Main Menu
User Menu
Reklama
PL-7


Strela krátkeho dosahu PL-7 vznikla z francúzskej strely R 550 Magic. Vývoj začal v roku 1982 a prvé skúšky so strelou sa uskutočnili v roku 1984. Málosériová výroba začala v roku 1987 pre potreby exportu. Strela není vo výzbroji čínskeho letectva.


TAKTICKO-TECHNICKÉ ÚDAJE:


Výrobca: Zhuzhou Aeroengine Factory (ZAF), ČĽR


Typ navádzania: infračervené


Dĺžka: 2,74 m
Priemer tela: 0,16 m
Rozpätie: 0,66 m
Celková hmotnosť: 89 kg
Hmotnosť bojovej hlavice: 12,5 kg
Rýchlosť letu: M= 2,5
Preťaženie: 35 G
Dolet: 0,5-14 km
URL : https://www.valka.cz/CHN-PL-7-t28604#100558Verze : 0
Reklama