Main Menu
User Menu

Řád Leopolda II. [1900]

Ordre de Léopold II / Order of Leopold II

     
Název:
Name:
Řád Leopolda II.
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:

Struktura:
Structure:
- velkokříž s řetězem
- velkokříž
- velkodůstojník
- komtur
- důstojník
- rytíř
- zlatá medaile
- stříbrná medaile
- bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#319625Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II - velkokříž s řetězem
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II - Grand-croix
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot je z kovového maltézskeho kríža zlatej farby vo vavrínovom venci s rovankého kovu a farby.
Na obverse je stredový lemový disk z modrého emailu uprostred ktorého sa nachádza lev. Na modrom lemovom kruhu je nápis vo francúštine (L'union fait la force) a holandštine (Eendracht maakt macht).
Centrálny disk zobrazuje symbol Konžského slobodného štátu a motto práca je progres.
Stuťka je modrá s centrálnym čiernym pruhom.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Heviezda je striborná s 5 hrotmi si zlatými lúčmi medzi.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je modrá so stredovým čiernym pruhom.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Leopold_II
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#498804Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II - Grand officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Leopold_II
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#498807Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II - Commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Leopold_II
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#498808Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II - Officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Leopold_II
http://www.eekelers-centini.be/catalog
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#499121Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II - Chevalier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Leopold_II
http://www.eekelers-centini.be/catalog
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#499122Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II. - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#577420Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II. - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#577421Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Leopolda II. - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de Léopold II
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.08.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andre Charles Borné: Distinctions Honorifiques de la Belgique 1835-1985, Bruxelles 1985
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#577422Verze : 0
MOD
Rád Leopolda II. /Ordre de Léopold II. /


Bol založený v roku 1900 kráľom Leopoldom II. (1835 až 1909 vláda od 1865) ako záslužný rád Konga, ktorého panovníkom bol belgický kráľ. Po predaji Konga 1908 sa stal rád Belgickým.
K rádu patrí aj zlatá, strieborná a bronzová medaila.


Rád sa rozdeľuje do 5 stupňov:
- Veľkokríž /veľkostuha, hviezda/
- Veľkodôstojník /menšia hviezda/
- Komandér / na krku/
- Dôstojník / na prsiach kríž s rozetou na stuhe/
- Rytier /na prsiach strieborný kríž bez rozety ma stuhe/


Zlatý kríž s ôsmimi hrotmi a guličkami na koncoch, medzi ramenami je palmový veniec. Kríž je zavesený na kráľovskej korune. V kruhovom strede v čiernom poli je zlatý korunovaný lev a okolo na modrom podklade nápis Ľunion fait la force / V jednote je sila/, vzadu sú korunované iniciáli LL.


