Main Menu
User Menu
PL-11


Práce na tejto strele začali koncom 80-tych rokov, keď bola uzatvorená zmluva medzi talianskou firmou Alenia a čínskou vládou o poskytnutí pomoci pri stavbe PLRS PL-11. Z Talianska bolo do Číny dodaných okolo 100 striel Aspide (talianska úprava AIM-7E Sparrow). Prvá várka čínskych striel Aspide bola zkompletovaná z talianskych súčiastok v roku 1989. Potom ale talianska vláda spoluprácu prerušila na protest proti násilnému potlačeniu demonštrácii v Pekingu čínskou vládou. Začiatkom 90-tych rokov bol program vývoja strely PL-11 na základe strely HQ-61C s technológiou Aspide obnovený. Pravdepodobne malý počet týchto striel bol vyrobený v polovici 90-tych rokov pre skúšky a hodnotenie.


TAKTICKO-TECHNICKÉ ÚDAJE:


Výrobca: 2nd Shanghai Bureau of Mechanics-Electronics (nyní Shanghai Academy of Space Flight Technology, SAST), ČĽR


Typ navádzania: poloaktívne rádiolokačné


Dĺžka: 3,89 m
Priemer tela: 0,208 m
Rozpätie: 0,68 m
Celková hmotnosť: 220 kg
Hmotnosť bojovej hlavice: ? kg
Rýchlosť letu: M= 4
Dolet: 75 km
URL : https://www.valka.cz/CHN-PL-11-t28656#100660Verze : 0