Main Menu
User Menu
Veliteľsko-štábne vozidlo oddielu 1V16 (VŠVO) sa zpravidla umiestňuje v priestore palebného postavenia. V priebehu boja s premiestňuje súčastne s palebnými čatami batérií.


Je určené riešenie týchto úloh :


- k výpočtu prvkov streľby,


- k určeniu spôsobu postreľovania cieľov,


- k automatickému predávaniu prvkov streľby a s spôsobu postreľovania cieľov do palebných postavení batérií,


- k spracovaniu výsledkov topograficko-geodetického pripojenia,


- k meraniu prízemných poveternostných prvkov,


- k udržiavaniu spojenia so štábom pluku ( skupiny), veliteľom oddielu, veliteľmi a staršími dôstojníkmi batérií a pridelenými delostreleckými prieskumnými prostriedkami.


Vybavenie vozidla 1V16 :


a) prostriedky pre prípravu prvkov streľby : počítač 9V59 s daľekopisným prístrojom STA-67M, prístroj pre riadenie paľby PUO-9M, prístroj pre určenie súhrnných opráv,


b) spojovacie prostriedky : rdst R-123 2 ks, R-111, R-130M, prijímač R-326,


hovorové zariadenie 1T-803M, telefónny pripojovač P-193M, 2 ks poľný telefón TA-57, 3 cievky TK-2 po 500 m tlf. káblu P-274M,


c) prieskumné prístroje : prenosná poveternostná súprava DMK-1, prístroje radiačného a chemického prieskumu GO-27,


d) zdroje elektrického napätia : elektrocentrála, generátor GIV-8/6000, akumulátory,


e) prostriedky protichemickej ochrany : filtroventilačné, teplovzdušné, dezaktivačné,


f) výzbroj : RPG-7VN + 5 nábojov, 7,62 mm guľomet PKMB + 500 nábojov.


Počítač 9V59 je základný prostriedok k výpočtu prvkov streľby.Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s pásovým obrneným vozidlom ML-LBu.


Max. rýchlosť :


- cesta : 60 km / hod.
- terén : 32 km / hod.
- plavby : 5 km / hod.


Akčný rádius : 500 km


Prekonávanie prekážok :


- max. uhol stúpania : 35 °
- max. uhol bočného náklonu : 25 °


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7193
Šírka : 2850
Výška : 3013


Svetlosť : 400
Rozchod kolies : 2500


Hmotnosť : do 15000 kg


Obsluha : 6 mužov


- starší operátor – počtár,
- operátor – počtár,
- starší radista,
- radista,
- starší operátor,
- vodič – mechanik.


Zdroj : Del-55-23 Bojové použitie súpravy 1V12 pre riadenie paľby samohybného delostrelectva, predpis ČSLA
URL : https://www.valka.cz/SOV-1V16-velitelske-stanoviste-t28855#315420Verze : 0