Main Menu
User Menu

Hunyady, Ján

Kníže Ján Hunyady - uherský gubernátor


(1407/09 - 1456)


- otec krále Matyáše Korvína
URL : https://www.valka.cz/Hunyady-Jan-t28852#101676Verze : 0
Ján Hunyady


Po smrti Vladislava I. uhorský snem uznal nároky Ladislava Pohrobka na trón. Lenže Ladislav mal sotva 5 rokov a nemohol vládnuť. Predstavitelia šľachty sa dohodli, že krajinu udú spravovať siedmi kapitáni. Na území Slovenska to bol Ján Jiskra z Brandýsa, Pongrácz zo Svätého Mikuláša a krajinský sudca Imrich Bubek. Neskôr však vysvitlo, že to nebolo dobré rozhodnutie. Medzi kapitánmi prepukávali nedorozumenia, spory a ozbrojené konflikty. V roku 1446 snem poveril správou krajiny Jána Hunyadyho, najmocnejšieho z veľmožov. Ale ani za jeho vlády sa situácia veľmi nezmenila. Šlachtici spriadali proti sebe intrigy, podľa potreby sa spájali a rozlučovali, bojovali medzi sebou. Obyvateľstvo bolo vystavené násilnostiam,rabovaniu. Na juhu krajinu ohrozovali Turci a Hunyadymu sa podarilo nad nimi viackrát zvíťaziť. Pokúšal sa zlomiť aj moc Jána Jiskru na Slovensku. Boje sa skončili nerozhodne a nepriatelia podpísali prímerie. Na jeseň roku 1448 viedol Hunyady početnú výpravu proti Osmanskej ríši. Bitka na Kosovom poli znamenala katastrofálnu porážku uhorských vojsk. Hunyady si ledva zachránil holý život. Niekoľko rokov sa mu podarilo udržiavať s Turkami mier, a tak sa mohol venovať domácim záležitostiam. Zorgnizoval viac ťažení proti Jiskrovi, ale v rozhodjúcej bitke pri Lučenci, utrpel porážku. Začiatkom septembra 1452 sa vrátil kráľ Ladislav z Viedne do Uhorska. Ján Hunyady sa vzdal funkcie gubernátora, avšak kráľ ho vymenoval za dedičného comesa sedmohradskej Bistrice.


Výpravy proti Jiskrovi


Keď sa Ján Hunyady stal gubernátorom Uhorska, funkcia kapitánov sa zrušila. Jiskra sa jej však nechcel vzdať. Prvú výpravu proti nemu viedol už v roku 1447 Hunyadyho spojenec Pongrácz zo Sv. Mikuláša. Zaútočil na Topoľčany, kde sa Jiskra zdržiaval. V auguste 1449 tiahol ku Košiciam Tamás Székelyi, ale pri Drienove utrpel porážku. V spetembri viedol výpravu proti Jiskrovi sám Hunyady. Dostal sa cez Zvolen a Tekov až ku Kremnici, kde dohodli prímerie. Dňa 7.9.1451 sa strhla bitka pri Lučenci, v ktorej Jan Jiskra zvíťazil nad presilou Hunyadyho vojsk. Ďaľšie boje sa na Slovensku odohrali ešte v októbri toho istého roku.


O Jánovi Hunyadym a jeho dobe v datách
- narodil sa medzi rokmi 1407-1409.
- na jar 1445 uhorský snem uznal nároky Ladislava Pohrobka na uhorský trón.
- keď v roku 1446 zvolili Hunyadyho za gubernátora, bol najbohatším uhorským veľmožom. Patrilo mu 28 hradov, 56 miest a mestečiek a vyše 1000 dedín. Značná časť jeho majetkov sa rozkladala na Považí.
- začiatkom roka 1453 udelil Ladislav Pohrobok Hunyadymu titul dedičného comesa. Zároveň ho vymenoval za hlavného krajinského kapitána s úlohou chrániť Uhorsko pred zahraničným nepriateľom
- hoci Ján Jiskra zastával v Uhorsku záujmy Ladislava Pohrobka, mladý kráľ ho zbavil majetku. Potvrdil to i snem konaný vo februári 1453 v Bratislave. Sklamaný Jiskra opustil Slovensko.Zdroj: Ladislav Švihran- Kto nám vládol, vydal Perfekt a.s.
Hunyady, Ján - Ján Hunyady

Ján Hunyady
URL : https://www.valka.cz/Hunyady-Jan-t28852#236005Verze : 0
.
Hunyady, Ján - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Hunyady-Jan-t28852#427221Verze : 0