Main Menu
User Menu

Š´-cu (Chubilaj)

Císař Š´-cu (Chubilaj)


(1215 - 1294)Narodil se 23. září 1215 jako vnuk Čingischána a mladší bratr mongolských chánů Möngkeho a Hülegüho. V roce 1260 byl po smrti Möngköho zvolen Velkým chánem Mongolů jako pátý v řadě. Chubilaj si poté, co upevnil svoji pozici, zvolil za nové sídlo Chánbalyk (Peking), do té doby bezvýznamné sídlo v severní Číně. V roce 1271 pak v Číně založil dynastii Jüan a sám se prohlásil za jejího prvního císaře jako Š´-cu.


Š´-cu se rozhodl, že sjednotí Čínu pod svoji nadvládou a učiní z ní nejmocnější říši světa. Tomuto cíli věnoval všechnu energii. Uvědomoval si, že Mongolové nikdy nemohou Čínu zcela podrobit a rozhodl se pro asimilaci svého kočovného národa s touto tisíciletou kulturou. Proti tomu se vytvořila opozice, vedená jeho strýcem Kaiduem, která uzavřela koalici za účelem obnovení kočovných zvyků a způsobu života svých předků. Císař, který v letech 1279 - 80 ovládl jižní Čínu, využil jejích zdrojů a s opozicí chánů se poté rázně vypořádal.


Chubilaj (císař Š´-cu) poté učinil z budhismu státní náboženství. Zrušil konfuciánský systém státních zkoušek a do nejvyšších postů v armádě jmenoval privilegované Mongoly. Cizincům, většinou původem ze střední Asie, pak svěřil méně důležitá místa ve státní správě, čímž učinil z Číňanů porobený národ. O to více však podporoval čínskou kulturu, která za jeho vlády prožívala nebývalý rozkvět. Dal prodloužit Velký kanál, spojující severní a střední Čínu, stavěl silnice a vytvořil jednotný poštovní systém. Přesto byli za jeho vlády umělci, zejména potulní herci pod neustálou kontrolou placených špehů a donašečů a jakékoliv projevy odporu vůči mongolské nadvládě ze strany Číňanů byly přísně trestány.


Š´-cu se snažil o navázání kontaktů se Západem, zejména prostřednictvím katolické církve. V letech 1275 - 92 byl v jeho službách benátský kupec s papežovým pověřením - Marco Polo, který o tom později vydal svědectví v knize Milion. Po celou dobu své vlády císař usiloval o dobytí a ovládnutí Japonska, dvakrát se jeho loďstvo pokusilo o invazi, poprvé v roce 1274 a naposledy roku 1281. Pokaždé však tento pokus skončil katastrofou poté co mongolské loďstvo zničil tajfun. I přes tento neúspěch se Š´-cu mohl považovat slovy Marca Pola za "nejmocnějšího muže od dob Adama". Císař zemřel 18. února 1294.
URL : https://www.valka.cz/S-cu-Chubilaj-t28774#101363Verze : 0
Nám evropanům a těm, kteří sledovali či četli Marca Pola je tento císař a chán znám také pod jménem Kublajchán.
URL : https://www.valka.cz/S-cu-Chubilaj-t28774#225531Verze : 0
MOD