Veľkokríž ma 10 cípov briliantujúcich striedavo zlatých a strieborných v strede s kríž. Veľkodôstojník strieborný 5 cípov hviezdy na konci rozdelených so okrajmi ukončenými guličkami,zlaté lúče v strede s radovým krížom.
Stuha je tmavomodrá s čiernym stredným pruhom.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#101238Verze : 0
MRád mal aj svoj kolonialný typ a jeho výzor sa odlišoval iba stredovým medailomom viď. obrázok.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#106347Verze : 0
Leopold II. byl synem prvního belgického krále Leopolda (1790-1831-1865), který pocházel z dynastie Sachsen Coburg Gotha. Ten v roce 1832 založil nejvyšší belgický řád Leopoldův, zatímco jeho syn Leopold II. V roce 1897 řád Koruny a v roce 1900 a to ještě v hodnosti panovníka nezávislého konžského státu řád Leopolda II. Ale a to je důležité souběžně s tímto řádem založil i specializovaný řád vlastního královského domu a to s titulem Královského suveréna nezávislého koňského státu, který tvarově sice vycházel a vlastně přesně navazoval na dekorace řádu Leopolda II., ale mění na lícové straně symboly středového medailonu
U specializovaného řádu zřízeného králem dne 24.08.1900
Tento řád byl udělován jen do roku 1908, kdy se Kongo stává koloniální součástí Belgického království. Král uděloval řád v této podobě úzkému okruhu svým přátel a spolupracovníků. Např. stupeň komander byl udělen jen 12 x.
Literatura:
Andre Charles Borné:Distinctions honorifigues de la Belgigue 1830-1935
Poznámka:
Pan kolega Slimo zde předvádí obrázek posledního stupně zde popsaného belgického řádu. Je vzácný, dokonce velmi vzácný. V roce 1990 obdržel pan Měřička nabídku na výměnu od jednoho belgického sběratele, za tento malý křížek nabídl V.Měřičkovi velkokříž anglického řádu Sv.Michala a Sv. Jiří. Neuspěl a křížek je uložen v NM v Praze.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#309539Verze : 1
Ještě jednou k řádu Leopolda II.
O vzácnosti tohoto řádu bude zcela nejjednodušší pokud zde popíšeme to co napsal pan Václav Měřička a jeho vlastní zkušenosti.
Bylo to v roce 1944 kdy jsem v jednom pražském starožitnictví získal komandérský kříž řádu Leopolda II., a s nim společně a to v modré etuji komandérského kříže, rytířský kříž mimořádně zajímavého řádu z roku 1900. Protože v tehdejší faleristické literatuře se mně nepodařilo zjistit co je to za zajímavou variantu řádu Leopolda II. A navíc jsem současně s tímto komandérským stupněm získal i stříbrný rytířský kříž tohoto řádu, nevěděl jsem si s určením rady. A tak se stalo, že krátce po válce, jeden dnes již zemřelý sběratel, kterému jsem se s tímto svěřil, mně nabídl výměnu za onen komandérský kříž, podle něho neodpovídající stanovám řádu Leopolda II. Žel jsem tehdy neuváženě nabídku přijal a získal jsem od onoho sběratele I. a II.třídu pruského vyznamenání Železného kříže z roku 1813. To jsem však netušil, že tento mně předaný Železný kříž je prosté FALSUM. Potom onen sběratel zemřel a já již neměl možnost falsa vrátit a získat zpět onen specializovaný komandérský kříž
Teprve mnohem později jsem se dozvěděl od velkého belgického znalce pana Iva Suetense, že se jednalo o nesmírně vzácné belgické, resp. v této době ještě mimořádné osobní královské vyznamenání, udělované jen do roku 1908, kdy Kongo se stalo koloniální součástí belgického království. Král prý tehdy uděloval tento vzácný řád pouze malému okruhu svých spolupracovníků. Onen komandérský kříž byl prý udělen jen dvanáctkráte. Mně zůstal jen malý rytířský kříž (je uložen v NM Praha)
Tolik k řádu ze vzpomínky Václava Měřičky!
Poznámka:
Zde vystavený exemplář komandérského kříže pochází opravdu z této moravské sbírky a je uložen opět v moravské sbírce pana Ivana Smýkala. V jeho sbírce se nalézá i rytířský kříž tohoto typu, který je uložen v originální etuji. V současné době se tedy na našem území nachází komandér řádu Leopolda a 2x rytířský kříž řádu tohoto typu.
Literatura:
André-Charles Borné:Distinetions honorifgues de la Belgigue 1830-1985
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#309604Verze : 4
Název
Name
Řád Leopolda II - komandér
Order of Leopold II - Commander
Ordre de Léopold II - Commandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
25.09.1947 - Knox, Fergus Y.Carson
15.02.1952 Thomas, Gwilym Ivor
DD.MM.RRRR - Godson, William Frederick Holford
DD.MM.RRRR Ridgway, Matthew Bunker
DD.MM.RRRR Ryan, Cornelius Edward
DD.MM.RRRR Stanier, Alexander Beville Gibbons
DD.MM.RRRR Willy Omer François Jean, Coppens de Houthulst
DD.MM.RRRR du Monceau de Bergendal, Yvan Georges Arsene Felician
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#626280Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Leopolda II - rytíř
Order of Leopold II - Knight
Ordre de Léopold II - Chevalier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.12.1945 - Thatcher, Gerald Brian
08.12.1945 - Weston, Gerald Patrick Linton
25.09.1947 - Smith, Harold David Nelson
DD.MM.RRRR Biddle, Charles John
DD.MM.RRRR Meulemeester, Andre Emile Alfons
DD.MM.RRRR Olieslagers, Jan
DD.MM.RRRR Parsons, Edwin Charles
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Leopolda-II-1900-t28745#626282Verze : 0
MOD