Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
PPT-8
Originální název:
Original Name:
PPT-8
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tatra, Kopřivnice /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy / 2 prototypes
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.11.1953
Osádka:
Crew:
2 (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
9800 - 11150 kg
Celková délka:
Overall Length:
6650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
2835 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-108 (vznetový vzduchom chladený 8-valec objemu 9.890 cm3)
Výkon:
Power:
1031) kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
45 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
10 osôb + 2,8t náklad
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) Údaj platí pre modifikovaný motor T-108 použitý pri 2.prototype.
Zdroje:
Sources:
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko č.1/2009, ISSN: 0027-8211
URL : https://www.valka.cz/PPT-8-t28654#423013Verze : 1
MOD
Po zamietnutí projektu delostreleckého ťahača KOTRA-8 vznikla v roku 1952 snaha o vývoj pôvodného nemeckého delostreleckého ťahača sWS (schwere Wehrmachtslepper). Jeden exemplár pôvodného nemeckého ťahača sWS, ktorý mal pôvodný nemecký zážihový motor Maybach nahradený vznetovým motorom Tatra sa zúčastnil a vynikol v porovnávacích testoch ťahačov prebiehajúcich od 15.5.1952 do 6.6.1952, ktorých sa zúčastnili i ukoristené nemecké ťahače KM m 11 (Sd.Kfz.7), DB 10 (Sd.Kfz.8). Pôvodný nemecký sWS (v povojnovom Československu označovaný ako "SWS") sa počas vojny vyrábal v Továrni na vozy, a.s. Kolín. Zachovala sa i veľká časť dokumentácie a po otestovaní Vojenským technickým ústavom bola ocenená nízka poruchovosť vozidla a výroba z nedeficitných materiálov. Ukoristené ťahače vraj boli využívané jednotkami československej armády. Na doporučenie sovietských poradcov prebehli medzi 19.8.1952 - 28.8.1952 s ťahačom sWS vojskové skúšky.
Chcem poznamenať, že tento originálny sWS s motorom Tatra nemožno považovať za prototyp (niektoré zdroje ho považujú za tretí prototyp). Je to skôr technologický demonštrátor. Momentálne nemám potvrdené, či toto konkrétne vozidlo malo nejaké továrenské označenie, no vzhľadom na to, že T 809 bolo v knihe zápisov priradené i prestavbe Sd.Kfz. 9 s motorom Tatra z roku 1948, je možné, že i tento exemplár niesol identické označenie. Je to však problém chaotického továrenského označovania viď. nasledujúce riadky.

