Main Menu
User Menu

Westerplatte, Vojenský tranzitní sklad

Wojskowa Składnica Trynzytowa na Westerplatte

Wojskova Składnica Tranzytowa na Westerplatte
(Vojenský tranzitní sklad na Westerplatte, dále jen WST)

Polské vojenské překladiště s ochranným oddílem, od roku 1934 se stálými pevnostními stavbami. V roce 1938 dostavěn vnější prstenec polního opevnění, výzbroj doplněna několika děly a minomety. Místo zahájení druhé světové války, první výstřel proti polské enklávě padl 1.září 1939 ve 4:45 ráno z děl hlavní ráže německé školní bitevní lodě Schleswig-Holstein.

Posádka a výzbroj:
Vrchním velitelem WST byl v okamžiku vypuknutí války major Henryk Sucharski, jeho zástupcem a velitelem strážního oddílu kapitán Franciszek Dąbrowski. Obrana skladu se především opírala o prstenec pěti betonových pevnůstek ve sklepních prostorách strážnic (Wartownie Nr. 1-5), dále o betonový kryt pod budovou kasáren (Wartownia Nr. 6) a polní opevnění se sedmi strážními stanovišti s pěchotními kryty a střeleckými okopy. V prostorách WST se nacházelo cca 220 vojáků a civilních pracovníků. K obraně enklávy mohla být využita následující výzbroj:

160x karabina Mauser wz.98 se 49.000 náboji
800x ruční granát wz.31
6x automatická puška wz.28 "Browning"
18x lehký kulomet wz.08/15
18x těžký kulomet wz.30 se 124.000 náboji
4x 81-mm minomet "Stockes-Brandt" s 860 granáty
2x 37-mm protitankové dělo wz.36 "Bofors" s 400 granáty
1x 75-mm polní dělo wz.02/26 "Prawosławna" s 330 granáty

Pevnostní stavby a systém obrany:
Bojové prostory strážnic představovaly betonové kryty se stěnami o mocnosti 35 cm vyzbrojené 2-3 těžkými kulomety na stálých lafetách. Kryty byly tajně vybudovány* v letech 1933-1934 pod objekty oficiálních strážnic (Wartownie Nr. 1, 2, 4 a 5) a důstojnickou vilou (Wartownia Nr. 3). Strážnice číslo 1 a 5 chránily přístupové trasy směrem od pevniny, čísla 2 a 3 kontrolovala plavební kanál a číslo 4 mělo na starosti muniční bazén a ochranu severního pobřeží před vyloděním. V centru ochranného prstence stála zděná kasárna dokončená v roce 1936. Ve sklepních prostorách kasáren se nacházel betonový kryt o síle stěn 40-60 cm se třemi stanovišti těžkých kulometů. Kromě bojového prostoru se zde nacházel sklad munice, radiostanice a záložní elektrárna.
Vnitřní obranná linie betonových opevnění byla doplněna vnějším polním opevněním s řadou kulometných hnízd, s předem připravenými dělovými postaveními, stanovištěm minometů a protipěchotními překážkami. Nejsilněji vyzbrojené stanoviště "Přívoz" (Prom) bránilo spojení s pevninou a východní část kanálu. Na břehu přístavního kanálu se dále nacházela postavení "Wal" (Val) a "Přístaviště" (Przystań). V prostoru muničního bazénu bylo zřízeno stanoviště "Elektrárna" (Elektrownia), podél kolejí na severním břehu poloostrova pak byla rozmístěna stanoviště "Sprchy" (Łazienki), "Pevnost" (Fort, na některých mapách ale označovaná jako přístav, polsky Port) a "stanoviště serž. Deika". Posledně jmenované postavení se v průběhu bojů posunulo směrem ke strážnici č.5 a dostalo nový název "Trať" (Tor kolejowy). Nábřeží bylo kromě strážních postavení chráněno pásmy ostnatého drátu, srázem a zdí (nebo dřevěným plotem). Na šíji byla WST od města oddělena cihlovou zdí se železniční branou a pásem lehkých polních překážek z ostnatého drátu a hatí. Břeh kanálu byl lemován srázem nebo náspy.
Polní dělo ráže 75 mm bylo uschováno v garáži poblíž svého palebného postavení mezi stanovištěm "Přístav" a strážnicí č.3. Úkolem děla byla eliminace kulometných postavení v budovách stojících podél jižního břehu kanálu. Možný tankový útok kryla dvě skrytá postavení 37-mm protitankových děl, jedno stálo u železniční trati mezi strážnicemi č. 4 a 5, druhé v blízkosti přístavního kanálu mezi strážnicemi č. 1 a 2. Na náměstíčku u budovy kasáren byla umístěna baterie čtyř 81-mm minometů, v době míru uschovaných v budově kasáren. Detailní rozmístění výzbroje shrnuje následující tabulka:

Stanoviště
Osádka mužů
HMG
MMG
LMG
granáty
Strážnice č.1
14
2
2
-
48
Strážnice č.2
11
3
2
-
48
Strážnice č.3
9
2
2
-
48
Strážnice č.4
5
1
3
-
48
Strážnice č.5
7
1
2
-
48
Strážnice č.6
7
3
-
-
48
Postavení "Val"
3
-
-
1
-
Postavení "Přívoz"
21
1
1
1
196
Postavení "Pevnost"
4
1
1
-
96
Postavení "Přístaviště"
14
1
2
-
96
Postavení "Elektrárna"
6
-
-
1
-
Postavení "Sprchy"
6
-
1
1
-
Postavení seržanta Deika
6
-
-
1
-


* podle smlouvy nesměla být na území WST umístěna žádná opevnění ani těžká výzbroj

V současné době je v areálu vojenského tranzitního skladu na Westerplatte umístěn památník a muzeum věnovaný obráncům Westerplatte.
URL : https://www.valka.cz/Westerplatte-Vojensky-tranzitni-sklad-t28861#101811Verze : 1
Legenda:


Magazyn amunicji - muniční sklad
Stacja kolejowa - železniční stanice
Latarnia - maják
Magazyny - sklady
Wartownia - strážnice
Placówka - strážní stanoviště
Działo ppanc.- protitankové dělo
Armata 75 mm - polní dělo
Moźdierze - minomety
ckm - těžký kulomet
lkm - lehký kulomet
rkm - automatická puška
drut kolczasty - ostnatý drát
růžová linie - násep
Westerplatte, Vojenský tranzitní sklad - Situace na Westerplatte k 1.září 1939

Situace na Westerplatte k 1.září 1939
URL : https://www.valka.cz/Westerplatte-Vojensky-tranzitni-sklad-t28861#101813Verze : 0
Zdroj:
Jaroslav Valenta, Čestmír Vašák: Hodina Ypsilon (Praha 1967)
URL : https://www.valka.cz/Westerplatte-Vojensky-tranzitni-sklad-t28861#416292Verze : 0
MOD