Main Menu
User Menu

Rákoczi, Jiří I.

Jiří I. Rákoczi - vévoda sedmihradský


(1593 - 1648)
URL : https://www.valka.cz/Rakoczi-Jiri-I-t28488#99977Verze : 0
Jiří I. Rákoczi
(György I.), někdy též psáno Rákóczi, či Rákóczy


Narodil se 8. 6. 1593, roku 1630 se stal sedmihradským knížetem.


Jako protestant byl vůdcem opozice uherské šlechty proti Habsburkům. Vedl tajná jednání s Francií a Švédskem na nichž naznačil, že by byl ochoten vytáhnout do války proti Habsburkům za sumu 150 000 tolarů ročně. Nabídka se oběma mocnostem zdála zajímavá, vojenská síla Sedmihradska sice nebyla velká, ale vůdce protihabsburské koalice lákala vidina rozdmýchaných nepokojů císaři Ferdinandu III. Habsburskému v zádech. Dohoda byla uzavřena roku 1643. Nový spojenec Francie a Švédska však zpočátku pouze inkasoval peníze a aktivně proti císaři nevystoupil.


Až když roku 1645 vtáhla švédská vojska do Čech a na Moravu a ohrožovala samotnou Vídeň, vytáhlo Rákocziho vojsko proti císařským jednotkám a připojilo se ke švédské armádě obléhající Brno. Současně však obratný Rákoczi jednal s císařem o míru. Ferdinand III. byl svolný k ústupkům, neboť neměl zájem tříštit své síly na více frontách. Ačkoli neměl Rákoczi prakticky žádnou mocenskou základnu, dokázal uzavřít s císařem velmi výhodný mír zahrnující zejména územní ústupky (zejména v Tokaji) a náboženskou toleranci. Mírem v Linci dosáhl uznání dědičné držby sedmi uherských komitátů a náboženské svobody v Uhrách.


Zemřel 11. 10. 1648.
URL : https://www.valka.cz/Rakoczi-Jiri-I-t28488#127948Verze : 0
MOD