Pôvodný ťahač sWS nesplňoval niektoré požiadavky armády a preto sa mal začať vývojový program upravenej konštrukcie. Schválenie vývoja vylepšenej kópie sWS náčelníkom Generálneho štábu prebehlo 10.1.1953. Poverenou vývojovou firmou bola Tatra Kopřivnice n.p. Tá viedla vývoj tohoto ťahača pod firemným označením T-809 (v histórii firmy Tatra sa číslo 809 vyskytuje eště najmenej u štyroch dalších typov, vzájomne veľmi odlišných napr. tri verzie štábneho osobného vozidla Tatra V 809).
Oficiálne vojenské označenie projektu polopásového ťahača bolo PPT-8 (polopásový traktor 8-ton). Civilné označenie úlohy bolo 838/52.
Pred výrobou nultej série sa mali otestovať na dvojici prototypov požadované špecifikácie. Medzi špecifikácie patrili rozmery úložnej plochy (3500 x 2350 mm), výška bočníc mala dosahovať výšku 375 mm. Samotná úložná plocha bola menšia, než u sWS. Za kabínou vodiča bol vytvorený priestor pre sklápateľnú strechu kabíny i oblúky a strechu chrániacu úložnú plochu, boli tam schránky na náradie a rezervné koleso. Na úložnej ploche mala byť dvojica sklopných sedačiek, ktoré mali poskytnúť prepravný priestor pre 10 mužov. Kabína mala byť identickej konštrukcie ako u nemeckého vzoru sWS (otvorená, krytá sklopnou plátenou strechou). Kabína mala byť vykurovaná teplým vzduchom od motora. Zásoba paliva mala vystačiť na dojazd 350 km. Požadovalo sa vylepšenie ručnej brzdy a montáž navijáka s lanom hrubým 16 mm a dlhým 80 metrov.
Pôvodná požiadavka znela na 2.000 sériových ťahačov, ktorých výroba sa mala započať v roku 1954. Firma Tatra predložila k schváleniu konečnú podobu projektu v 4/1953. Najväčšou zmenou bolo nahradenie riadenia z nákladného vozidla Praga N5T za riadenie z Tatry 111. Vzhľadom na to, že sa na prototypoch začalo pracovať už pred schválením konečného projektu, museli sa práce na dieloch prototypov začať nanovo. To oddialilo dokončenie prototypov o tri mesiace a dvojica strojov s evidenčnými číslami 522436 a 522437 bola dokončená až v 11/1953. Po dokončení prototypy prešli rozsiahlymi firemnými testami trvajúcimi od 11/1953 až do 3/19542). Podnikové skúšky neboli ani dokončené a hodnotenie prototypov bolo veľmi negatívne. Prototypy boli nekvalitne vyrobené, motor bol málo výkonný. Problémov bolo toľko, že ich firma nedokázala vyriešiť do dátumu odovzdania na vojskové testy. Prototypy boli 14.3.1954 odovzdané k otestovaniu armáde. Pre neustále technické poruchy boli prototypy odosielané k opravám a modifikáciám do materskej firmy. U druhého prototypu došlo k modifikácii motora, kedy bol pôvodný motor Tatra 108 prevŕtaný na 120 mm. Motor mal znížený výkon, no udelilo to vozidlu zvýšenú dynamiku a zvýšilo jeho spoľahlivosť. Takto upravený prototyp bol k testom odovzdaný 31.7.1955. Do budúcna sa rátalo s nahradením motora za nový typ Tatra 909, resp. neskôr za typ Tatra 928. Ďalšia fáza testov prebiehala až do konca roka 1955. Prototypy však naďalej trpeli poruchami a nesplňovali zadané špecifikácie. Počas testov armádne zložky skúmali možnosti dovozu potrebných ťahačov z cudziny. Projekt PPT-8 bol začiatkom roka 1957 zastavený. Napriek tomu boli prototypy opravené do pojazdného stavu. Prvý prototyp s pôvodným motorom Tatra-108 (ev.č. 522436) bol odoslaný do VTA Brno ako študijná pomôcka a druhý prototyp (ev.č.522437) bol odoslaný do VVP Jince.

Ani potenciálne dovozové typy ťahačov nespĺňali požiadavky armády a opätovne sa prehodnocoval československý vývojový program delostreleckých ťahačov.
V roku 1957 však vznikli nové požiadavky armády a zvažovala sa licenčná výroba ľahkého delostreleckého ťahača (AT-L), či dovozu stredného ťahača (AT-S) z Poľska. Do úvahy prichádzali programy VOŽ, TOPAS, DTH-III a PPT-8. Vývoj VOŽ a PPT-8 však boli už zastavené, projekt TOPAS existoval len v podobe neschválenej úlohovej karty a prototyp DTH-III bol predaný do Švajčiarska. Pre porovnávacie testy so sovietským ťahačom ATS-59 však bol z garáží vytiahnutý podvozok ľahkého tanku TNH 57/900 (upravený piaty prototyp TNH n.A.) a ten uspel. Bolo rozhodnuté vytvoriť nový ťahač na základe DTH-III. Ani toto rozhodnutie však nebolo realizované a nakoniec sa dovážal poľský Mazur D-350.
Jeden prototyp PPT-8 si zahral epizódku v československom filme Práče.

