménem?
Stránky Rheinmetall Defence Australia, včetně textu o Boxeru: www.rheinmetall.com
Stránky Rheinmetallu o Boxeru: www.rheinmetall.com
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755736 Verze : 2
Příteli,
to pořád nic nemění na tom, že tento stroj byl kompletně vyroben v Austrálii a proto ho Bundeswehru předala Jessica Wardová z australské ambasády v Německu.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755738 Verze : 0
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Rheinmetall Landsysteme GmbH, Kassel
DD.MM.2009-DD.MM.20RR Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, München
DD.MM.2013-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Nederland BV, Amsterodam
DD.MM.202R-DD.MM.20RR Rheinmetall Defence Australia Pty Ltd., Ipswich
DD.MM.2023-DD.MM.20RR Rheinmetall BAE Systems Land Ltd., Telford
A proto je v tématu uvedeno těch výrobců o něco víc...
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755754 Verze : 0
Příteli,
díky za upozornění na mé pochybení - špatně jsem si vysvětlil zkratku příslušnosti INT.
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755765 Verze : 1
Aubi, ale přeci nebudou všechny verze v jednom tématu anebo ano?
Původně jsi založil téma pro OT (Gruppentransportfahrzeug), ale JT založil BVP (Schweren Waffenträgers Infanterie), lišit se budou třeba hmotnost anebo přepravní kapacita, u zdravotní verze i výška...
Třeba BMP a BVP (a jiné) mají také samostatná témata
URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755781 Verze : 0
Takhle, téma není moje. Rozhodně bych byl rád kdyby to bylo hezky rozškatulkovatelné na subverze atd. Ale problém s Boxerem je v tom že
a) info o jednotlivých verzích v podstatě není a
b) to je modulární mašina a víceméně cokoli jde nasadit na podvozek během pár minut. A plánují i pásový podvozek pro ty samé moduly.

Pokud chcete, můžete to samozřejmě zkusit rozhodit na jednotlivé verze, i já to chtěl, když jsem to před dvěma měsíci chtěl zatabulkovat. Ale tohle je na mě moc.

INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


INT - Boxer (kolové víceúčelové obrněné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/INT-Boxer-kolove-viceucelove-obrnene-vozidlo-t28909#755786 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více