Main Menu
User Menu
Reklama
PL-9


Vývoj tejto strely začal koncom 80-tych rokov. Vznikla ďalším vývojom technológie strely Python-3. Jej výkony sú pravdepodobne lepšie ako u AIM-9L/M Sidewinder. Do výzbroje bola zavedená začiatkom 90-tych rokov.


TAKTICKO-TECHNICKÉ ÚDAJE:


Výrobca: China Academy of Air-to-Air Missile, Luoyang; Xi'an Aeroengine Factory (XAF), ČĽR


Typ navádzania: infračervené


Dĺžka: 2,99 m
Priemer tela: 0,157 m
Rozpätie: 0,855 m
Celková hmotnosť: 120 kg
Hmotnosť bojovej hlavice: 12 kg
Rýchlosť letu: M= 2,1
Preťaženie: 35 G
Dolet: 21 km
URL : https://www.valka.cz/CHN-PL-9-t28649#100640Verze : 0
Reklama