Poznámky:
2) Dátum prevedenia podnikových skúšok je v zdrojoch mylne uvedený 11/1955 - 3/1956. Rok asi prototypy nestáli len tak v garážach firmy a chronoligicky časovo to nekorešponduje s ďalšou datáciou. Predpokladám, že skúšky mali byť prevedené od 11/1953 do 3/19540. Uvedená chybná datácia je v oboch zdrojoch rovnakého autora. Predpokladám, že je to preklep.

V najnovšej publikácii o sWS (Nuts & Bolts č. 41) je akýsi výkres pancierovej verzie PPT-8. Momentálne nemám prístup k tomuto zdroju a preto neviem posúdiť, či ide o nejaký výkres založený na reálnom podklade.

Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko č.1/2009, ISSN: 0027-8211
https://www.tatraportal.sk/
Jirka Tintěra
Karel Rosenkranz - Tatra - užitkové automobily, AutoAlbum, 2.vydanie, ISBN 80-900915-6-3
Radim Zátopek
Kurátor Muzea nákladních automobilů Tatra


Projekty využívajúce platformu PPT-8:
Obrnený transportér na platforme PPT-8
30 mm samohybný PLDvK vz.53 na podvozku PPT-8
PPT-8 - Pôvodný nemecký ťahač sWS s československým vznetovým 8-valcovým motorom sa zúčastnil a vynikol v porovnávacích testoch ťahačov prebiehajúcich od 15.5.1952 do 6.6.1952 (ev.č. 522263). Pravdepodobne VVT Jince. Cenzúrou retušovaná fotografia.

Pôvodný nemecký ťahač sWS s československým vznetovým 8-valcovým motorom sa zúčastnil a vynikol v porovnávacích testoch ťahačov prebiehajúcich od 15.5.1952 do 6.6.1952 (ev.č. 522263). Pravdepodobne VVT Jince. Cenzúrou retušovaná fotografia.
PPT-8 - sWS (SWS) s tatrováckym motorom, pravdepodobne testovanie v Jincích, rok 1952

sWS (SWS) s tatrováckym motorom, pravdepodobne testovanie v Jincích, rok 1952
PPT-8 - Necenzúrovaná podoba pôvodného nemeckého sWS (ev.č. 522263) odhaľuje jeho náklad na korbe, ktorým bola obrnená kabína sWS.

Necenzúrovaná podoba pôvodného nemeckého sWS (ev.č. 522263) odhaľuje jeho náklad na korbe, ktorým bola obrnená kabína sWS.
PPT-8 - Pravdepodobne testovací nemecký sWS (ev.č. 522263). Rok 1952. Cenzúrou retušovaná fotografia.

Pravdepodobne testovací nemecký sWS (ev.č. 522263). Rok 1952. Cenzúrou retušovaná fotografia.
PPT-8 - Registračná značka M - 54 389 (M - Morava-Sliezko)

Registračná značka M - 54 389 (M - Morava-Sliezko)
PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


URL : https://www.valka.cz/PPT-8-t28654#616494Verze : 37
MOD
Fotografie československých prototypov PPT-8.

Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko č.1/2009, ISSN: 0027-8211
https://www.tatraportal.sk/
Jirka Tintěra
Filmové zábery z filmu Práče

PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 - Pravdepodobne pohľad pod kapotu prototypu PPT-8 s namontovaným československým 8-valcovým vznetovým motorom.

Pravdepodobne pohľad pod kapotu prototypu PPT-8 s namontovaným československým 8-valcovým vznetovým motorom.
PPT-8 - 2.prototyp

2.prototyp
PPT-8 - Prototyp ev.č.522437 pri skúškach podvalníka P-20, 5/1955, foto VHÚ Praha

Prototyp ev.č.522437 pri skúškach podvalníka P-20, 5/1955, foto VHÚ Praha
PPT-8 - Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.

Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.
PPT-8 - Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.

Jeden z prototypov sa na pár sekúnd objavil vo filme Práče. Pravdepodobne ide o ev.č.522437, ktorý sa nachádzal v Jincích, kde sa natáčal i tento film.
PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


PPT-8 -


URL : https://www.valka.cz/PPT-8-t28654#100658Verze : 26
MOD